Internet Explorer 5 van de computer verwijderen

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u Internet Explorer 5 van de computer kunt verwijderen.

Meer informatie

Voordat u Internet Explorer 5 verwijdert, moet u alle actieve programma's afsluiten. Als u wilt weten welke problemen er kunnen optreden als u Internet Explorer 5 verwijdert zonder eerst alle actieve programma's af te sluiten, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

165646
Program Settings Lost After Internet Explorer Setup or Uninstall
U kunt Internet Explorer 4 niet op dezelfde manier verwijderen als Internet Explorer 5. Internet Explorer 4 kan alleen handmatig worden verwijderd. Als u wilt weten hoe u Internet Explorer 4 handmatig kunt verwijderen, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:

174265
How to Uninstall Internet Explorer 4.0
De informatie in dit artikel is alleen van toepassing op Microsoft Internet Explorer 5 voor Windows 95 en Windows NT 4.0. Als u Internet Explorer 5 wilt verwijderen in Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 of Microsoft Windows NT 4.0, volgt u de onderstaande procedure.


OPMERKING: voor het installeren en verwijderen van Internet Explorer 5 in Windows NT hebt u beheerdersrechten nodig. U moet onder andere over beheerdersrechten beschikken wanneer u de computer voor het eerst weer opstart na het installeren of verwijderen van Internet Explorer 5.


 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik op Software en klik op het tabblad Installeren en verwijderen.
 3. Klik in de lijst met geïnstalleerde programma's op Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset en klik vervolgens op Toevoegen/Verwijderen.
 4. Klik op De vorige Windows-configuratie herstellen. U kunt ook op Geavanceerd klikken om extra onderdelen te verwijderen.
 5. Klik op OK. Het Setup-scherm van Internet Explorer 5 en Internet-werkset wordt weergegeven. Dit gedeelte van Setup wordt aangeduid als de onderhoudsmodus.


 6. Wanneer Setup start, klikt u op OK om de vorige versie van Internet Explorer en de gemeenschappelijke onderdelen terug te zetten. U wordt gevraagd te bevestigen dat u de vorige versie wilt terugzetten. Klik op Ja om het verwijderen te starten. Nadat dit proces is voltooid, klikt u op Windows opnieuw starten zodra dat wordt gevraagd.
OPMERKING: het is mogelijk dat de vermelding 'Microsoft Internet Explorer 5 en Internet-werkset' niet aanwezig is in de lijst met geïnstalleerde programma's op het tabblad Installeren en verwijderen. Raadpleeg in dat geval het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor aanvullende informatie over probleemoplossing:

246548 Internet Explorer 5 and Internet Tools Entry Missing

Bekende problemen bij het verwijderen van Internet Explorer 5

 • Als u Internet Explorer 5 van de computer verwijdert, kan het zijn dat er in Office 97-programma's problemen optreden met betrekking tot Internet-functies. Deze problemen treden alleen op als u Internet Explorer 5 eerder hebt geïnstalleerd dan Office 97.


  Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie:

  174431
  OFF97: Problems Occur After Removing MS Internet Explorer 4.0

 • Wanneer u Internet Explorer 5 van de computer verwijdert, worden automatisch ook alle certificaten verwijderd die zijn verkregen na de installatie van Internet Explorer 5. Als er nieuwe certificaten zijn toegevoegd na de installatie van Internet Explorer 5, verschijnt er een waarschuwing dat de nieuwe certificaten verloren zullen gaan als u de procedure voortzet. U kunt zelf aangeven of u het verwijderen wilt voortzetten of wilt annuleren. Als u het verwijderen annuleert, kunt u de nieuwe certificaten handmatig naar een bestand exporteren. Certificaten die vóór de installatie van Internet Explorer 5 zijn verkregen, worden niet verwijderd.


 • Bepaalde registervermeldingen en -bestanden worden niet van de computer verwijderd (het is bijvoorbeeld mogelijk dat Microsoft Office 2000 niet meer werkt na het verwijderen van Internet Explorer 5). U kunt dit probleem oplossen door Internet Explorer 5 opnieuw te installeren.
 • Mogelijk worden niet alle onderdelen van de computer verwijderd. Als u afzonderlijke onderdelen wilt verwijderen, dubbelklikt u op Software in het Configuratiescherm. Klik op het programma in de lijst met geïnstalleerde programma's en klik vervolgens op Toevoegen/Verwijderen.
 • Als u Internet Explorer 5 installeert, een programma installeert en Internet Explorer 5 vervolgens weer verwijdert, kan het zijn dat het desbetreffende programma niet meer goed werkt. In dat geval moet u het programma opnieuw installeren.
 • Als u Internet Explorer 5 verwijdert, kan het zijn dat er Internet-pictogrammen achterblijven in programma's als Microsoft Word en Microsoft Excel. Als u op deze pictogrammen klikt, gebeurt er niets omdat er geen browser is geïnstalleerd.


 • Als u Internet Explorer 5 verwijdert, wordt de inhoud van de map met tijdelijke Internet-bestanden gewist.
 • U kunt Internet Explorer 5 niet verwijderen nadat u Microsoft Windows 98 Setup hebt uitgevoerd.


  Als u wilt weten hoe u Internet Explorer kunt verwijderen na de installatie van Windows 98, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  222564 Unable to Uninstall Internet Explorer After Windows 98 Setup
  Als u wilt weten hoe u Internet Explorer voor Windows 95 handmatig kunt verwijderen, raadpleegt u het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  243678 How to Manually Uninstall Internet Explorer 5 for Windows 95

Algemene tips voor het oplossen van problemen

Als de onderhoudsmodus van Setup niet werkt of als u Setup niet kunt uitvoeren, volgt u een van de onderstaande methoden:
 • Start de computer in Windows 95 of Windows 98 opnieuw op in de Veilige modus, en verwijder Internet Explorer 5 met behulp van het onderdeel Software in het Configuratiescherm. Ga als volgt te werk om de computer opnieuw op te starten in de Veilige modus:
 1. Klik achtereenvolgens op Start, Afsluiten, De computer opnieuw opstarten en OK.
 2. Druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' wordt weergegeven. Als u werkt met Windows 98, houdt u CTRL ingedrukt terwijl de computer opnieuw wordt opgestart.
 3. Kies Veilige modus in het opstartmenu en druk op ENTER.
 4. Installeer Internet Explorer 5 opnieuw en verwijder het programma vervolgens van de computer.


Installeer het besturingssysteem en de vorige browser in een nieuwe map. U kunt ook een reservekopie van het volledige systeem op de computer terugzetten, mits u deze kopie hebt gemaakt vóór de installatie van Internet Explorer 5.

Aanvullende informatie

Alle informatie voor het ongedaan maken van de installatie, waaronder de map Uninstall, wordt standaard verborgen. Als u bestanden met informatie voor het ongedaan maken van de installatie wilt bekijken, moet u eerst het kenmerk Verborgen verwijderen met de opdracht ATTRIB.


Hier volgt een lijst van alle mogelijke Internet Explorer-bestanden met informatie voor het ongedaan maken van de installatie. U vindt in deze lijst ook de locatie en een algemene beschrijving van het doel van deze bestanden:


Bestanden in de map Program Files\Internet Explorer:Bestandsnaam Beschrijving
---------------------------------------------------------------------------

Ie5bak.dat Reservekopieën van basisbestanden die door Internet Explorer 5 zijn vervangen
Ie5bak.ini Lijst met items in het bestand Ie5bak.dat
Ie4regun Reservekopieën van basisvermeldingen in het register die
door Internet Explorer 5 zijn gewijzigd

Bestanden in de map Program Files\Internet Explorer\Uninstall Information:Bestandsnaam Beschrijving
-----------------------------------------------------------------------

Ainf0000 Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot gewijzigde invoegtoepassingen
Ainf0001 Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot gewijzigde invoegtoepassingen
Ainf0002 Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot gewijzigde invoegtoepassingen
Ainf0003 Reservekopieën van registervermeldingen met betrekking tot gewijzigde invoegtoepassingen
OPMERKING: een Windows NT 4.0-installatie bevat geen Ainf
nnnn
-bestanden. In Windows NT 4.0 wordt deze informatie in het register opgeslagen.

Bestandsnaam Beschrijving
---------------------------------------------------------------------------

Ie5bakex.dat Reservekopieën van VB- en OnLine Service Provider- bestanden
Ie5bakex.ini Lijst met bestanden die in het bestand Ie5bakex.dat zijn opgenomen
Ie5extra.dat Reservekopieën van FTP-mappen en TrueType- lettertypebestanden
Ie5extra.ini Lijst met bestanden die in het bestand Ie5extra.dat zijn opgenomen
mobile Option Pack.dat Reservekopie van abonnementenbeheer en kanalen
mobile Option Pack.ini Lijst met bestanden die in het bestand Mobile Option Pack.dat zijn opgenomen
Mstask.dat Reservekopieën van Taakbeheer-bestanden
Mstask.ini Lijst met bestanden die in het bestand Mstask.dat zijn opgenomen
OPMERKING: de volgende bestanden zijn alleen aanwezig als u eerst het onderdeel Windows Desktop Update voor Internet Explorer 4 hebt geïnstalleerd, en daarna Internet Explorer 5 Beta.

Bestandsnaam Beschrijving
-----------------------------------------------------------------

Integr~1.dat Integrated Browser-reservekopie van eerdere shellbestanden
Integr~1.ini Lijst met bestanden die in het bestand Integrated Browser.dat zijn opgenomen
Eigenschappen

Artikel-id: 217344 - Laatst bijgewerkt: 29 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback