Beschrijving van het hulpprogramma Microsoft Systeeminfo (Msinfo32.exe)

Samenvatting

Windows 98 wordt geleverd met het hulpprogramma Microsoft Systeeminfo (Msinfo32.exe). U kunt dit hulpprogramma gebruiken om informatie over de computer te verzamelen, problemen met de computer te diagnosticeren of toegang te krijgen tot andere hulpprogramma's die bij Windows 98 worden geleverd. In dit artikel wordt het hulpprogramma Microsoft Systeeminfo besproken.

Meer informatie

Microsoft Systeeminfo verzamelt informatie over het systeem, zoals de apparaten die in de computer zijn geïnstalleerd of welke apparaatstuurprogramma's zijn geladen, en bevat een menu waarmee u de bijbehorende systeemonderwerpen kunt weergeven. U kunt Microsoft Systeeminfo gebruiken om problemen met de computer te diagnosticeren. Als u bijvoorbeeld weergaveproblemen ondervindt, kunt u met Microsoft Systeeminfo vaststellen welke weergaveadapter op de computer is geïnstalleerd en kunt u de status van de bijbehorende stuurprogramma's weergeven.


Microsoft Systeeminfo biedt tevens toegang tot andere hulpprogramma's die u kunt gebruiken voor het oplossen van problemen.


Microsoft Systeeminfo houdt een historisch overzicht bij van de apparaatstuurprogramma's die op de computer zijn geïnstalleerd. Als u niet zeker bent van de recente historie van de computer, kunt u Microsoft Systeeminfo gebruiken om vast te stellen welke wijzigingen in de loop van de tijd hebben plaatsgevonden. Als een apparaat niet naar behoren werkt en het historisch overzicht aangeeft dat recentelijk een upgrade naar een nieuw stuurprogramma is uitgevoerd, vervangt u dat stuurprogramma door de oorspronkelijke versie en controleert u of het probleem is opgelost. Als u een update installeert vanaf de website Windows Update en deze update voldoet niet aan uw verwachtingen, kunt u de oorspronkelijke bestanden herstellen door de Uninstall van Wizard Update uit te voeren vanuit het menu Extra in Microsoft Systeeminfo. Als de computer een dag tevoren probleemloos werkte maar vandaag niet meer, kunt u de configuratiebestanden van de vorige dag herstellen door het MS-DOS-programma Registercontrole uit te voeren met de parameter /restore.


In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het gebruik van Registercontrole in Windows 98:

ARTICLE-ID:
183887
TITLE : Description of the Windows Registry Checker Tool (Scanreg.exe)

U kunt Microsoft Systeeminfo op een van de volgende manieren starten:

Methode 1

Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.

Methode 2

Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ 'msinfo32.exe' (zonder aanhalingstekens) in het vak Openen. Klik op OK.


OPMERKING: wanneer u Microsoft Systeeminfo op deze manier start, kunt u een .cab-bestand opgeven dat door Windows Rapportage werd gegenereerd.


Als u meer informatie over Windows Rapportage wilt, klikt u op Start, op Help en vervolgens op het tabblad Index. Typ 'windows rapportage' (zonder aanhalingstekens) en dubbelklik op het onderwerp Windows Rapportage.


De informatie die in Microsoft Systeeminfo wordt weergegeven, is onderverdeeld in de volgende drie categorieën:

 • Hardwarebronnen
 • Onderdelen
 • Softwareomgeving
In de volgende secties worden de categorieën en subcategorieën beschreven die in Microsoft Systeeminfo worden weergegeven en wordt uitgelegd hoe u deze informatie kunt gebruiken wanneer u problemen met de computer wilt oplossen.

Systeeminfo

De weergave Systeeminfo geeft een algemeen profiel van de computer. De volgende informatie wordt weergegeven:

 • De versie van Windows
 • De versie van Internet Explorer
 • Het type CPU (Central Processing Unit)
 • De hoeveelheid geheugen en systeembronnen
 • De totale hoeveelheid ruimte op de vaste schijf en de hoeveelheid vrije ruimte
 • Het bestandssysteem voor elke partitie
Gebruik deze informatie wanneer u begint met het oplossen van problemen met de computer. Zo kunt u een algemeen beeld vormen van de omgeving waarin het probleem optreedt.

Hardwarebronnen

In de categorie Hardwarebronnen worden de specifieke hardware-instellingen weergegeven, zoals de toegewezen of gebruikte IRQ's (Interrupt Requests), de I/O-adressen (Input/Output) en de geheugenadressen. In de volgende lijst worden de subcategorieën van de categorie Hardwarebronnen weergegeven.


Conflicten/Delen:


Geeft de geconstateerde bronnenconflicten tussen ISA-apparatuur (Industry Standard Architecture) weer en identificeert bronnen die gedeeld worden door PCI-apparaten (Peripheral Component Interconnect). U kunt deze informatie gebruiken om hardwareconflicten op te sporen.


DMA:


Geeft aan welke DMA-kanalen (Direct Memory Access) in gebruik zijn, welke apparaten daarvan gebruikmaken en welke apparaten vrij zijn voor gebruik.


Geforceerde hardware:


Geeft een overzicht van de hardware-apparaten waarin de PnP-configuratie is uitgeschakeld en waarvoor de broninstellingen handmatig zijn ingesteld op door de gebruiker opgegeven bronnen. Geforceerde hardware is ook van toepassing op apparaten die niet deelnemen aan het PNP-proces, waaronder oude ISA-apparaten. Deze informatie is nuttig wanneer u Plug en Play-bronconflicten wilt opsporen.


I/O:


Geeft een overzicht van alle I/O-poortbereiken die in gebruik zijn en geeft de apparaten in elk bereik weer.


IRQ's:


Geeft een overzicht van het IRQ-gebruik, indentificeert de apparaten die de IRQ's gebruiken en vermeldt de ongebruikte IRQ's.


Geheugen:


Geeft een overzicht van de geheugenbereiken die door apparaten gebruikt worden.

Onderdelen:

In de categorie Onderdelen wordt informatie weergegeven over uw Windows 98-systeemconfiguratie, waaronder de status van uw apparaatstuurprogramma's, netwerkonderdelen en multimediasoftware. Verder bevat deze categorie een uitgebreid overzicht van stuurprogramma's en een overzicht van apparaten die niet naar behoren werken. In de volgende lijst worden de subcategorieën van de categorie Onderdelen weergegeven.


Multimedia:


Geeft informatie over de geluidskaart en de spelbesturing.


Multimedia - Audio:


Geeft een overzicht van de geladen audiocodecs.


Multimedia - Video:


Geeft een overzicht van de geladen videocodecs.


Multimedia - Cd-rom:


Geeft de stationsaanduiding en het model van het cd-rom-station weer. Als een gegevens-cd in het station is geplaatst, voert Microsoft Systeeminfo tevens een gegevensoverdrachttest uit.


Beeldscherm:


Bevat informatie over de videokaart en de monitor.


Infrarood:


Bevat informatie over infraroodapparatuur.


Invoer:


Bevat informatie over het toetsenbord en de muis.


Allerlei:


Bevat informatie over verschillende andere onderdelen.


Modems:


Bevat informatie over de modem.


Netwerk:


Bevat informatie over de netwerkadapter, de client en het protocol.


Netwerk - Winsock:


Geeft de Winsock-versie, een beschrijving en statusgegevens weer.


Poorten:


Bevat informatie over de seriële en parallelle poort.


Opslag:


Bevat informatie over vaste schijven, diskettestations, verwisselbare media en controllers.


Afdrukken:


Bevat informatie over de geïnstalleerde printers en printerstuurprogramma's.


Probleemapparatuur:


Geeft een overzicht van apparaten met problemen. Vermeldt elk apparaat dat gemarkeerd is in Apparaatbeheer en geeft de bijbehorende statusgegevens weer.


USB:


Geeft een overzicht van de geïnstalleerde USB-controllers (Universal Serial Bus) en -stuurprogramma's.


Geschiedenis:


Geeft een volledig historisch overzicht van wijzigingen in de samenstelling van stuurprogramma's, of het overzicht van de afgelopen zeven dagen. Dit kan nuttig zijn voor het bijhouden van wijzigingen in de configuratie van de computer.


Systeem:


Bevat informatie over het BIOS (Basic Input/Output System) van de computer, de systeemkaart en andere systeemapparaten.


OPMERKING: als het onderdeel een apparaatstuurprogramma heeft, kunt u Basisgegevens, Geavanceerde gegevens of de Geschiedenis weergeven.

Softwareomgeving:

De categorie Softwareomgeving geeft een overzicht van de software die in het geheugen van de computer is geladen.


Stuurprogramma's - Kernel-stuurprogramma's:


Geeft een overzicht van de geladen apparaatstuurprogramma's voor de kernelmodus (ring 0).


Stuurprogramma's - MS-DOS-stuurprogramma's:


Geeft een overzicht van de geladen real-modus-apparaatstuurprogramma's.


Stuurprogramma's - Stuurprogramma's voor gebruikersmodus:


Geeft een overzicht van de geladen apparaatstuurprogramma's voor de gebruikersmodus (ring 3).


Geladen 16-bit modules:


Geeft een overzicht van de geladen 16-bits dll's (dynamic link libraries) en programma's op systeemniveau. Dit kan nuttig zijn bij het oplossen van softwareproblemen, zoals toepassingsfouten.


Geladen 32-bit modules:


Geeft een overzicht van de geladen 32-bits dll's en programma's op systeemniveau. Dit kan nuttig zijn bij het oplossen van softwareproblemen, zoals toepassingsfouten.


Actieve taken:


Vermeldt de actieve uitvoerbare bestanden of programma's. Dit geeft een uitgebreid overzicht van de processen die op uw computer worden uitgevoerd.


Opstartprogramma's:


Geeft een overzicht van de programma's die automatisch worden gestart vanuit het register, de map Opstarten of het bestand Win.ini.


Systeemhaken:


Geeft een overzicht van de programma's die in het geheugen aanwezig zijn en van de systeemhaakaanroepen.


OLE-registratie - INI-bestand:


Geeft een overzicht van de OLE-bestandsnaamkoppelingen die worden bestuurd door de verschillende .ini-bestanden.


OLE-registratie - Register:


Geeft een overzicht van de OLE-bestandsnaamkoppelingen die worden bestuurd door het register.


OPMERKING: in de Veilige modus zijn geen hardwaregegevens beschikbaar. Microsoft Systeeminfo kan worden uitgevoerd in de Veilige modus, maar is dan beperkt tot de weergave van informatie over systeemonderdelen en de softwareomgeving.


Wanneer u problemen met Windows 98 wilt oplossen, raadt Microsoft u aan te starten met het hulpprogramma Microsoft Systeeminfo. U kunt snel andere programma's voor probleemoplossing of systeemhulpprogramma's starten vanuit het menu Extra in Microsoft Systeeminfo:
 • Windows Rapportage
 • Uninstall van Wizard Update
 • Controle systeembestanden
 • Hulpprogramma voor handtekeningverificatie
 • Registercontrole
 • Automatisch stuurprogramma overslaan
 • Dr. Watson
 • Hulpprogramma voor systeemconfiguratie
 • Schijfcontrole
 • Versieconflictbeheer
Als u meer informatie wilt over het gebruik van deze programma's klikt u op Start, op Help en vervolgens op het tabblad Index. Typ de naam van het betreffende systeemhulpprogramma en dubbelklik op het bijbehorende onderwerp.
Eigenschappen

Artikel-id: 184075 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback