De functie niet aanwezig in Outlook correct niet werkt in Office 36

Van toepassing: Exchange Online

Symptomen


Wanneer u de functie van Office (AFWEZIG) in Outlook in Microsoft Office 365 gebruiken, treden de volgende symptomen op:

 • Worden de OOF kan niet opgeslagen.
 • Een oude of dubbele AFWEZIG-bericht wordt verzonden.
 • Een AFWEZIG-bericht niet verzonden, zelfs als u het bericht AFWEZIG inschakelen.

Oorzaak


Dit probleem doet zich om een van de volgende redenen:

 • Oorzaak 1: Er is een reserve van postbus assistent gebeurtenissen (alleen Exchange 2010).
 • Oorzaak 2: de OOF regels sjablonen onjuist geformuleerd of beschadigd zijn.
 • Oorzaak 3: de OOF regels quotum wordt overschreden en de nieuwe regels kunnen niet worden gemaakt.
 • Oorzaak 4: instelling voor de standaard (of specifiek) van de externe domein domein niet is ingesteld op AFWEZIG berichten toestaan.

Oplossing


Opmerking Een van de vier oorzaken kan leiden tot een antwoord op een OOF mislukken. Daarom moet elke oorzaak worden uitgesloten één tegelijk.

Waarschuwing Met Microsoft Exchange Server MAPI-Editor (MFCMapi) kan beschadigen, Microsoft Exchange Server en de Exchange server-postvakken. MFCMAPI downloaden van github (Schuif naar beneden en klik vervolgens op de meest recente versie).

Dit probleem oplossen door de stappen voor de oorzaak.

Oplossing 1

 1. Configureer de functie AFWEZIG. U doet dit door een van de volgende cmdlets in uitvoeren Windows PowerShell, zo nodig:

  < Id > set-MailboxAutoReplyConfiguration - AutoReplyState uitgeschakeld

  < Id > set-MailboxAutoReplyConfiguration - AutoReplyState ingeschakeld

 2. MFCMapi gebruiken om de waarde van PR_OOF_STATE . Ga hiervoor als volgt te werk:

  a.        Klik op sessiein het hoofdvenster van MFCMapi en klik op aanmelden en winkel-tabel weergeven om de postbus te openen.

  b.       Klik op het profiel dat u wilt openen en schuif naar beneden in het onderste deelvenster totdat de waarde PR_OOF_STATE . Deze waarde is True als u de functie AFWEZIG in Windows PowerShell of False ingeschakeld als u de functie OOF uitgeschakeld. Bijvoorbeeld, als u de functie OOF uitgeschakeld, kunt u de volgende schermafdruk:

     

   

 3. Als de waarde PR_OOF_STATE niet het verwachte resultaat is, neem dan contact op met Microsoft Support te zijn voor de gebeurtenissen in de wachtrij (alleen Exchange 2010).

Oplossing 2

Opmerking De problemen in uw geval kunnen enigszins afwijken van deze. Bijvoorbeeld de OOF bericht niet verzenden zoals verwacht, hoewel het bericht AFWEZIG zonder fouten kan worden ingesteld. Deze stappen wordt echter nog steeds van toepassing.

Dit probleem op te lossen de afwezigheidsregels en de regels OOF sjablonen uit de postbus te verwijderen. Vervolgens opnieuw inschakelen van de functie AFWEZIG en het gedrag te testen. Ga hiervoor als volgt te werk.

Opmerking U hoeft geen back-up van het OOF weergegeven wanneer u deze stappen.

 1. Klik op sessiein het hoofdvenster van MFCMapi en klik op aanmelden en winkel-tabel weergeven om de postbus te openen.
 2. Vouw de basiscontainer en de bovenkant van het informatie-archief.
 3. De afwezigheidsregels verwijderen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik met de rechtermuisknop op Postvak inen klik vervolgens op Display Rules Table.
   • Als de functie AFWEZIG is uitgeschakeld, wordt een regel AFWEZIG vermeld in de tabel met regels met de naam van de volgende regel:
    MSFT: TDX afwezigheidsregels
   • Als de functie voor AFWEZIG is ingeschakeld, worden twee verschillende afwezigheidsregels vermeld in de regeltabel. Welke regels worden weergegeven is afhankelijk van of de regel is ingeschakeld alleen intern of beide intern en extern. Neem bijvoorbeeld de volgende schermafdruk:
   • Als u de sjablonen AFWEZIG zijn beschadigd of misvormd die AFWEZIG sjablonen worden vermeld in de regeltabel. U kunt andere posten bekijken als de gebruiker andere regels ingeschakeld heeft.
  2. Klik met de rechtermuisknop op de afwezigheidsregels en klik vervolgens op verwijderen.
   Opmerking Verwijder eventuele afwezigheidsregels, behalve de waarnaar wordt verwezen.
  3. Sluit het venster regels.
 4. Verwijder de OOF sjablonen. Ga hiervoor als volgt te werk:
  • Klik met de rechtermuisknop op Postvak inen klik op Gekoppelde inhoud tabel openen.
  • Schuif naar rechts en vouw vervolgens de kolom Berichtklasse .
  • Het om items te sorteren, klikt u op de kolom Berichtklasse .
  • Zoeken naar items waarvan Berichtklasse een van de volgende waarden is:
   • IPM.Note.Rules.ExternalOofTemplate.Microsoft
   • IPM.Note.Rules.OofTemplate.Microsoft

Neem bijvoorbeeld de volgende schermafdruk:

  •  
  • Klik met de rechtermuisknop op de items die tot een van deze twee berichtklassen behoren en klik vervolgens op Bericht verwijderenOpmerking Verwijder niet alle items, behalve die welke wordt verwezen.
  • Selecteer Permanent verwijderen doorgeven DELETE_HARD_DELETE (onherstelbaar) onder Stijl verwijderenin het dialoogvenster Item verwijderen en klik op OK.
  • Uit te schakelen en vervolgens opnieuw inschakelen OOF met behulp van de volgende opdrachten:

   Set-MailboxAutoReplyConfiguration < id > AutoReplyState uitgeschakeld< Id > set-MailboxAutoReplyConfiguration-AutoReplyState ingeschakeld

  • Controleer of de functie AFWEZIG werkt zoals verwacht en de problemen niet meer optreden.

Resolutie 3

Als antwoord op een OOF niet langer wordt geretourneerd, is het waarschijnlijk dat de regels voor quota wordt overschreden.  Dus de interne en externe afwezigheidsregels kunnen niet worden gemaakt. U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:

 1. Verhoog uw quotum van regels. U doet dit door de stappen in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  1. 2622933 een gebruiker kan geen nieuwe regels maken in Outlook of Outlook Web App
 2. De bijgewerkte quotawaarden verlangen door caching van informatie over schijfquota in het informatiearchief, maximaal twee uur van kracht.
 3. Resolutie 2 herhalen.

Resolutie 4

Als de waarde AllowedOFFType voor het externe domein geenstarten AFWEZIG berichten niet extern. Deze waarde moet worden ingesteld om externe toestaan van externe OOFs. Deze waarde is standaard ingesteld op geen. Houd er rekening mee dat wanneer u externe domeinen zoekt, de standaardwaarde wordt opgeheven door specifieke vermeldingen. Dus als de gebruiker naar een gebruiker @contoso.com verzendt en er een Contoso.com-vermelding in de instellingen van het externe domein is, wordt de waarde AllowedOOFType gebruikt voor dat specifieke item. Als er geen vermelding voor Contoso.com, wordt het externe standaarddomein (*) gebruikt.

Get-RemoteDomain | Selecteer de naam AllowedOOFType

Meer informatie


Als de waarde PR_OOF_STATE niet het verwachte resultaat is, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

Exchange- 2705649 : AFWEZIG bericht en verwerking van RBA werken niet zoals verwacht in Exchange 2010