Hoe gebruik ik opdrachtregelopties in Microsoft Access

Klik op de volgende koppeling voor een Microsoft Access 97-versie van dit artikel: 105128 .
Gemiddeld: vereist basisvaardigheden op het gebied van macro's, codering en interoperabiliteit.

Dit artikel heeft betrekking op een Microsoft Access-database (.mdb) en een Microsoft Access-project (.adp).

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Access start vanuit het menu Start of vanuit een snelmenu, kunt u het opstartproces aanpassen met behulp van parameters voor de opdrachtregel. U kunt bijvoorbeeld een bepaalde database openen, een macro uitvoeren of een wachtwoord opgeven.

Meer informatie

De volgende tabel bevat de opdrachtregelparameters voor Microsoft Access.

Parameter Effect Geldt voor
----------------------------------------------------------------------
database Open de opgegeven Microsoft Access- Access-
database of het Microsoft Access-project. database of
U kunt ook een pad opgeven. Als u met Access-
Windows 95 werkt, is het standaardpad project
de map Mijn documenten.

/excl Open de opgegeven Access-database voor Alleen
exclusief gebruik. Als u de database Access-
wilt delen met meerdere gebruikers, database
laat u deze parameter weg.

/ro Open de opgegeven Access-database of Access-
het Access-project voor alleen-lezen. database of
Access-
project

/user Start Access met de opgegeven - Alleen
gebruikersnaam. Access-
database

/pwd Start Access met het opgegeven Alleen
wachtwoord. Access-
database

/profile Start Access met de opties in het Access-
opgegeven gebruikersprofiel in plaats van database of
de standaardregisterinstellingen die werden Access-
gemaakt tijdens de installatie van Access. project
Deze parameter vervangt de parameter /ini
die in versies van Access ouder dan Access 97
wordt gebruikt om een initialisatiebestand
op te geven.

/compact De Access-database comprimeren en Access-
herstellen of het Access-project dat vóór database of
de optie /compact staat comprimeren en Access-
Access vervolgens afsluiten. Als u geen project
doelbestand opgeeft na de parameter /compact,
wordt het oorspronkelijk bestand vervangen
door het gecomprimeerde bestand. Als u het
bestand wilt comprimeren met een andere naam,
geeft u een doelbestand op. Als u geen pad
opgeeft voor de doeldatabase of het doelproject,
wordt het doelbestand gemaakt in de map
Mijn documenten. In een Access-project wordt
met deze optie het In Access-project
(adp-bestand) gecomprimeerd, maar niet de
SQL Server-database.

/repair De Access-database repareren die is Alleen
opgegeven vóór de parameter /repair en daarna Access-
Access sluiten In Access 2000 zijn database
comprimeren en herstellen gecombineerd
in de parameter /compact. De parameter /repair
wordt ondersteund voor achterwaartse
compatibiliteit.

/convert Een Access-database van een oudere Alleen
versie converteren naar een Access 2000- Access-
database met een nieuwe naam en daarna database
Access sluiten. Geef de brondatabase op
voordat u de parameter /convert gebruikt.

/x macro Access starten en de opgegeven macro Access-
uitvoeren. Als u een macro wilt uitvoeren database of
bij het openen van een database, kunt u Access-
ook een zelfstartende macro uitvoeren. project

/cmd Wat hierna op de opdrachtregel Access-
volgt, is de waarde is die wordt database of
geretourneerd door de opdracht Command. Deze Access-
parameter moet de laatste parameter zijn op project
de opdrachtregel. U kunt ook een puntkomma (;)
gebruiken in plaats van /cmd.

/nostartup Start Access zonder het opstartvenster Access-
weer te geven (het tweede dialoog- database of
venster dat u ziet als u Access start). Access-
project

/wrkgrp Start Access met het opgegeven Alleen
werkgroepgegevensbestand. Access-
database

Notes

 • Als u een procedure van Visual Basic for Applications wilt uitvoeren wanneer u een database opent, gebruikt u de actie RunCode in de zelfstartende macro of in de macro die u uitvoert met de opdrachtregelparameter /x. U kunt ook een Visual Basic-procedure uitvoeren wanneer u een database opent door een formulier te maken waarin een Visual Basic-procedure is gedefinieerd voor de gebeurtenis OnOpen. U wijst dit formulier als volgt aan als opstartformulier: klik met de rechtermuisknop in het databasevenster, klik op Opstarten en voer in het vak Formulier/pagina weergeven dat formulier in.
 • Als u op de opdrachtregel een slash (/) of een puntkomma (;) wilt opgeven, typt u dat teken twee keer. Als u bijvoorbeeld het wachtwoord ;mjs/md wilt opgeven op de opdrachtregel, typt u ;;mjs//md achter de opdrachtregelparameter /pwd.
 • Voorbeelden:

  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2000-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office10\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products
  Typ de volgende opdracht in het dialoogvenster Uitvoeren om een Access 2002-database voor exclusief gebruik te openen en de opgegeven macro bij het starten van het programma uit te voeren:
  "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\msaccess.exe" "C:\Program Files\Microsoft Office\Office11\samples\noordenwind.mdb" /Excl /X Add Products

Referenties

Voor meer informatie over het gebruik van setup /y klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
208488 Problemen oplossen met fouten met ongeldige pagina's in Microsoft Access 2000
Voor meer informatie over het gebruik van /Pwd klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
207891 Kan de optie /Pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2000
292302 Kan de optie /pwd niet gebruiken bij database met wachtwoordbeveiliging in Access 2002
Voor meer informatie over het gebruik van de opdrachtregelparameters om een te distribueren runtimepakket samen te stellen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
236519 Macro's en schakelopties voor snelkoppelingen schrijven in de Package and Deployment Wizard
Voor meer informatie over de parameter /convert klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
319253 Met de opdrachtregeloptie /convert wordt database in Access 2002 alleen geconverteerd naar de Access 2000-bestandsindeling
Voor meer informatie over het probleem dat kan optreden bij het openen van de Access-database met een aangepast profiel, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
266769 Foutbericht bij het starten van Microsoft Access 2000 met aangepast profiel
Voor meer informatie over opdrachtregelparameters, klikt u op Microsoft Access Help in het menu Help, typt u opstartopties in de Office-assistent of de Antwoordwizard en klikt u vervolgens op Zoeken om de onderwerpen weer te geven.
Eigenschappen

Artikel-id: 209207 - Laatst bijgewerkt: 16 jul. 2013 - Revisie: 1

Feedback