Lettertypen worden niet weergegeven tijdens de installatie van nieuwe lettertypen


Symptomen


Wanneer u nieuwe lettertypen toevoegt door te klikken op Nieuw lettertype installeren in het hulpmiddel lettertype in het Configuratiescherm, worden geen lettertypen weergegeven.

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor omdat de optie lettertypen niet standaard is ingeschakeld.

Oplossing


Dit probleem oplossen:
  1. Klik op Start, wijs instellingenaan en klik op Configuratiescherm.
  2. Dubbelklik op lettertypen.
  3. Klik in het menu bestand op lettertypen om een vinkje te plaatsen.
  4. Klik in het menu Bestand op Nieuw lettertype installeren.
  5. Als u wilt controleren of lettertypen worden weergegeven, bekijkt u een map die lettertypebestanden bevat (zoals de map Windows\Fonts).

Meer informatie


Dit gedrag kan alleen worden uitgevoerd wanneer u de eerste keer nieuwe lettertypen installeert.