Hoofdstuk 4: Tekst lezen

In dit hoofdstuk wordt uitgelegd hoe u tekst leest met Verteller en hoe u informatie krijgt over tekst, zoals lettertype, tekstkleur en interpunctie.

Er zijn verschillende manieren om tekst te lezen met Verteller. De eerste en eenvoudigste manier is door met de pijltoetsen te navigeren door tekst als u met een document werkt in een tekstverwerker, zoals Microsoft Word.

U kunt ook de Scanmodus gebruiken om tekst te lezen. Druk op Caps Lock + Spatiebalk als u de Scanmodus wilt inschakelen. Gebruik vervolgens de toetsen Pijl-omhoog en Pijl-omlaag om regel voor regel te lezen en Pijl-links en Pijl-rechts om teken voor teken te lezen. Zie Hoofdstuk 3: Scanmodus gebruiken voor meer informatie over de Scanmodus.

Verteller ondersteunt een reeks tekstopdrachten die kunnen helpen bij het navigeren in en lezen van tekst op webpagina's en in toepassingen. Hiermee heeft u meer controle over welke tekst u leest.

 • Druk op Caps Lock + H als u een volledig document of een volledige webpagina vanaf het begin wilt lezen.
 • Als u een document wilt lezen vanaf het begin tot aan de huidige positie, drukt u op Caps Lock + vierkante haak rechts (]).
 • Als u onafgebroken wilt lezen vanaf de huidige locatie in een document of webpagina, drukt u op Caps Lock + M.
 • Als u de cursor wilt verplaatsen naar het begin van een document of webpagina, drukt u op Caps Lock + Y.
 • Als u de cursor wilt verplaatsen naar het einde van een document of webpagina, drukt u op Caps Lock + B.

Werken met alinea's, regels, woorden en tekens

Verteller beschikt over manieren om tekst te lezen per pagina, alinea, regel, woord en teken.

Lezen per pagina

 • Als u de huidige pagina wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Ctrl + U.
 • Als u de volgende pagina wilt lezen, drukt u op Caps Lock + U.
 • Als u de vorige pagina wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Shift + U.

Lezen per alinea

 • Als u de huidige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Ctrl + I.
 • Als u de volgende alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock + I.
 • Als u de vorige alinea wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Shift + I.

Lezen per tekstregel

 • Als u de huidige regel wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Ctrl + O.
 • Als u de volgende regel wilt lezen, drukt u op Caps Lock + O.
 • Als u de vorige regel wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Shift + O.

Lezen per woord

 • Als u het huidige woord wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Ctrl + P.
 • Als u het volgende woord wilt lezen, drukt u op Caps Lock + P.
 • Als u het vorige woord wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Shift + P.

Lezen per teken

 • Als u het huidige teken wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Ctrl + vierkante haak links ([]).
 • Als u het volgende teken wilt lezen, drukt u op Caps Lock + vierkante haak links ([]).
 • Als u het vorige teken wilt lezen, drukt u op Caps Lock + Shift + vierkante haak links ([]).

Meer informatie krijgen over tekst

Verteller verstrekt op verschillende niveaus van gedetailleerdheid informatie over de kenmerken van tekst. Dit wordt Uitgebreidheid genoemd. Als u het uitgebreidheidsniveau wilt wijzigen, drukt u op Caps Lock + A tot u het gewenste niveau hoort.

 • Uitgebreidheidsniveau 0. U hoort alleen tekst.
 • Uitgebreidheidsniveau 1. U hoort de basiszaken zoals kopniveaus en fouten in documenten, zoals spelling- en grammaticafouten.
 • Uitgebreidheidsniveau 2. U hoort opmaak die regelmatig voorkomt op webpagina's en in e-mail, zoals opsommingstekens, vette tekst, onderstreept, cursief, subscript, superscript en kleur.
 • Uitgebreidheidsniveau 3. U hoor aanvullende aantekeningen, zoals de kop- en voetteksten in een document.
 • Uitgebreidheidsniveau 4. U hoort uitgebreide opmaak, zoals de naam en grootte van het lettertype en andere lijststijlen.
 • Uitgebreidheidsniveau 5. U hoort informatie over lay-out en animatie, zoals het type animatie, of een alinea begint met een inspringing en nog veel meer.

Interpunctie horen

In Verteller kunt u controleren hoeveel leestekens u bij het lezen van tekst wilt horen. Druk op Caps Lock + Alt + plusteken (+) of Caps Lock + Alt + minteken (-) tot u de gewenste interpunctiemodus hoort: Standaard, Rekenkundige, Enkele, Meeste of Alle.

 • Standaard. U hoort weinig of geen interpunctie. Komma's en punten worden aangegeven met natuurlijke pauzes.
 • Rekenkundige. U hoort de meeste wiskundige symbolen.
 • Enkele U hoort de meeste gespreksinterpunctie, zoals komma's en punten.
 • Meeste. U hoort aanvullende symbolen, zoals haakjes.
 • Alle. U hoort alle interpunctie, inclusief alle speciale symbolen.


Volgende: Hoofdstuk 5: Verteller gebruiken met de aanraakfunctie

Terug naar de inhoudsopgave

Eigenschappen

Artikel-id: 22799 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 7

Feedback