Het aantal vragen in de enquête is afhankelijk van het aantal antwoorden en ' alle antwoorden weergeven ' in Windows SharePoint Services 3,0 of in Office SharePoint Server 2007.


Symptomen


In Microsoft Office SharePoint Server 2007 of in Microsoft Windows SharePoint Services 3,0 merkt u dat het aantal inventarisaties in de overzichts weergave afwijkt van het aantal inventarisaties in de weergave alle enquêteresultaten .  Met name de waarde voor het aantal antwoorden verschilt van de waarde alle antwoorden weergeven en AllItems. aspx laat minder enquêtes zien dan overview. aspx en samenvatting. aspx.

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor omdat SharePoint geen niet-voltooide enquêtes weergeeft in de weergave alle antwoorden weer geven.

Oplossing


Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product. Om dit probleem te voorkomen, moet u ervoor zorgen dat gebruikers op de knop Voltooien in de enquête klikken.