Problemen bij het gebruik van Internet Explorer met onjuist Hosts-bestand

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Symptomen

Wanneer u via Internet Explorer verbinding probeert te maken met een website, treden een of meer van de volgende symptomen op:
  • Een of meer van de volgende foutberichten worden weergegeven:
    • De website webadres kan niet worden geopend door Internet Explorer. Kan geen verbinding maken met de server.
      Kan de Internet-locatie: website niet openen. De verbinding met de server is opnieuw ingesteld.
  • In Internet Explorer wordt een andere website weergegeven dan de site die u hebt opgegeven op de adresbalk.

Oorzaak

Deze symptomen kunnen zich voordoen als de Windows-map een Hosts-bestand met onjuiste vermeldingen bevat.

Oplossing

Gebruik een van de volgende methoden om dit probleem te omzeilen:

Methode 1

Opmerking De volgende stappen mag u alleen uitvoeren als u zeker weet dat op uw computer geen Hosts-bestand nodig is. Neem hiervoor contact op met de netwerkbeheerder.

Als uw computer niet is aangesloten op een netwerk, of geen Hosts-bestand vereist voor naamomzetting via DNS (Domain Name System), wijzigt u de naam van het Hosts-bestand in 'Backup van Hosts-bestand'. Als u de naam van een bestand wilt wijzigen, klikt u met de rechtermuisknop op het bestand, typt u de nieuwe naam en drukt u op ENTER.

Opmerking De volgende stappen mag u alleen uitvoeren na overleg met de netwerkbeheerder.

Methode 2

Als uw computer is aangesloten op een netwerk dat een Hosts-bestand vereist, opent u het Hosts-bestand en maakt u commentaarregels van alle regels die verwijzen naar de IP-adressen (Internet Protocol) van websites die u niet kunt weergeven. U maakt een commentaarregel van een regel door een hekje (#) te typen aan het begin van elke regel die een IP-adres bevat van een website die u niet kunt bekijken.

Meer informatie

Raadpleeg het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel voor meer informatie over Hosts-bestanden en DNS:
143193 Internet Explorer Name Resolution
Eigenschappen

Artikel-id: 219843 - Laatst bijgewerkt: 3 feb. 2004 - Revisie: 1

Feedback