Algemene beschermingsfout of fout met betrekking tot een ongeldige pagina tijdens de installatie

Symptomen

Wanneer u Windows 98 installeert met behulp van bestanden die u naar een map op een lokale vaste schijf hebt gekopieerd (dus niet vanaf de cd-rom), of wanneer u een OEM-versie (Original Equipment Manufacturer) van Windows 98 installeert, kunnen een of meer van de volgende foutberichten worden weergegeven:
  • MSGSRV32 heeft een algemene beschermingsfout veroorzaakt in module KRNL386.EXE op 0001:00001b51.
  • MSGSRV32 heeft een stackfout veroorzaakt in module KRNL386.EXE op 0001.00005595.
  • RUNDLL32 heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module KERNEL32.DLL op 015f:bff9dba7.
  • MSGSRV32 heeft een fout met betrekking tot een ongeldige pagina veroorzaakt in module KERNEL32.DLL op 015f:bff9dba7.
  • Fatale uitzondering 0D op 0028:C0001FCE in VXD VMM(01) + 00000FCE.
  • Fatale uitzondering 0E op 015F:BFF9DBA7.

Oorzaak

Deze symptomen zijn mogelijk het gevolg van een probleem in het bestand Dblbuff.sys dat zich zelden en alleen onder bepaalde timingvoorwaarden voordoet.

Oplossing


Microsoft heeft nu een ondersteunde oplossing voor dit probleem beschikbaar. De werking van deze oplossing is echter nog niet volledig getest voor alle versies en dient uitsluitend te worden toegepast op systemen waarop dit specifieke probleem optreedt. Als u geen ernstige problemen ondervindt, raadt Microsoft u aan te wachten op het volgende Windows 98 Service Pack waarin deze oplossing is opgenomen.

Als u dit probleem direct wilt verhelpen, kunt u contact opnemen met Microsoft Product Support Services om de correctie te verkrijgen. Een volledige lijst met telefoonnummers van Microsoft Product Support Services en informatie over kosten van ondersteuning vindt u op het volgende adres op het World Wide Web:

Datum Tijd Grootte Bestandsnaam Platform
---------------------------------------------------
6/7/98 6:35pm 2.614 Dblbuff.sys Windows 98
OPMERKING: als gevolg van bestandsafhankelijkheden kan de meest recente hotfix of functie waarin de bovenstaande bestanden zijn opgenomen, nog extra bestanden bevatten.


Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in Windows 98. Dit probleem is gecorrigeerd in Windows 98 Tweede editie.

Meer informatie

Dit probleem is gemeld op computers met verschillende Intel-processoren (CPU's) in de Celeron- en Pentium II-reeks. Het probleem doet zich mogelijk vaker voor op computers met een Celeron 300- processor zonder L2-cache.


Eigenschappen

Artikel-id: 209321 - Laatst bijgewerkt: 26 jul. 2006 - Revisie: 1

Feedback