Gebruik van de functie AutoAanvullen in Internet Explorer 5

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u de functie AutoAanvullen in Internet Explorer 5 en 6 kunt gebruiken. De functie AutoAanvullen geeft suggesties voor invoer die u typt in de Adres-balk, op een formulier op een webpagina of in een vak voor een gebruikersnaam of wachtwoord op een webpagina.

De suggesties van de functie AutoAanvullen worden in een lijst weergegeven zodra Internet Explorer 5 en 6 een bekend patroon herkennen. Als een suggestie in de lijst overeenkomt met de criteria voor dat veld, klikt u op de suggestie of drukt u op PIJL-OMLAAG om een lijst met suggesties weer te geven, waarna u op ENTER drukt.

Meer informatie

Internet Explorer 5 en 6 schakelen de functie AutoAanvullen standaard in voor webadressen. De volgende vraag verschijnt voordat Internet Explorer 5 en 6 de functie AutoAanvullen inschakelen voor formulieren op webpagina's:

AutoAanvullen slaat invullingen in webformulieren op, bijvoorbeeld wat u zojuist hebt getypt. U kunt voortaan eerdere invullingen laten controleren en suggesties laten opsommen terwijl u typt.

Wilt u AutoAanvullen inschakelen?
Wanneer u de eerste keer een gebruikersnaam en wachtwoord typt op een webpagina, wordt de volgende vraag weergegeven:

Wilt u dat Windows dit wachtwoord opslaat, zodat u het niet opnieuw hoeft te typen bij uw volgende bezoek aan deze pagina?


Tevens is het selectievakje Niet meer aanbieden om wachtwoorden op te slaan beschikbaar waarmee de functie AutoAanvullen wordt uitgeschakeld voor gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren.

Instellingen voor AutoAanvullen aanpassen

U kunt de instellingen voor de functie AutoAanvullen wijzigen of alle items in de lijst met suggesties voor formulieren of wachtwoorden uitschakelen. Hiertoe gaat u als volgt te werk in Internet Explorer:

 1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Inhoud.
 3. Klik op AutoAanvullen.
 4. Schakel de gewenste selectievakjes voor AutoAanvullen in of klik op Formulieren wissen of Wachtwoorden wissen om alle opgeslagen items in de betreffende geschiedenis van AutoAanvullen te wissen.
 5. Klik op OK en klik nogmaals op OK.
Als u afzonderlijke items uit de lijst met suggesties voor formulieren of wachtwoorden wilt wissen, klikt u op het item in de lijst met suggesties voor het betreffende veld en klikt u op DELETE. De lijst AutoAanvullen verschijnt automatisch wanneer u een van de volgende acties uitvoert in een eerder ingevuld formulier:

 • U typt het eerste teken in het veld
 • U drukt op PIJL-OMHOOG of PIJL-OMLAAG vanuit het veld
 • U dubbelklikt op een leeg gebied in het veld
Als u de AutoAanvullen-geschiedenis voor webadressen wilt wissen, voert u de volgende stappen uit in Internet Explorer:

 1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Algemeen.
 3. Klik op Geschiedenis wissen en klik op OK.
Als u de in line AutoAanvullen-geschiedenis voor webadressen wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit in Internet Explorer:
 1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Geavanceerd.
 3. Schakel onder Surfen het selectievakje In line AutoAanvullen gebruiken in en klik op OK.
Opmerking In Internet Explorer 4.x wordt in line AutoAanvullen gebruikt voor webadressen en opdrachten of mapnamen. Deze functionaliteit van de optie AutoAanvullen biedt suggesties voor uw invoer door automatisch het adres of de opdracht in line aan te vullen met de meest gelijkende overeenkomst. Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld in Windows Explorer, maar uitgeschakeld voor webadressen in Internet Explorer 5 en 6 (en wordt vervangen door een vervolgkeuzelijst).


Als u de in line AutoAanvullen-geschiedenis voor webadressen wilt inschakelen, voert u de volgende stappen uit in Internet Explorer:

 1. Open het menu Extra en klik op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Geavanceerd.
 3. Schakel onder Surfen het selectievakje In line AutoAanvullen gebruiken in en klik op OK.
Opmerking Door de functie AutoAanvullen voor webadressen uit te schakelen (zie de sectie 'Instellingen voor AutoAanvullen aanpassen' eerder in dit artikel) en in line AutoAanvullen voor webadressen in te schakelen, wordt dezelfde functionaliteit als in Internet Explorer 4.x ingeschakeld.

Opmerking Als de functie voor in line AutoAanvullen is ingeschakeld voor webadressen, worden adressen die niet worden voorafgegaan door een bronidentificatie (bijvoorbeeld http:// of ftp://), niet automatisch aangevuld. U kunt dit probleem omzeilen door een prefix voor bronidentificatie op te geven voor adressen waarvoor u in line AutoAanvullen wilt gebruiken, of door de functie AutoAanvullen voor webadressen uit te schakelen en uitsluitend in line AutoAanvullen te gebruiken (AutoAanvullen in Internet Explorer 4.x).

Werking van de functie AutoAanvullen

De functie AutoAanvullen in Internet Explorer 5 en 6 geeft suggesties wanneer u tekst typt in een van de volgende gebieden:

 • De werkbalk Adres in Internet Explorer, Windows Verkenner of het bureaublad of de taakbalk van Windows.
 • Het vak Openen in het dialoogvenster Uitvoeren dat wordt geopend vanuit het menu Start, of het dialoogvenster Openen dat wordt geopend vanuit het menu Bestand in Internet Explorer
 • Formulieren op webpagina's (met inbegrip van gebruikersnamen en wachtwoorden op formulieren)
Als u de update voor het Windows-bureaublad gebruikt die wordt geleverd bij Internet Explorer 4, Windows 98 en hoger of Windows 2000, geeft de functie AutoAanvullen suggesties terwijl u typt in een Adres-werkbalk in Windows Verkenner of in het vak Openen van het dialoogvenster Uitvoeren dat u opent via het menu Start. Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over de installatie van de update voor het Windows-bureaublad voor Windows 95 of Windows NT 4.0:

165695 Windows Desktop Update toevoegen of verwijderen
De lijst met suggesties van de functie AutoAanvullen voor een webadres, map of programmanaam wordt vastgesteld op basis van controle van de volgende items:

 • De mappen Favorieten en Geschiedenis
 • De inhoud van de map die u opgeeft voor bestanden of mappen
 • De inhoud van het linkerdeelvenster in Windows Verkenner
 • Een lijst met de laatst gebruikte adressen, opdrachten of invoer voor automatisch zoeken, die in het register zijn opgeslagen
De functie AutoAanvullen voor webadressen omvat tevens een AutoCorrectie-functie waarmee algemene fouten kunnen worden gecorrigeerd. Als u bijvoorbeeld per ongeluk 'htp://' of 'http:\\' typt in plaats van 'http://', kan Internet Explorer 5 en 6 de fout automatisch corrigeren zodra u op Ga naar klikt of op ENTER drukt.

De lijst met suggesties van de functie AutoAanvullen voor formulieren of gebruikersnamen en wachtwoorden in formulieren, is gecodeerd op uw computer opgeslagen ter bescherming van uw privacy. Websites hebben alleen toegang tot deze gegevens als u het formulier verzendt of als u zich aanmeldt met behulp van het juiste wachtwoord.

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over de werking van de functie AutoAanvullen in Internet Explorer 4.x:

171230 De functie Automatisch aanvullen in Internet Explorer 4 gebruiken
Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over de functies voor automatisch zoeken en automatisch scannen in Internet Explorer 5:

221754 Het web doorzoeken met de adresbalk in Internet Explorer
Internet Explorer 4 en 5 ondersteunen de functie AutoAanvullen voor formulieren op webpagina's die gebruikmaken van het hulpprogramma Profielassistent. In het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel vindt u meer informatie over het hulpprogramma Profielassistent:

220017 Beschrijving van het hulpprogramma Profielassistent
Eigenschappen

Artikel-id: 217148 - Laatst bijgewerkt: 11 feb. 2008 - Revisie: 1

Feedback