Opgeven welke RDO-bestanden nodig zijn voor de distributie van de app


Samenvatting


Als u alle bestanden wilt kennen die nodig zijn voor RDO, zodat u kunt werken op een computer waarop Visual Basic niet is geïnstalleerd, kunt u dit vaststellen met behulp van het afhankelijkheidsbestand dat door de installatie wizard is gegenereerd. ODBC moet al aanwezig zijn op de computer waarop RDO wordt geïnstalleerd. U kunt ook gebruikmaken van de dependency dependency van de platform SDK. Hiermee worden alle bestanden in een bepaalde DLL weergegeven, afhankelijk van de grafische indeling.

Meer informatie


Bij de volgende stappen wordt een afhankelijkheidsbestand gegenereerd met de bestanden die nodig zijn voor RDO:
  1. Maak een standaard-EXE-project in Visual Basic. Formulier1 wordt standaard gemaakt.
  2. Voeg een verwijzing toe naar Microsoft Remote Data object 2,0.
  3. Sla dit project op en voer de installatie wizard van de toepassing uit.
  4. Selecteer in de wizard Setup de optie afhankelijkheidsbestand genereren.
  5. Nadat de installatiebestanden zijn gemaakt. Voer het programma Setup. exe uit.
  6. U krijgt vervolgens een bestand met de extensie. DEP-uitbreiding die kan worden geopend met Kladblok. MSRDO20. De DLL wordt in dit bestand weergegeven en de gebruikte bestanden worden ook weergegeven (RDOCURS. DLL, COMCAT. DLL en ODBC32. DLL).

Verwijzingen


Zie het volgende artikel in Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:
176428 : PRB: MSRDO20. OCX niet geregistreerd bij het uitvoeren van toepassingsinstellingen