Modemproblemen oplossen in Windows 98

Samenvatting

In dit artikel worden procedures beschreven waarmee u problemen kunt opsporen en herstellen als u niet naar buiten kunt bellen met uw modem in Windows 98.

Meer informatie

Controleer of u het meest recente stuurprogramma voor uw modem gebruikt

Veel modemproblemen ontstaan door verouderde of niet-bijgewerkte modemstuurprogramma's. Zorg er daarom voor dat u het meest recente stuurprogramma gebruikt. Informeer bij de fabrikant van de modem naar een nieuw of bijgewerkt stuurprogramma. Als u niet weet hoe u de fabrikant van de modem kunt bereiken, klikt u op een van de volgende artikelnummers uit de Microsoft Knowledge Base:

65416 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, A-K
60781 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, L-P
60782 Hardware and Software Third-Party Vendor Contact List, Q-Z

Het type en model van de modem controleren

Als de modem wordt opgespoord door Windows 98, controleert u of het geïnstalleerde stuurprogramma het correcte stuurprogramma voor uw modem is. Klik hiervoor op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Modems. Controleer of de modem in de lijst op het tabblad Algemeen de juiste modem is.


Als er een onjuiste modem in de lijst wordt vermeld of als er helemaal geen modem in de lijst voorkomt (hoewel Windows 98 een modem heeft gedetecteerd), werkt u het modemstuurprogramma bij. Hiertoe volgt u de onderstaande procedure:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Apparaatbeheer.
 3. Als hier een sectie Modem wordt weergegeven, dubbelklikt u daarop. Als de sectie Modem niet bestaat, zoekt u naar de sectie Andere apparaten en dubbelklikt u daarop.
 4. Dubbelklik op uw modem, klik op het tabblad Stuurprogramma en dubbelklik op Stuurprogramma bijwerken.
U kunt eventueel gebruikmaken van de Windows 98-wizard Apparaatstuurprogramma bijwerken. Deze wizard kan voor u het beste stuurprogramma zoeken of een lijst weergeven, zodat u zelf het gewenste stuurprogramma kunt selecteren. Als u de wizard Apparaatstuurprogramma bijwerken gebruikt om een stuurprogramma te zoeken, kunt u ook de gewenste locatie voor het stuurprogramma opgeven. In de map Drivers\Modem op de cd-rom van Windows 98 vindt u stuurprogramma's voor een aantal modems. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een volledig overzicht van alle modemstuurprogramma's die zijn opgenomen op de cd-rom van Windows 98:

190363 Additional Modem Drivers Included on the Windows 98 CD-ROM
Als het juiste stuurprogramma wordt weergegeven bij Apparaatbeheer maar de modem nog steeds niet goed werkt, controleert u tot welk type de modem behoort. Volg daarna de methoden die hieronder bij dit type worden beschreven om het probleem op te lossen.

Modemtype

Welke methode u gebruikt om modemproblemen op te lossen, is afhankelijk van het type modem dat op uw computer is geïnstalleerd. Modems kunnen in twee typen worden onderverdeeld:

 • Standaardmodems
 • Alleen-Windows modems
Standaardmodems kunnen intern of extern en Plug en Play of niet-Plug en Play zijn. Alleen-Windows modems zijn interne Plug en Play-modems die afhankelijk zijn van stuurprogramma's in het besturingssysteem Windows. Standaardmodems werken onafhankelijk van het gebruikte besturingssysteem.


Het onderscheid tussen een standaardmodem en een alleen-Windows modem is niet altijd even duidelijk. U kunt dan ook het beste de documentatie van de modem of (als de modem al was voorgeïnstalleerd) van de computer raadplegen om na te gaan welk type modem u hebt.

Problemen met alleen-Windows modems oplossen

Omdat een alleen-Windows modem afhankelijk is van stuurprogramma's die specifiek voor het besturingssysteem zijn, moet de modem worden herkend door het besturingssysteem voordat u problemen kunt gaan oplossen. Het is derhalve ook onmogelijk problemen op te lossen buiten het besturingssysteem om of, in het geval van Windows 98, via een opdrachtprompt in de MS-DOS-modus.


Alleen-Windows modems worden normaal gesproken automatisch door Windows 98 gedetecteerd en aan Apparaatbeheer toegevoegd. Als een alleen-Windows modem niet wordt gedetecteerd, kan dit drie redenen hebben:

 • De alleen-Windows modem werd al eerder gedetecteerd (of er nu stuurprogramma's voor zijn geïnstalleerd of niet).


  In dat geval wordt de modem vermeld in de lijst bij Apparaatbeheer. U kunt het stuurprogramma dan bijwerken met de procedure die in de sectie 'Het type en model van de modem controleren' wordt beschreven.
 • U hebt de stuurprogramma's voor de alleen-Windows modem geïnstalleerd en vervolgens weer verwijderd. De bijbehorende registervermeldingen zijn echter niet allemaal verwijderd.


  U moet de registervermeldingen verwijderen om de alleen-Windows modem opnieuw te kunnen detecteren. Gebruik bij 3Com US Robotics-modems het hulpprogramma Wmregdel.exe op de cd-rom van Windows 98 om alle registervermeldingen voor modems te verwijderen. Start vervolgens de computer opnieuw op. Het hulpprogramma Wmregdel.exe bevindt zich in de map Drivers\Modem\3com-usr\Winmodem op de cd-rom van Windows 98.


als de modem nog steeds niet wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat niet alle registervermeldingen zijn verwijderd door het hulpprogramma Wmregdel.exe. Als u dit probleem wilt verhelpen, kunt u het beste bij 3Com US Robotics informeren of er een oplossing beschikbaar is.

 • Er kan een fysiek probleem zijn met de alleen-Windows modem.


  Vraag de modemfabrikant welke procedure u moet volgen om de Windows-modem te testen.
Als er in Windows 98 geen standaardstuurprogramma's voor de alleen-Windows modem aanwezig zijn, vraagt Windows 98 u stuurprogramma's te zoeken. In de map Drivers\Modem op de cd-rom van Windows 98 vindt u stuurprogramma's voor een aantal modems. Raadpleeg het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor een volledig overzicht van alle modemstuurprogramma's die zijn opgenomen op de cd-rom van Windows 98:

190363 Additional Modem Drivers Included on the Windows 98 CD-ROM
Als er geen stuurprogramma's worden gevonden voor de alleen-Windows modem, voegt Windows 98 de modem toe onder de sectie Andere apparaten in Apparaatbeheer. U kunt Apparaatbeheer gebruiken om de bestaande stuurprogramma's bij te werken met stuurprogramma's die zijn geleverd door de fabrikant van de alleen-Windows modem. Stuurprogramma's voor Microsoft Windows 95 werken vaak uitstekend in Windows 98.


Als de alleen-Windows modem nog steeds niet werkt nadat u de stuurprogramma's hebt geïnstalleerd, bestaat er mogelijk een bronconflict of een probleem dat specifiek is voor de alleen-Windows modem. Raadpleeg de van toepassing zijnde sectie hieronder om vast te stellen of het probleem inderdaad hierdoor ontstaat.


Meer informatie over alleen-Windows modems en over het oplossen van problemen met dergelijke modems vindt u in de lijst met veelgestelde vragen voor de US Robotics alleen-Windows modems op de website van 3Com U.S. Robotics:


Problemen met standaardmodems oplossen

Omdat een standaardmodem niet afhankelijk van het besturingssysteem is, zijn er extra stappen die u kunt uitvoeren om de functionaliteit van de modem te controleren.


Controleer of de modem werkt door de rechtstreekse communicatie met de COM-poort te testen. Daarvoor typt u de volgende opdracht bij de MS-DOS-prompt vanuit Windows 98 en in de MS-DOS-modus, waarna u op ENTER drukt:

echo ATM1L3X0DT12345 > COM<x>

waarbij <x> het nummer is van de seriële poort waarop de modem is aangesloten.


Als het goed is, kiest de modem nu het nummer '12345'.


Om de modemverbinding te verbreken, typt u

echo ATH0 > COM<x>

waarbij <x> het nummer is van de seriële poort waarop de modem is aangesloten.


De opdracht ATM1L3X0DT12345 instrueert de modem het nummer '12345' te kiezen. De eerste opdracht (Attention) meldt de modem dat deze weldra informatie zal ontvangen. M1 is een universele opdracht waarmee de luidspreker van de modem wordt ingeschakeld als deze standaard is uitgeschakeld. L3 is een universele opdracht waarmee het luidsprekervolume van de modem op het maximumniveau wordt ingesteld als dit standaard op het minimumniveau is ingesteld. De universele opdracht X0 instrueert de modem om de opdracht uit te voeren zonder eerst op de kiestoon te wachten (dit is vooral handig als u voor modemcommunicatie en voor gesprekken dezelfde telefoonlijn gebruikt). De opdracht DT12345 is de instructie om het nummer 12345 te kiezen.


OPMERKING: Als u de computer opnieuw wilt opstarten in de MS-DOS-modus, klikt u op Start, op Afsluiten, op Opnieuw opstarten in MS-DOS-modus en vervolgens op OK. Om de MS-DOS-modus af te sluiten, typt u
exit
bij de opdrachtprompt, waarna u op ENTER drukt.


In beide gevallen moet de modem reageren met een kiestoon of communicatiesignaal.


Als de modem niet reageert met een kiestoon of communicatiesignaal in de MS-DOS-modus, is er mogelijk iets fysiek verkeerd met de modem of de COM-poort. Neem om de functionaliteit van de hardware te controleren contact op met de fabrikant van de computer of de modem.


Als de modem niet reageert met een kiestoon of communicatiesignaal in Windows 98 maar wel in de MS-DOS-modus, is er mogelijk iets mis met de communicatie tussen Windows 98 en de COM-poort. Deze situatie kan om de volgende redenen ontstaan:

 • De COM-poort is niet gedetecteerd.


  Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Nieuwe hardware en volg de schermaanwijzingen om de COM-poort te detecteren.
 • De apparaatstuurprogramma's voor de seriële poort zijn beschadigd.


  Gebruik het hulpprogramma Controle systeembestanden om de integriteit van de seriële-poortstuurprogramma's Serial.vxd, Vcomm.vxd en Serialui.dll te controleren.


  Voor meer informatie over het gebruik van Controle systeembestanden, raadpleegt u de sectie over dit hulpprogramma in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel:
  129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
 • Er is een bronconflict met de COM-poort.


  Los dit conflict op met behulp van Apparaatbeheer. Raadpleeg de sectie 'Bronconflicten' verderop in dit artikel voor meer informatie.
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over het testen van de communicatie:

84279 Testing Communications from MS-DOS

Bronconflicten

Als u voor de modem dezelfde bronnen hebt ingesteld als voor een ander apparaat dat op uw computer is aangesloten, ontstaat er een bronconflict. Het gevolg hiervan kan zijn dat de modem en/of het andere apparaat niet meer werkt. Een standaardmodem maakt gebruik van I/O-adresinstellingen en van IRQ-broninstellingen. Alleen-Windows modems gebruiken naast deze instellingen vaak ook nog een DMA-instelling (Direct Memory Access).


Controleer met Apparaatbeheer of er een bronconflict is opgetreden. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en klik vervolgens op het tabblad Apparaatbeheer.
Wanneer een bepaald apparaat niet werkt als gevolg van een bronconflict, wordt er naast dit apparaat meestal een gele cirkel met een uitroepteken weergegeven. Deze aanduiding wordt echter niet altijd weergegeven wanneer een alleen-Windows modem conflicteert met een ander apparaat. In dat geval moet u zelf nagaan of er een conflict bestaat.
Ga als volgt te werk om de broninstellingen te controleren die door de modem worden gebruikt:

 1. Klik op het tabblad Apparaatbeheer en dubbelklik op de vertakking Modem om de onderliggende items weer te geven.
 2. Dubbelklik op uw modem en klik vervolgens op het tabblad Bronnen.


  OPMERKING: Als het tabblad Bronnen niet bestaat, kunnen de bronnen van uw modem niet door Windows 98 worden geconfigureerd. Als u wilt weten welke bronnen de modem gebruikt, raadpleegt u de documentatie van de modem.
 3. Noteer de broninstellingen van de modem en klik op OK.
 4. Dubbelklik op Computer om alle broninstellingen te bekijken die op uw computer worden gebruikt. Deze instellingen zijn per bron gerangschikt. Klik op elke broninstelling om na te gaan of een ander apparaat wellicht dezelfde instellingen gebruikt als de modem.


  OPMERKING: Hardware met de instelling IRQ Holder voor PCI-besturing kunt u buiten beschouwing laten. Deze hardware veroorzaakt geen bronconflicten.
Als een bepaalde instelling zowel door de modem als door een ander apparaat wordt gebruikt, moet u deze instelling wijzigen voor de modem of voor het andere apparaat. Als het apparaat een Plug en Play-apparaat is, kunt u de wijziging meestal aanbrengen op het tabblad Bronnen van Apparaatbeheer, hoewel u soms ook jumperpennen of instelschakelaars op het apparaat zelf zult moeten omzetten. Als u wilt weten hoe u de broninstellingen voor het apparaat het beste kunt wijzigen, raadpleegt u de documentatie van het apparaat of van de computer.
Aangezien alleen-Windows modems Plug en Play-apparaten zijn, kunt u de instellingen voor deze modems met Apparaatbeheer wijzigen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:

 1. Dubbelklik op de vertakking Modem om de onderliggende items weer te geven en dubbelklik vervolgens op uw alleen-Windows modem.
 2. Schakel op het tabblad Bronnen het selectievakje Automatische instellingen gebruiken uit.
 3. Klik in het vak Instelling gebaseerd op een basisconfiguratie waarvan de instellingen niet conflicteren met een ander apparaat.
Als er geen basisconfiguratie beschikbaar is waarvan de instellingen niet conflicteren met een ander apparaat, zult u sommige broninstellingen handmatig moeten wijzigen. Hiertoe klikt u op de laatste beschikbare basisconfiguratie. Dubbelklik op de broninstelling die u wilt wijzigen.

Specifieke problemen

Sound4 alleen-Windows modems:


De Sound4 alleen-Windows modem wordt mogelijk niet correct gedetecteerd tijdens het bijwerken van Windows 98. Als de Sound4 alleen-Windows modem niet goed functioneert nadat u de upgrade naar Windows 98 hebt uitgevoerd, bezoekt u de website van Packard Bell voor informatie over het oplossen van problemen of neemt u contact op met de technische ondersteuning van Packard Bell.US Robotics alleen-Windows modems:


Bepaalde US Robotics alleen-Windows modems worden mogelijk niet goed gedetecteerd door Windows 98. Dit kan zelfs gebeuren als de modem wel goed werkte onder Windows 95. Als uw US Robotics alleen-Windows modem niet wordt gedetecteerd als Windows 98 wordt opgestart en niet wordt weergegeven in Apparaatbeheer (onder Modem of Overige apparaten), gebruikt u het hulpprogramma Wmregdel.exe op de cd-rom van Windows 98 om alle modemregisteringangen te verwijderen. Start de computer opnieuw op. Het hulpprogramma Wmregdel.exe bevindt zich in de map Drivers\Modem\3com-usr\Winmodem op de cd-rom van Windows 98.


Als de modem nog steeds niet wordt gedetecteerd, is het mogelijk dat niet alle registervermeldingen zijn verwijderd door Wmregdel.exe. U kunt dit probleem oplossen door de bijgewerkte versie van Wmregdel.exe te downloaden vanaf de ftp-site van 3Com US Robotics.Bericht 'Kon poort niet openen'

Wanneer u de modem probeert te gebruiken, verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:

Kan poort niet openen

Dit foutbericht wordt meestal veroorzaakt door een bronconflict of een programma dat uit de map Opstarten wordt geladen en dat een communicatiepoort opent. Gebruik de stappen in de sectie 'Bronconflicten' eerder in dit artikel om dit probleem op te lossen. Voer de volgende stappen uit om programma's in de map Opstarten tijdelijk uit te schakelen: 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Kies Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Open het tabblad Opstarten. Schakel het selectievakje uit van alle programma's die de modem zouden kunnen besturen. Als u niet zeker weet welke programma's dit kunnen doen, schakelt u alle selectievakjes uit, met uitzondering van de volgende:


  1. ScanRegistry
  2. SystemTray
  3. LoadPowerProfile
  4. Taakcontrole
Foutbericht 'Geen alleen-Windows modem gevonden' of meerdere alleen-Windows modems

weergegeven

Als u een upgrade naar Windows 98 hebt uitgevoerd en dubbelklikt op het pictogram Alleen-Windows modem in het Configuratiescherm, kan het volgende foutbericht worden weergegeven:

Fout: Er is geen WinModem gevonden op uw computer, maar er zijn een aantal beschadigde bestanden gevonden, die zijn opgeschoond.

Als u de alleen-Windows modem bekijkt in Apparaatbeheer, ziet u mogelijk meerdere ingangen voor alleen-Windows modems.


Dit kan gebeuren als de alleen-Windows modem niet het meest recente bestand met setupgegevens (.inf) of het meest recente apparaatstuurprogramma gebruikt. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:

188601 Err Msg: Er is op uw computer geen WinModem gevonden, maar...

Externe toegang meldt fout 630

Wanneer u Externe toegang probeert te gebruiken, verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:

Fout 630: De computer krijgt geen antwoord van de modem. Controleer de kabelverbindingen van de modem en schakel zo nodig de modem uit en weer in.

Dit foutbericht kan optreden als de modem een nieuwe seriële-poorttoewijzing gebruikt omdat er nieuwe apparaten zijn geïnstalleerd door de Windows 98-hardwaredetectie. Wijzig in dit geval de eigenschappen van de Externe-toegangsverbinding zodat de nieuwe modeminstellingen worden gebruikt.


Programma's in de map Opstarten kunnen deze fout ook veroorzaken. Als u de programma's in de map Opstarten wilt uitschakelen, voert u de procedure in de sectie 'Bericht 'Kon poort niet openen'' eerder in dit artikel uit.Externe toegang meldt fout 633

Wanneer u Externe toegang probeert te gebruiken, verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:

Fout 633: De modem is niet geïnstalleerd of geconfigureerd voor Externe toegang. Controleer de modemconfiguratie door op het pictogram Modems in het Configuratiescherm te dubbelklikken.

Dit foutbericht kan optreden als het bestand Telephon.ini ontbreekt of beschadigd is. Raadpleeg de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie:

191444 Error Message: The Modem Is Not Installed or Configured for...
120221 How to Rebuild the TELEPHON.INI File

Externe toegang meldt fout 745

Wanneer u Externe toegang probeert te gebruiken, verschijnt een foutbericht van de volgende strekking:

Fout 745: Er ontbreekt een onmisbaar bestand. Installeer opnieuw de bestanden voor Externe toegang.

Dit foutbericht kan optreden als een DLL-bestand van Externe toegang ontbreekt of beschadigd is. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:

174579 Error Message: Fout 745: An Essential File Is Missing

Andere problemen oplossen

Als uw modem de diagnostische test doorstaat, wordt het probleem meestal veroorzaakt door het specifieke programma of onderdeel dat u probeert te gebruiken, en niet door uw modem of modemstuurprogramma.


Ga als volgt te werk om een diagnostische test uit te voeren:

 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Modems en controleer of de modem wordt weergegeven op het tabblad Algemeen.


  OPMERKING: Als uw modem niet in de lijst wordt vermeld, is het stuurprogramma niet op de juiste wijze geïnstalleerd (of helemaal niet geïnstalleerd). U kunt de modem dan niet testen. In dat geval moet u het modemstuurprogramma alsnog op de juiste wijze installeren. Hiertoe volgt u de procedure in de sectie 'Het type en model van de modem controleren' eerder in dit artikel.
 3. Klik op Diagnostische gegevens, klik op de COM-poort waarop de modem is aangesloten en klik vervolgens op Meer gegevens.


  OPMERKING: Als er in het dialoogvenster Meer info geen foutberichten worden weergegeven, maar wel een reeks AT-opdrachten en antwoorden, heeft de modem de diagnostische test doorstaan.

TAPI (Telephony Application Programming Interface)-problemen

Als de modem de diagnostische test doorstaat maar niet beschikbaar is in HyperTerminal, Externe toegang of Telefoonkiezer, is er mogelijk een probleem met TAPI of is het bestand Telephon.ini niet aanwezig of beschadigd. Raadpleeg de volgende Microsoft Knowledge Base-artikelen voor meer informatie:

191444 Error Message: The Modem Is Not Installed or Configured for...
120221 How to Rebuild the TELEPHON.INI File

Programmaspecifieke problemen

Als de modem de diagnostische test doorstaat en goed werkt met sommige programma's maar niet met andere, ligt het probleem waarschijnlijk bij het programma. Programma's kunnen worden opgesplitst in twee categorieën:

 • 32-bits programma's:


  Als de modem werkt met HyperTerminal, Externe toegang en Telefoonkiezer maar niet met communicatieprogramma's van andere fabrikanten, ligt het probleem bij de programma's van de andere fabrikanten. Neem contact op met de fabrikant van het programma voor meer informatie over dit probleem.


 • 16-bits programma's:


  16-bits programma's hebben direct toegang tot de COM-poort. Ga als volgt te werk om te testen of er directe communicatie met de COM-poort is:


  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Bureau-accessoires aan, wijs Communicatie aan en klik op HyperTerminal.


   Als HyperTerminal niet is geïnstalleerd, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het installeren van aanvullende onderdelen:
   188125 Windows 98 Components for Typical, Portable and Compact Setup
  2. Dubbelklik op Hypertrm, typ
   test
   in het vak Naam en klik op OK.
  3. Klik in het vak Verbinden via op Direct naar Com<x>, waarbij <x> het nummer is van de seriële poort waarop de modem is aangesloten. Klik op OK.
  4. Klik in het vak Bits per seconde op 9600 en klik vervolgens op OK. Op de statusbalk in de linkerbenedenhoek van het HyperTerminal-venster wordt het bericht 'Verbonden h:mm:ss' weergegeven.
  5. Typ
   at
   en druk op ENTER. 'OK' moet nu worden weergegeven.
  Als 'OK' wordt weergegeven, benadert HyperTerminal de COM-poort rechtstreeks, net als een 16-bits programma. Als het 16-bits programma nog steeds niet kan communiceren met de modem via die COM-poort, neemt u contact op met de fabrikant van het programma.

Als er na stap 4 een bericht wordt weergegeven dat de poort niet kan worden geopend of dat de poort al open is, is er een hardwareprobleem, een bronconflict of wordt de COM-poort al bestuurd door een ander programma (zoals een faxprogramma of een voicemailprogramma). Zie voor meer probleemoplossingsstappen de sectie 'Bericht 'Kon poort niet openen'' eerder in dit artikel.
Eigenschappen

Artikel-id: 190554 - Laatst bijgewerkt: 15 dec. 2004 - Revisie: 1

Feedback