Informatie verzamelen voor een foutbericht in een blauw scherm na geheugendump in Windows 2000 of Windows NT

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u extra informatie kunt verzamelen voor een foutbericht in een blauw scherm. Het is niet zo dat de beschreven stappen altijd een duidelijke oplossing bieden voor de fout. In sommige gevallen vormen ze slechts een symptoom van een ander probleem.

Meer informatie

Gebeurtenislogboekberichten

 • Configureer Windows voor het wegschrijven van gebeurtenislogboekberichten met informatie voor het opsporen van fouten. In Windows NT Server 4.0 worden standaard berichten vastgelegd in het gebeurtenislogboek. Dit is niet het geval voor Windows NT Workstation. Als u wilt instellen dat er automatisch berichten worden opgeslagen in het gebeurtenislogboek, schakelt u het selectievakje Een gebeurtenis in het systeemlogboek schrijven in. Deze optie kunt u vinden in de sectie Systeemherstel van het tabblad Opstarten/Afsluiten in Systeemeigenschappen. Er worden nu automatisch gebeurtenislogboekberichten weggeschreven naar het systeemlogboek.
 • De beschrijving en indeling van het gebeurtenislogboek verschillen van de indeling die wordt weergegeven wanneer de computer het bestand Memory.dmp genereert. De meeste gegevens zijn echter hetzelfde. Hieronder ziet u een voorbeeld van het gebeurtenislogboek:
  Gebeurtenis-id: 1001
  Bron: Save Dump
  Beschrijving:
  De computer is opnieuw gestart na een foutencontrole. Foutencontrole: 0xc000021a (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000). Microsoft Windows NT (v15.1381). Er is een dump opgeslagen in: C:\WINNT\MEMORY.DMP.
  Deze informatie bevat de stopcode 0xc000021a en de vier parameters. Deze kunnen bijzonder handig zijn bij het oplossen van problemen met bepaalde soorten stopcodes. De parameters hebben afhankelijk van het soort stopcode verschillende betekenissen. Als u wilt weten wat de parameters betekenen, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar de specifieke stopcode. Niet alle stopcodeparameters worden echter behandeld in de Microsoft Knowledge Base.

  Als u de Microsoft Knowledge Base wilt raadplegen, bezoekt u de volgende webpagina van Microsoft:

Inhoud van geheugendump bepalen met Dumpchk.exe

Als u Dumpchk.exe van de cd met Service Pack 3 gebruikt, kunt u alle eerder vermelde gegevens bekijken, evenals het adres van het stuurprogramma dat het stopbericht heeft gegenereerd. Aan de hand van deze gegevens kunt u vaak de richting bepalen waarin u moet zoeken om het probleem op te lossen. Voer Dumpchk.exe pas uit nadat u in de eigenschappen van de opdrachtprompt de hoogte van de schermbuffer hebt ingesteld op 999. Hierdoor kunt u terugbladeren om de uitvoer te bekijken. Gebruik de volgende syntaxis om Dumpchk.exe uit te voeren vanaf de opdrachtprompt:
dumpchk.exe Memory.dmp
Hieronder ziet u een voorbeeld van die gedeelten van de uitvoer waaraan u het meeste hebt:
MachineImageType i386
NumberProcessors 1
BugCheckCode 0xc000021a
BugCheckParameter1 0xe1270188
BugCheckParameter2 0x00000001
BugCheckParameter3 0x00000000
BugCheckParameter4 0x00000000

ExceptionCode 0x80000003
ExceptionFlags 0x00000001
ExceptionAddress 0x8014fb84
Niet alle secties van het bestand bevatten dezelfde informatie. Dit is afhankelijk van het type stopcode. Uit de bovenstaande gegevens kunt u de stopcode (0xc000021a) en de parameters (0xe1270188, 0x00000001, 0x00000000, 0x00000000) afleiden, evenals het adres van het stuurprogramma dat de uitzondering heeft veroorzaakt (0x8014fb84). Dit adres kunt u gebruiken om de naam van het stuurprogramma te bepalen. U moet het adres dan gebruiken met het hulpprogramma Pstat.exe, dat deel uitmaakt van de Resource Kit.


Dumpchk.exe controleert eveneens of de dump geldig is.

Stuurprogrammagegevens opvragen met Pstat.exe

Met Pstat.exe, een hulpprogramma uit de Resource Kit, kunt u een beeld krijgen van de processen en stuurprogramma's die worden uitgevoerd op uw systeem. In dit geval bestaat de belangrijkste informatie uit de lijst met geladen stuurprogramma's die aan het einde van de uitvoer wordt weergegeven. Het enige wat u hoeft te doen, is Pstat.exe uit te voeren vanaf de opdrachtregel. Gebruik de volgende syntaxis om de uitvoer van Pstat.exe door te sluizen naar een bestand:
pstat.exe > bestandsnaam
Hier ziet u een voorbeeld van de lijst met stuurprogramma's aan het einde van de uitvoer:
  MODULENAMELoad Addr Code  Data Paged LinkDate
----------------------------------------------------------------------
Ntoskrnl.exe80100000 270272 40064 434816Sun May 11 00:10:39 1997
Hal.dll 80010000 20384 2720 9344Mon Mar 10 16:39:20 1997
Aic78xx.sys80001000 20512 2272 0Sat Apr 05 21:16:21 1997
Scsiport.sys801d7000 9824 32 15552Mon Mar 10 16:42:27 1997
Disk.sys80008000 3328 0 7072Thu Apr 24 22:27:46 1997
Class2.sys8000c000 7040 0 1632Thu Apr 24 22:23:43 1997
Ino_flpy.sys801df000 9152 1472 2080Tue May 26 18:21:40 1998
Ntfs.sys801e3000 68160 5408 269632Thu Apr 17 22:02:31 1997
Floppy.sysf7290000 1088 672 7968Wed Jul 17 00:31:09 1996
Cdrom.sysf72a0000 12608 32 3072Wed Jul 17 00:31:29 1996
Cdaudio.sysf72b8000 960 0 14912Mon Mar 17 18:21:15 1997
Null.sysf75c9000 0 0 288Wed Jul 17 00:31:21 1996
Ksecdd.sysf7464000 1280 224 3456Wed Jul 17 20:34:19 1996
Beep.sysf75ca000 1184 0 0Wed Apr 23 15:19:43 1997
Cs32ba11.sysfcd1a000 52384 45344 14592Wed Mar 12 17:22:33 1997
Msi8042.sysf7000000 20192 1536 0Mon Mar 23 22:46:22 1998
Mouclass.sysf7470000 1984 0 0Mon Mar 10 16:43:11 1997
Kbdclass.sysf7478000 1952 0 0Wed Jul 17 00:31:16 1996
Videoprt.sysf72d8000 2080 128 11296Mon Mar 10 16:41:37 1997
Ati.sys f7010000 960 9824 48768Fri Dec 12 15:20:37 1997
Vga.sys f7488000 128 32 10784Wed Jul 17 00:30:37 1996
Msfs.sysf7308000 864 32 15328Mon Mar 10 16:45:01 1997
Npfs.sysf7020000 6560 192 22624Mon Mar 10 16:44:48 1997
Ndis.sysfccda000 11744 704 96768Thu Apr 17 22:19:45 1997
Win32k.sysa0000000 1162624 40064 0Fri Apr 25 21:17:32 1997
Ati.dll fccba000 106176 17024 0Fri Dec 12 15:20:08 1997
Cdfs.sysf7050000 5088 608 45984Mon Mar 10 16:57:04 1997
Ino_fltr.sysfc42f000 29120 38176 1888Tue Jun 02 16:33:05 1998
Tdi.sys fc4a2000 4480 96 288Wed Jul 17 00:39:08 1996
Tcpip.sysfc40b000 108128 7008 10176Fri May 09 17:02:39 1997
Netbt.sysfc3ee000 79808 1216 23872Sat Apr 05 21:00:42 1997
El90x.sysf7320000 24576 1536 0Wed Jul 26 20:04:31 1996
Afd.sys f70d0000 1696 928 48672Thu Apr 10 15:09:17 1997
Netbios.sysf7280000 13280 224 10720Mon Mar 10 16:56:01 1997
Parport.sysf7460000 3424 32 0Wed Jul 17 00:31:23 1996
Parallel.sysf7460000 7904 32 0Wed Jul 17 00:31:23 1996
Parvdm.sysf7552000 1312 32 0Wed Jul 17 00:31:25 1996
Serial.sysf7120000 2560 0 18784Mon Mar 10 16:44:11 1997
Rdr.sys fc385000 13472 1984 219104Wed Mar 26 14:22:36 1997
Mup.sys fc374000 2208 6752 48864Mon Mar 10 16:57:09 1997
Srv.sys fc24a000 42848 7488 163680Fri Apr 25 13:59:31 1997
Pscript.dllf9ec3000 0 0 0
Fastfat.sysf9e00000 6720 672 114368Mon Apr 21 16:50:22 1997
Ntdll.dll77f60000 237568 20480 0Fri Apr 11 16:38:50 1997
---------------------------------------------------------------------
Total 2377632 255040 1696384
Aan de hand van het beginadres in de kolom 'Load Addr' kunt u het adres van de uitzondering koppelen aan de stuurprogrammanaam. Als we bijvoorbeeld het adres 8014fb84 nemen, kunt u zien dat het laadadres van Ntoskrnl.exe het adres is dat het dichtst bij het adres van de uitzondering ligt en dat dit programma dus zeer waarschijnlijk de uitzondering heeft veroorzaakt. Met deze informatie kunt u in de Microsoft Knowledge Base zoeken naar bekende problemen die overeenkomen met uw situatie.

Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
129845 Voorbereiding via blauw scherm voordat u contact opneemt met Microsoft
Eigenschappen

Artikel-id: 192463 - Laatst bijgewerkt: 20 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback