Firewalls en poorten die worden gebruikt door Windows Media Services

Samenvatting

In dit artikel wordt aandacht besteed aan de poorten die worden gebruikt door Windows Media Services.

Meer informatie

Type stream: multicast
Gebruikt protocol: multicast-UDP
Gebruikte poorten: 1-65000
Belangrijke opmerkingen: multicast-streams worden verzonden naar IP-adressen die met Windows Media Administrator binnen het volgende bereik zijn opgegeven: 224.0.0.1 tot 239.255.255.255. De UDP-poort voor multicast-streams wordt eveneens ingesteld door Windows Media Administrator en valt binnen het volgende bereik: 1 - 65000.


Type stream: unicast-UDP-stream Gebruikte protocollen: UDP en TCP Gebruikte poorten: TCP-1755 en een UDP-poort binnen het volgende bereik: 1024 - 5000 Belangrijke opmerkingen: als u UDP-streams gebruikt, maakt de client eerst verbinding met de Windows Media-server via TCP-poort 1755. Hierna kiezen de client en de server de UDP-poort die door de server wordt gebruikt om de Windows Media-inhoud over te brengen naar de client.


Type stream: unicast-TCP-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 1755
Belangrijke opmerkingen: geen


Type stream: unicast-HTTP-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 80
Belangrijke opmerkingen: in de meeste gevallen is deze poort al geopend voor webverkeer. Windows Media Player kan ook een HTTP-webproxy gebruiken voor het ontvangen van een unicast-HTTP-stream.


Type stream: MSBD-distributie-stream
Gebruikt protocol: TCP MSBD 1
Gebruikte poort: 7007
Belangrijke opmerkingen: communicatie tussen servers verloopt standaard via TCP7007. Als echter een MSBD-verbinding tussen servers bestaat waarbij poort 7007 al wordt gebruikt door een server, kunnen er extra verbindingen worden gemaakt via een willekeurige poort in het bereik 1024-5000. In sommige gevallen, zoals bij verbinding tussen een computer met Windows Media Encoder en een server, kunt u deze poort wijzigen in een waarde tussen 1 en 65000. Als u een computer met Windows Media Encoder gebruikt die via een stream-alias verbinding maakt met een Windows Media-server, moet u de desbetreffende poorten openen om met DCOM door de firewall te komen. Zie de DCOM-overwegingen hieronder voor meer informatie.


Type stream: HTTP-distributie-stream
Gebruikt protocol: TCP
Gebruikte poort: 80
Belangrijke opmerkingen: in de meeste gevallen is deze poort al geopend voor webverkeer.

Belangrijke DCOM-overwegingen

Sommige onderdelen van Windows Media maken gebruik van DCOM. Dit geldt met name voor Windows Media Administrator en Windows Media Encoder, dat is geconfigureerd voor gebruik van een stream-alias.


Gebruikt protocol: TCP, UDP
Gebruikte poort: TCP-135, UDP-135 en UDP1-65000
Belangrijke opmerkingen: DCOM wijst dynamisch één poort per proces toe. U moet beslissen hoeveel poorten u wilt toewijzen. Dit aantal komt overeen met het aantal DCOM-processen dat tegelijkertijd de firewall moet passeren. U moet alle UDP- en TCP-poorten openen voor de gekozen poortnummers. Bovendien moet u TCP/UDP 135 openen, die onder andere wordt gebruikt voor RPC End Point Mapping. Verder moet u DCOM aan de hand van de volgende registersleutel doorgeven welke poorten zijn gereserveerd:

HKEY_LOCAL_MACHINES\Software\Microsoft\Rpc\Internet
Deze sleutel moet u waarschijnlijk nog toevoegen.


WAARSCHUWING: onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.


Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in de Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.


In het volgende voorbeeld wordt DCOM beperkt tot een bereik van 10 poorten:


Waarde: Ports
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: Bereik van poort. Kan uit meerdere regels bestaan, zoals: 3001-3010 135.


Waarde: PortsInternetAvailable
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: "Y"


Waarde: UseInternetPorts
Type: REG_MULTI_SZ
Instelling: "Y"


Nog één waarschuwing: computers buiten de firewall moeten de computers achter de firewall via hun werkelijke IP-adres kunnen bereiken. Adresomzetting, gebruik van een proxyserver en dergelijke zijn niet toegestaan.
Eigenschappen

Artikel-id: 189416 - Laatst bijgewerkt: 20 dec. 2005 - Revisie: 1

Feedback