Logboekregistratie voor foutopsporing in de gebruikersomgeving inschakelen voor handelsversies van Windows

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

In de versies van Microsoft Windows die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op', kunt u wijzigingen aanbrengen in het register om logboekregistratie voor foutopsporing in gebruikersprofiel- en systeembeleidprocessen in Windows in te schakelen. U kunt deze logboekregistratie tevens gebruiken voor het opsporen van problemen met betrekking tot het starten van clientextensies (CSE's) voor Desktop Standard PolicyMaker. Logboekregistratie voor foutopsporing is ook beschikbaar in Microsoft Windows NT 4.0. U hebt dan echter wel een gecontroleerde compilatieversie (build) van het bestand Userenv.dll nodig.

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

154120 Foutopsporing voor gebruikersprofielen en systeembeleid in Windows NT 4.0

U kunt de uitvoer van logboekregistratie gebruiken bij het oplossen van problemen bij de verwerking van gebruikersprofielen en groepsbeleid.

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Gebruik de Register-editor om de volgende registervermelding toe te voegen of te wijzigen:
Subsleutel: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon
Sleutel: UserEnvDebugLevel
Type: REG_DWORD
Gegevens: 10002 (hexadecimaal)
UserEnvDebugLevel kan de volgende waarden hebben:
NONE 0x00000000
NORMAL 0x00000001
VERBOSE 0x00000002
LOGFILE 0x00010000
DEBUGGER 0x00020000
De standaardwaarde is NORMAL|LOGFILE (0x00010001).

Opmerking Als u de logboekregistratie wilt uitschakelen, selecteert u NONE (0X00000000).

Het is ook mogelijk deze waarden te combineren. U kunt bijvoorbeeld met de waarden VERBOSE 0x00000002 en LOGFILE 0x00010000 de waarde 0x00010002 realiseren. Als u dus UserEnvDebugLevel met de waarde 0x00010002 instelt, wordt zowel LOGFILE als VERBOSE ingeschakeld. De combinatie van deze waarden is vergelijkbaar met het gebruik van een OR-instructie.
0x00010000 OR 0x00000002 = 0x00010002
Opmerking Als u UserEnvDebugLevel instelt op 0x00030002, worden de meest uitgebreide details geregistreerd in het bestand Userenv.log.

Het logboekbestand wordt naar het bestand %SystemRoot%\Debug\UserMode\Userenv.log geschreven. Als het bestand Userenv.log groter is dan 300 kB, wordt de naam van het bestand gewijzigd in Userenv.bak en wordt een nieuw bestand Userenv.log gemaakt. Deze bewerking wordt uitgevoerd wanneer een gebruiker zich lokaal of via Terminal Services aanmeldt en het Winlogon-proces wordt gestart. Aangezien de controle van de grootte uitsluitend plaatsvindt wanneer een gebruiker zich aanmeldt, is het mogelijk dat het bestand Userenv.log de limiet van 300 Kb overschrijdt.

De limiet van 300 Kb kan niet worden gewijzigd.
Eigenschappen

Artikel-id: 221833 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback