IRQ-besturing voor de PCI-bus uitschakelen in Windows

Samenvatting

Ga als volgt te werk om IRQ-besturing uit te schakelen voor de PCI-bus:


 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
 3. Dubbelklik op de sectie Systeemapparaten.
 4. Dubbelklik op PCI-bus en klik op het tabblad IRQ-besturing.
 5. Schakel het selectievakje IRQ-besturing gebruiken uit, klik op OK en klik nogmaals op OK.
 6. Klik op Ja zodra wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.


  Opmerking Als u op Nee klikt in plaats van op Ja als u gevraagd wordt de computer opnieuw op te starten, worden de wijzigingen niet van kracht.
Opmerking Mogelijk zult u IRQ-besturing voor de PCI-bus ook moeten uitschakelen in het BIOS van de computer. Neem contact op met de fabrikant van het BIOS voor meer informatie.


De volgende instellingen bepalen welke routetabellen Windows gebruikt bij het programmeren van IRQ-besturing.


 • IRQ-tabel verkrijgen via ACPI BIOS:


  Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de routetabel ACPI BIOS IRQ de eerste tabel die Windows probeert te gebruiken bij het programmeren van IRQ-besturing. Als een PCI-apparaat niet goed werkt, schakelt u dit selectievakje uit.
 • IRQ-tabel verkrijgen via MS-specificatietabel:


  Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de routetabel MS-specificatie de tweede tabel die Windows probeert te gebruiken bij het programmeren van IRQ-besturing.
 • IRQ-tabel verkrijgen via PCIBIOS 2.1-aanroep (protected mode):


  Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de routetabel PCIBIOS 2.1 (protected mode) de derde tabel die Windows probeert te gebruiken bij het programmeren van IRQ-besturing.
 • IRQ-tabel verkrijgen via PCIBIOS 2.1-aanroep (real mode):


  Als dit selectievakje is ingeschakeld, is de routetabel PCIBIOS 2.1 (real mode) de vierde tabel die Windows probeert te gebruiken bij het programmeren van IRQ-besturing.


  Opmerking Standaard is het selectievakje IRQ-tabel verkrijgen via PCIBIOS 2.1-aanroep (protected mode) niet ingeschakeld. Schakel dit selectievakje alleen in als een PCI-apparaat niet goed werkt.
IRQ Holder voor PCI-besturing kan worden weergegeven onder Status IRQ-routing, zelfs als IRQ-besturing voor de PCI-bus is uitgeschakeld. Dit kan gebeuren als de IRQ-instellingen worden gelezen door het BIOS van de computer. Neem contact op met de fabrikant van het BIOS voor meer informatie over het wijzigen van het BIOS.


Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over PCI-bus IRQ-besturing:
182604 Description of PCI Bus IRQ Steering

Meer informatie

De PCI-bus is inmiddels de standaardbus geworden en wordt gebruikt in de meeste Pentium-computers. Als een computer met een PCI-bus wordt opgestart, configureert het systeem-BIOS dynamisch alle PCI-kaartbroninstellingen en -vereisten, omdat de PCI-bus en PCI-apparaten standaardmechanismen gebruiken om zichzelf te identificeren en hun broninstellingen en/of vereisten te declareren.


PCI-apparaten kunnen dezelfde IRQ's delen omdat het systeem-BIOS een tabel opbouwt, de PCI IRQ-routetabel, die bestaat uit items voor elk PCI-apparaat met een ISA IRQ die wordt toegewezen aan een bepaald PCI INT-nummer dat gekoppeld is aan de PCI-sleuf waarin het apparaat is geïnstalleerd. Gecombineerd vormen deze een koppelingswaarde. De koppelingswaarde wordt gebruikt bij de communicatie met het apparaat. Hoewel PCI-apparaten dezelfde IRQ kunnen gebruiken, hebben ze alle een aparte koppelingswaarde.


Nadat het systeem-BIOS broninstellingen heeft toegewezen en de PCI IRQ-routetabel heeft opgebouwd, wordt Windows geladen. Windows extraheert PCI- en ISA-Plug en Play-compatibele apparaatbrongegevens uit het systeem-BIOS en leest de gegevens van de PCI IRQ-routetabel. Windows kan dan de ISA IRQ's die zijn toegewezen aan een bepaald PCI INT-nummer, opnieuw toewijzen. Windows kan de IRQ's ook dynamisch opnieuw toewijzen als een Plug en Play-gebeurtenis optreedt, bijvoorbeeld het plaatsen van een laptopcomputer in het basisstation.


Het kan gebeuren dat bij het opnieuw toewijzen van IRQ's Windows vastloopt, opnieuw opstart of dat een apparaat niet functioneert als geprobeerd wordt de instellingen van de IRQ opnieuw toe te wijzen via het BIOS. U kunt voorkomen dat Windows ISA-interrupts dynamisch toewijst door IRQ-besturing uit te schakelen. Hiermee voorkomt u dat Windows interrupts dynamisch toewijst, zodat het systeem-BIOS dit moet doen.


OEM's (Original Equipment Manufacturers, apparaatfabrikanten) zijn vaak gedwongen IRQ-besturing uit te schakelen, zelfs op nieuwe pc's, om hardwarebronconflicten te voorkomen op apparaten die ze hebben geïnstalleerd op een computersysteem. Dit leidt niet tot verlies aan functionaliteit voor de apparaten. Het zorgt er alleen voor dat de apparaten actief blijven voor een specifieke IRQ-configuratie die de OEM getest heeft en waarbij het systeem goed functioneerde.
Eigenschappen

Artikel-id: 182628 - Laatst bijgewerkt: 5 jan. 2011 - Revisie: 1

Feedback