Basiswerking van de Windows Time-service

Samenvatting

Windows 2000 gebruikt een nieuwe tijdsynchronisatie-service om de datum en tijd te synchroniseren van computers in een Windows 2000-netwerk. Gesynchroniseerde tijd is van essentieel belang in Windows 2000 omdat het standaardverificatieprotocol (MIT Kerberos versie 5) werkstationtijd gebruikt als onderdeel van de procedure voor het genereren van de verificatie.

De informatie in dit artikel is van toepassing op Windows 2000-clients wanneer deze behoren tot een Windows 2000 Active Directory-domein. Als de Windows 2000-clients tot een werkgroep behoren, moet u de instellingen voor tijdsynchronisatie handmatig configureren.

Meer informatie

De tijdsynchronisatie-service van Windows (W32Time) is een volledig compatibele implementatie van het SNTP (Simple Network Time Protocol), zoals wordt beschreven in IETF RFC 1769.


Basiswerking

 1. Client opstarten Geen specifieke informatie voor het opstarten van de client.

 2. Navraaglus
  1. De client neemt contact op met een domeincontroller waardoor de verificatie wordt uitgevoerd.
   • Pakketten worden uitgewisseld om de latentie van communicatie tussen de twee computers vast te stellen.
   • W32Time bepaalt welke huidige tijd moet worden omgezet naar lokale tijd (de doeltijd).
  2. De client past de lokale tijd aan.
   • Als de doeltijd voorloopt op de lokale tijd, wordt de lokale tijd onmiddellijk ingesteld op de doeltijd.
   • Als de doeltijd achterloopt op de lokale tijd, wordt de lokale klok vertraagd totdat de twee tijden gelijklopen, tenzij de lokale tijd meer dan drie minuten voor- of achterloopt (in dat geval wordt de tijd onmiddellijk ingesteld).
  3. De tijdserver-client voert periodieke controles uit.
   • De client maakt een maal per periode verbinding met de domeincontroller die de verificatie uitvoert.
   • De initiële standaardperiode is 45 minuten.
  4. Als de tijdsynchronisatie drie maal achter elkaar succesvol is uitgevoerd, wordt het interval voor de controleperiode verhoogd naar 8 uur. Wordt de synchronisatie niet drie maal achter elkaar succesvol uitgevoerd, dan wordt het interval teruggezet op 45 minuten.
 3. Hiërarchie van tijdconvergentie
  1. Alle desktop-clients selecteren als tijdsbron een domeincontroller die de verificatie uitvoert (de domeincontroller die wordt geretourneerd door DSGetDCName()). Als deze domeincontroller niet meer beschikbaar is, voert de client opnieuw een verzoek om een domeincontroller uit.
  2. Alle servers die lid zijn, volgen dezelfde procedure.
  3. Alle domeincontrollers in een domein voeren drie verzoeken om een domeincontroller uit:
   • een betrouwbare tijdservice (bij voorkeur) in het bovenliggende domein,
   • een betrouwbare tijdservice (vereist) in het huidige domein,
   • de PDC van het huidige domein. Een van de resulterende domeincontrollers wordt geselecteerd als tijdsbron.

  4. De PDC FSMO aan de basis van het forest is gemachtigd en kan handmatig worden ingesteld om te worden gesynchroniseerd met een externe tijdsbron (zoals een service voor tijdsynchronisatie of een atoomklokontvanger).
Voor meer informatie over het configureren van de Windows Time-service klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

216734 Een gemachtigde tijdserver configureren in Windows 2000
Eigenschappen

Artikel-id: 224799 - Laatst bijgewerkt: 26 okt. 2007 - Revisie: 1

Feedback