Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows 2000

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register
Klik op 314054 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe de Windows Time-service in Microsoft Windows Server 2000 moet worden geconfigureerd. De Windows Time-service kan worden geconfigureerd voor gebruik van een interne hardwareklok of een externe tijdsbron. Het gebruik van een interne hardwareklok wordt aanbevolen.

Inleiding

Windows bevat W32Time, het tijdserviceprogramma dat vereist is voor het Kerberos-verificatieprotocol. Het doel van de Windows Time-service is ervoor te zorgen dat alle computers binnen een organisatie waarop Windows 2000 of hoger wordt uitgevoerd, van dezelfde tijd gebruikmaken. De Windows Time-service maakt gebruik van hiërarchische verhoudingen waarmee de autoriteit wordt bepaald. Loops zijn hierbij niet toegestaan. Op deze wijze kan een uniform tijdgebruik worden gerealiseerd.

Bij Windows-computers wordt standaard de volgende hiërarchie gebruikt:
 • Alle desktop-clientcomputers benoemen de domeincontroller waardoor de verificatie wordt uitgevoerd, als inkomende tijdspartner.
 • Alle lidservers volgen dezelfde procedure als de desktop-clientcomputers.
 • Domeincontrollers mogen de PDC-operations-master (Primary Domain Controller) als inkomende tijdspartner benoemen, maar kunnen een bovenliggende domeincontroller op basis van stratum-nummering gebruiken.
 • Alle PDC-operations-masters volgen de domeinhiërarchie voor de selectie van hun tijdspartner.
Volgens deze hiërarchie wordt de PDC-operations-master aan de basis van het forest de gemachtigde tijdserver voor de organisatie. Het wordt ten zeerste aangeraden de gemachtigde tijdserver zodanig te configureren dat de tijd wordt opgehaald van een hardwarebron. Als u de gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een internettijdsbron, is er geen verificatie. U wordt ook aangeraden de instellingen voor tijdcorrectie voor uw servers en zelfstandige clients te verlagen. Door deze aanbevelingen op te volgen, bevordert u de nauwkeurigheid en de beveiliging van uw domein.

Meer informatie

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een interne hardwareklok

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Het wordt ten zeerste aangeraden de gemachtigde tijdserver zodanig te configureren dat de tijd wordt opgehaald van een hardwarebron. Als u de gemachtigde tijdserver configureert voor synchronisatie met een internettijdsbron, is er geen verificatie. Ga als volgt te werk om de Windows Time-service te configureren voor gebruik van een interne hardwareklok:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 3. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op ReliableTimeSource en kies Wijzigen.
 4. In DWORD-waarde bewerken typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 5. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
 6. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op LocalNTP en kies Wijzigen.
 7. In DWORD-waarde bewerken typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 8. Sluit de Register-editor af.
 9. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Voer de volgende opdracht uit op alle computers behalve de tijdserver om de tijd van de lokale computer af te stemmen op de tijdserver:

  w32tm -s
Opmerking U moet de tijdserver niet met zichzelf laten synchroniseren. Als u de tijdserver configureert voor synchronisatie met zichzelf, worden de volgende gebeurtenissen in het toepassingslogboek geregistreerd:Typ voor meer informatie over de opdracht w32tm de volgende opdracht bij een opdrachtprompt:

w32tm /?

De Windows Time-service configureren voor gebruik van een externe tijdsbron

Beheerders kunnen de Windows Time-service op de PDC-operations-master die zich aan de basis van het forest bevindt, zodanig configureren dat een externe SNTP-tijdserver (Simple Network Time Protocol) als gemachtigde server wordt herkend. Zo kunt u de Microsoft-tijdserver (time.windows.com) gebruiken als de externe SNTP-tijdserver. Ga als volgt te werk om de Windows Time-service te configureren voor gebruik van een externe SNTP-tijdserver:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Ga als volgt te werk om het servertype te wijzigen in NTP:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op TYPE en kies Wijzigen.
  3. In DWORD-waarde bewerken typt u NTP in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 3. Ga als volgt te werk om de server te configureren als betrouwbare tijdsbron:
  1. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op ReliableTimeSource en kies Wijzigen.
  2. In DWORD-waarde bewerken typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 4. Ga als volgt te werk om de server LocalNTP in te stellen op 0:
  1. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op LocalNTP en kies Wijzigen.
  2. In DWORD-waarde bewerken typt u 0 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 5. Ga als volgt te werk om de tijdsbronnen op te geven:
  1. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op NtpServer en kies Wijzigen.
  2. In DWORD-waarde bewerken typt u Peers in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

   Opmerking Peers is een tijdelijke plaatsaanduiding voor een door spaties gescheiden lijst met peers waarvan uw computer tijdstempels ontvangt. Elke DNS-naam in de lijst moet uniek zijn.
 6. Alleen voor Windows 2000 Service Pack 4 moet u de instellingen voor tijdcorrectie configureren. Ga hiervoor als volgt te werk:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op MaxAllowedClockErrInSecs en kies Wijzigen.
  3. In DWORD-waarde bewerken typt u TijdInSeconden in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

   Opmerking TijdInSeconden is een tijdelijke aanduiding voor het maximum aantal seconden verschil tussen de lokale klok en de tijd die wordt ontvangen van de NTP-server. Als het verschil groter is, wordt de tijd niet beschouwd als geldige nieuwe tijd.

 7. Ga als volgt te werk om het pollinginterval in te stellen:
  1. Klik op de volgende registersubsleutel:
   HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters
  2. Klik in het rechterdeelvenster met de rechtermuisknop op Period en kies Wijzigen.
  3. In DWORD-waarde bewerken typt u 24 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 8. Klik in het menu Bestand op Afsluiten om de Register-editor af te sluiten.
 9. Typ de volgende opdracht bij de opdrachtprompt om de Windows Time-service opnieuw te starten en druk op Enter:
  net stop w32time && net start w32time
 10. Voer de volgende opdracht uit op alle computers behalve de tijdserver om de tijd van de lokale computer af te stemmen op de tijdserver:
  w32tm -s

SNTP gebruikt standaard UDP-poort (User Datagram Protocol ) 123. Als deze poort geen toegang geeft tot internet, kunt u uw server niet synchroniseren met SNTP-servers op internet. Een computer die is geconfigureerd als betrouwbare tijdsbron, wordt aangewezen als de basis van de Windows Time-service. De basis van de Time-service is de gemachtigde server voor het domein en is meestal zodanig geconfigureerd dat de tijd wordt opgehaald van een externe NTP-server of een hardwareapparaat. Een tijdserver kan worden geconfigureerd als een betrouwbare tijdsbron om de manier te optimaliseren waarop tijd wordt doorgegeven in de domeinhiërarchie. Als een domeincontroller is geconfigureerd als betrouwbare tijdsbron, kondigt de Net Logon-service die domeincontroller aan als een betrouwbare tijdsbron bij de aanmelding op het netwerk. Als voor andere domeincontrollers een tijdsbron wordt gezocht om de domeincontrollers hiermee te synchroniseren, wordt eerst een betrouwbare bron gekozen, als die beschikbaar is.

De registersleutel HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\W32Time\Parameters\Period bepaalt hoe vaak synchronisatie plaatsvindt met de Windows Time-service. Als een waarde wordt opgegeven, moet dit een van de speciale waarden in de volgende lijst zijn:
 • 65531, "DailySpecialSkew" - Hiermee wordt de synchronisatie ingesteld op eenmaal per 45 minuten totdat de synchronisatie voor het eerst slaagt, waarna de synchronisatie eenmaal per dag plaatsvindt.
 • 65532, "SpecialSkew" - Hiermee wordt de synchronisatie ingesteld op eenmaal per 45 minuten totdat de synchronisatie drie keer is geslaagd, waarna de synchronisatie elke acht uur plaatsvindt. Dit is de standaardinstelling.
 • 65533, "Weekly" - Hiermee stelt u de synchronisatie in op eenmaal per week.
 • 65534, "Tridaily" - Hiermee stelt u de synchronisatie in op eenmaal per drie dagen.
 • 65535, "BiDaily" - Hiermee stelt u de synchronisatie in op eenmaal per twee dagen.
 • 0 - Hiermee wordt de synchronisatie voor NT5DS ingesteld op eenmaal per 45 minuten totdat de synchronisatie drie keer is geslaagd, waarna de synchronisatie elke acht uur plaatsvindt. Voor NTP vindt de synchronisatie eenmaal per acht uur plaats.
 • freq - freq staat voor het aantal keren per dag dat er een synchronisatie moet plaatsvinden met de Windows Time-service. Als u een andere waarde wilt gebruiken dan de eerdergenoemde waarden, gebruikt u deze optie.

Referenties

Als u meer informatie wilt over de Windows Time-service, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

884776 De Windows Time-service configureren bij een groot tijdverschil

816042 Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows Server 2003

314054 Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows XPAls u meer informatie wilt over de Windows Time-service in een Windows Server 2003-forest, gaat u naar de volgende website:
Eigenschappen

Artikel-id: 216734 - Laatst bijgewerkt: 10 mrt. 2008 - Revisie: 1

Feedback