Foutbericht na klikken op Internet-opties in het menu Extra

Van toepassing: Internet Explorer

Symptomen


Wanneer u in Internet Explorer klikt op de opdracht Internet-opties in het menu Extra, kan het volgende foutbericht op uw scherm verschijnen:
De bewerking is geannuleerd wegens op uw systeem geldende beperkingen. Neem contact op met de systeembeheerder.

Oorzaak


Dit probleem doet zich voor als het bestand Inetcpl.cpl ontbreekt in de map Windows\System of de map %SystemRoot%\System32, of als er een beperking is ingesteld bij de registerwaarde NoBrowserOptions Windows.

Oplossing


U kunt dit probleem oplossen door de volgende methoden te gebruiken in de aangegeven volgorde.

Methode 1: Wijzig het register

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 2. Selecteer de volgende registersleutel en klik erop: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 3. Als er een waarde is met de naam NoBrowserOptions, verwijdert u deze.
 4. Selecteer de volgende registersleutel en klik erop: HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 5. Als er een waarde is met de naam NoBrowserOptions, verwijdert u deze.
 6. Als u 64-bits versie van Windows gebruikt, lokaliseer en klik dan op de volgende sleutel in het register: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Policies\Microsoft\Internet Explorer\Restrictions
 7. Als er een waarde is met de naam NoBrowserOptions, verwijdert u deze.
 8. Start de computer opnieuw op.
Als deze methode het probleem niet oplost, gaat u verder met methode 2.

Methode 2: Pak een nieuwe kopie van het bestand Inetcpl.cpl uit

Pak uit de distributiebestanden van Internet Explorer een nieuwe kopie van het bestand Inetcpl.cpl uit of installeer Internet Explorer opnieuw.

Klik voor meer informatie over het uitpakken van bestanden op het volgende artikelnummer om het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel te bekijken:
 
129605 De oorspronkelijke gecomprimeerde Windows-bestanden uitpakken
 
Als deze methode het probleem niet oplost, ga dan verder met methode 3.

Methode 3: Internet Explorer repareren

Als methode 2 het probleem niet oplost, herstel Internet Explorer dan.

Status


Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Meer informatie


Als het bestand Inetcpl.cpl ontbreekt, kunnen zich nog de volgende problemen voordoen:

 • Het onderdeel Internet ontbreekt in het Configuratiescherm.
 • Het onderdeel Internet staat wel in het Configuratiescherm, maar er gebeurt niets wanneer u daarop dubbelklikt.
 • Als u met de rechtermuisknop klikt op het pictogram Internet Explorer op het bureaublad en vervolgens Eigenschappen selecteert, gebeurt er niets.
 • Het reparatieprogramma van Internet Explorer geeft aan dat u Setup opnieuw moet uitvoeren. Als u op Details klikt, ziet u dat het bestand Inetcpl.cpl ontbreekt.