Procedure: de standaardvernieuwingsinterval van het groepsbeleid aanpassen

IN DEZE TAAK


BELANGRIJK: dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u het standaardvernieuwingsinterval van het groepsbeleid kunt wijzigen.

WAARSCHUWING: een onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in de Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor informatie over het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.
Een groepsbeleid wordt toegepast als u een computer opstart en als een gebruiker zich aanmeldt bij Windows 2000. Nadat een groepsbeleid is toegepast, wordt door Windows 2000 bepaald welk groepsbeleid moet worden gebruikt wanneer een gebruiker zich de volgende keer aanmeldt. Door specifieke registerwaarden op te vragen kan een beheerder opgeven of een groepsbeleid op de achtergrond moet worden vernieuwd. Als dat het geval is, kan de beheerder ook instellen met welke intervallen er vernieuwd moet worden.


Het interval waarmee een groepsbeleid moet worden vernieuwd, wordt gedefinieerd door een vernieuwingsinterval en een marge-interval. Het vernieuwingsinterval is een periode tussen 0 (nul) en 64800 minuten (45 dagen), waarmee wordt bepaald wanneer het groepsbeleid de volgende keer moet worden toegepast. Als de beheerder de standaardinstellingen niet verandert, gebruiken computers met Windows 2000 een standaardinterval van 90 minuten. Domeincontrollers gebruiken een standaardinterval van 5 minuten. Deze afwijkende standaardwaarde voor domeincontrollers wordt gebruikt omdat zodoende bij een wijziging van het domeinbeleid of de rechten, de vertraging voor het toepassen van de verandering op domeincontrollers tijdens replicatie wordt gereduceerd. Als het vernieuwingsinterval 0 (nul) minuten bedraagt, vindt de vernieuwing plaats in intervallen van 7 seconden.


Er wordt een willekeurig marge-interval toegevoegd aan het vernieuwingsinterval om te bepalen hoeveel tijd er in totaal verstrijkt tussen de toepassingscycli van het groepsbeleid. Hiermee wordt voorkomen dat de systeemprestaties afnemen wanneer een groot aantal computers met Windows 2000 op hetzelfde moment een vernieuwing van het groepsbeleid aanvraagt bij de domeincontrollers. Een geldige waarde voor het marge-interval moet tussen 0 (nul) en 1440 minuten (24 uur) liggen. De standaardinstelling voor computers met Windows 2000 is 30 minuten, terwijl de standaardinstelling voor domeincontrollers 0 (nul) minuten is.


Het interval waarmee het groepsbeleid op de achtergrond wordt vernieuwd, wordt voor de computer en de gebruiker apart onderhouden. De beheerder kan de standaardwaarden wijzigen of de mogelijkheid voor het vernieuwen van het groepsbeleid op de achtergrond uitschakelen.


De vernieuwings- en marge-intervallen op een specifieke computer aanpassen

 1. Als beheerder aanmelden op de computer met Windows 2000.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeembeheer.
 4. Dubbelklik op Computerbeheer.
 5. Dubbelklik achtereenvolgens op Systeemwerkset, Groepsbeleid en Computerconfiguratie en klik vervolgens op Beheersjablonen.
 6. Dubbelklik op Systeem en vervolgens op Groepsbeleid om het gedragsbeleid voor groepsbeleid weer te geven.
 7. Afhankelijk van de computer waarop u de verandering uitvoert, dubbelklikt u op
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor computers
  om de verandering door te voeren voor werkstations of lidservers, of op
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor domeincontrollers.
 8. Schakel het selectievakje
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor computers
  in zodat u de instellingen voor vernieuwings- en marge-intervallen kunt wijzigen op het tabblad Beleid. De beheerder kan eventueel ook het selectievakje
  Achtergrondvernieuwing van Groepsbeleid uitschakelen
  in het gedragsbeleid
  Achtergrondvernieuwing van Groepsbeleid uitschakelen
  inschakelen.
 9. Klik op OK en sluit de module Computerbeheer af.
OPMERKING: deze wijzigingen kunnen worden overschreven door een beleid dat een beheerder heeft ingesteld in groepsbeleidobjecten in Active Directory.


Het gedrag aanpassen door het register te wijzigen

Gebruik de Register-editor om een of meer van de volgende wijzingen uit te voeren:
 • Als u het vernieuwingsinterval voor computers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTime

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 64800
 • Als u het marge-interval voor computers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTimeOffset

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 1440

 • Als u het vernieuwingsinterval voor domeincontrollers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTimeDC

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 64800

 • Als u het marge-interval voor domeincontrollers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTimeOffsetDC

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 1440

 • Als u het vernieuwingsinterval voor gebruikers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTime

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 64800

 • Als u het marge-interval voor gebruikers wilt wijzigen:

  Registersleutel: HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Windows\ System

  Naam: GroupPolicyRefreshTimeOffset

  Type: REG_DWORD

  Geldig bereik voor gegevens (in minuten): 0 tot 1440


Een groepsbeleidobject gebruiken om het gedrag van meerdere computers aan te passen

 1. Meld u aan als beheerder bij de computer met Windows 2000.
 2. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 3. Dubbelklik op Systeembeheer.
 4. Dubbelklik op Directorybeheer om dit op het niveau van een domein of organisatie-eenheid te wijzigen of klik op Active Directory: sites en services om dit op siteniveau te wijzigen.
 5. Bewerk het groepsbeleidobject in de container waarin het groepsbeleidobject zich bevindt.
 6. Dubbelklik achtereenvolgens op Computerconfiguratie, Beheersjablonen en Systeem en dubbelklik vervolgens op Groepsbeleid om het gedragsbeleid voor groepsbeleid weer te geven.
 7. Het beleid
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor computers
  en het beleid
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor domeincontrollers.
  zijn bedoeld om de intervallen voor computers met Windows 2000 en domeincontrollers te wijzigen. Wanneer een groepsbeleid wordt toegepast, worden de juiste instellingen gebruikt voor het type computer waarop het groepsbeleid wordt toegepast.
 8. Dubbelklik op het gewenste beleid.
 9. Schakel het selectievakje
  Vernieuwingsinterval van groepsbeleid voor computers
  in zodat u de instellingen voor vernieuwings- en marge-intervallen kunt wijzigen op het tabblad Beleid. De beheerder kan ook het selectievakje
  Achtergrondvernieuwing van Groepsbeleid uitschakelen
  in het gedragsbeleid
  Achtergrondvernieuwing van Groepsbeleid uitschakelen
  inschakelen.
 10. Klik op OK en sluit vervolgens de module Groepsbeleid-editor af.

Eigenschappen

Artikel-id: 203607 - Laatst bijgewerkt: 27 jan. 2004 - Revisie: 1

Feedback