Onverwacht gedrag bij Automatisch opsporen wanneer u registerinstellingen hebt onder de \Autodiscover-sleutel

Van toepassing: Outlook 2016Outlook 2013Microsoft Outlook 2010 Meer

Symptomen


Wanneer Microsoft Outlook probeert informatie over Automatisch opsporen op te halen van een server waarop Microsoft Exchange Server wordt uitgevoerd, kunt u onverwachte resultaten krijgen als u een of meer van de beschikbare registerwaarden gebruikt die kunnen worden gebruikt om controle te krijgen over Automatisch opsporen.

Oorzaak


Wanneer Outlook probeert contact te maken met de service voor Automatisch opsporen op de Exchange Server met de serverfunctie voor clienttoegang, kunnen er verschillende methoden worden gebruikt om de service te bereiken, afhankelijk van de client/server-topologie. Dit zijn de huidige geïmplementeerde methoden die worden gebruikt door Outlook:

 • SCP zoeken
 • HTTPS-hoofddomein opvragen
 • HTTPS-domein voor Automatisch opsporen opvragen
 • Lokaal XML-bestand
 • Methode voor HTTP-omleiding
 • SRV-record opvragen
 • In de cache opgeslagen URL in het Outlook-profiel (nieuw voor Outlook 2010 versie 14.0.7140.5001 en latere versies)
 • Directe verbinding naar Office 365 (nieuw voor Outlook 2016 versie 16.0.6741.2017 en latere versies)

Standaard probeert Outlook een of meerdere van deze methode uit te voeren als Automatisch opsporen niet kan worden bereikt. Bijvoorbeeld in een scenario met een machine die niet gekoppeld is aan een domein, zal Outlook proberen verbinding te maken met de vooraf gedefinieerde URL's (bijvoorbeeld https://autodiscover.contoso.com/autodiscover/autodiscover.xml) door gebruik te maken van DNS. Als dat mislukt, zal Outlook de methode voor HTTP-omleiding proberen en als dat ook mislukt, zal Outlook de methode voor het opzoeken van SRV-records proberen te gebruiken. Als alle opzoekmethoden mislukken, kan Outlook de Outlook Anywhere-configuratie en URL-instellingen niet verkrijgen.

Raadpleeg het technische rapport over de Exchange-service voor Automatisch opsporen volgens uw versie van Exchange voor meer informatie over de verschillende verbindingsmethoden voor Automatisch opsporen die worden gebruikt door Outlook.

Exchange 2013-service voor Automatisch opsporen:Technisch rapport: De Exchange 2010-service voor Automatisch opsporen begrijpen:Technisch rapport: Exchange 2007-service voor Automatisch opsporen: In sommige scenario's echter kunt u register-/beleidswaarden met betrekking tot Automatisch opsporen gebruiken om controle te krijgen over de methode(n) die wordt/worden gebruikt om Automatisch opsporen te bereiken. Als u echter de register-/beleidswaarden voor Automatisch opsporen onjuist configureert, verhindert u mogelijk dat Outlook informatie over Automatisch opsporen verkrijgt.

Oplossing


Om dit probleem op te lossen, raadpleegt u de registergegevens met betrekking tot Automatisch opsporen die mogelijk op uw Outlook-client aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat de gegevens correct worden geconfigureerd. Als u niet zeker weet of de registergegevens nodig zijn, kunt u overwegen om de gegevens voor een van deze registerwaarden te wijzigen naar nul (0) en kunt u vervolgens Outlook testen om te kijken of er een verschil is in Automatisch opsporen.

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het bewerken van het register. Er kunnen echter ernstige problemen optreden als u het register verkeerd wijzigt. Het is dan ook belangrijk dat u deze stappen zorgvuldig uitvoert. Maak ook een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als er een probleem optreedt, kunt u het register altijd nog herstellen. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen van het register, gaat u naar het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
 1. Start de Register-editor.
  In Windows 10 en Windows 8 kunt u ook op de Windows-toets + R drukken om het dialoogvenster Uitvoeren te openen. Typ regedit.exe en druk vervolgens op OK.
  Klik in Windows 7 op Start, typ regedit in het vak Programma's en bestanden zoeken en druk op Enter.
 2. Selecteer de volgende registersubsleutel:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover

  Opmerkingx.0 in dit registerpad komt overeen met de Outlook-versie (16.0 = Outlook 2016, 15.0 = Outlook 2013, 14.0 = Outlook 2010, 12.0 = Outlook 2007).
 3. Controleer de volgende mogelijke DWORD-waarden die zich mogelijk onder de \Autodiscover-subsleutel bevinden.

  • PreferLocalXML
  • ExcludeHttpRedirect
  • ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain
  • ExcludeHttpsRootDomain
  • ExcludeScpLookup
  • ExcludeSrvRecord
  • ExcludeLastKnownGoodURL (alleen van toepassing op Outlook 2010 versie 14.0.7140.5001 en latere versies)
  • ExcludeExplicitO365Endpoint (alleen van toepassing op Outlook 2016 versie 16.0.6741.2017 en latere versies)

  Opmerking In sommige documentatie staat dat de ExcludeSrvLookup-waarde door Outlook wordt gebruikt in dit scenario. Deze documentatie is echter onjuist omdat de ExcludeSrvLookup-waarde niet aanwezig is in Outlook-code. Alleen de ExcludeSrvRecord-registerwaarde wordt door Outlook gebruikt om controle te krijgen over het opzoeken van SRV-records voor Automatisch opsporen. Daarom kunt u de ExcludeSrvLookup-waarde onder de \Autodiscover-subsleutel probleemloos wijzigen naar 0 als u een waarde met deze naam vindt.

 4. Herhaal stap 3 door de volgende registersleutel te gebruiken:

  HKEY_CURRENT_USER\Software\Policies\Microsoft\Office\x.0\Outlook\AutoDiscover

  Opmerking x.0 in dit registerpad komt overeen met de Outlook-versie (16.0 = Outlook 2016, 15.0 = Outlook 2013, 14.0 = Outlook 2010, 12.0 = Outlook 2007).

Meer informatie


U kunt de volgende stappen in Outlook gebruiken om de methode te bepalen waarmee Outlook probeert informatie over Automatisch opsporen op te halen van Exchange:
 
 1. Start Outlook.
 2. Druk op de Ctrl-toets, klik met de rechtermuisknop op het Outlook-pictogram in het systeemvak en klik vervolgens op Automatische e-mailconfiguratie testen.
 3. Controleer of het e-mailadres correct is ingevoerd in het vak E-mailadres.
 4. Voer uw wachtwoord in als u niet bent aangemeld bij een domein of als u een andere postbus opent dan de uwe.
 5. Klik om de selectievakjes voor Guessmart gebruiken en Veilige Guessmart-verificatie uit te schakelen.
 6. Klik op Testen.
 7. Controleer de gegevens op het tabblad Logboek.
In de volgende afbeelding ziet u het tabblad Logboek wanneer de waarden ExcludeScpLookup en ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain zijn ingesteld op 1.

de tab logboek als u de waarden ExcludeScpLookup en ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain zijn ingesteld op 1


Vergelijk deze informatie wanneer alleen de ExcludeScpLookup-waarde is ingesteld op 1.

Vergelijk deze gegevens als u alleen de waarde ExcludeScpLookup is ingesteld op 1


Opmerking Negeer de fouten in deze afbeeldingen. Deze informatie is alleen bedoeld om u de verschillende opzoekpogingen van Outlook te tonen.

Als u logboekregistratie in Outlook (2007 of 2010) inschakelt, vindt u de verschillende opzoekpogingen van Automatisch opzoeken in het bestand %temp%\Olkdisc.log. Dit logboekbestand bevat ook eventuele registerinstellingen die u mogelijk hebt geconfigureerd om een van de methoden voor Automatisch opzoeken uit te sluiten. In de volgende afbeelding ziet u dat de waarden ExcludeScpLookup en ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain allebei zijn ingesteld op 1.

u kunt duidelijk zien dat de waarden ExcludeScpLookup en ExcludeHttpsAutoDiscoverDomain beide zijn ingesteld op 1


Voor meer informatie over het beheer van Automatisch opzoeken aan de clientzijde gaat u naar het volgende Knowledge Base-artikel:

2612922 Outlook Automatisch opzoeken beheren met behulp van Groepsbeleid