Help en ondersteuning voor zomertijd

Favoriete zomertijdonderwerpen en het allerlaatste nieuws

Meld u aan voor de Microsoft zomertijd en tijdzone blog als u de nieuwste updates over wijzigingen wereldwijd wilt ontvangen.

Microsoft-beleid als reactie op wijzigingen in de zomertijd en tijdzone

Veel toepassingen en cloudservices verwijzen naar het onderliggende Windows-besturingssysteem voor zomertijd en tijdzones. Om ervoor te zorgen dat Windows over de nieuwste en meest nauwkeurige tijdgegevens beschikt, controleert Microsoft voortdurend de wijzigingen in de zomertijd en tijdzones die worden aangekondigd door overheden wereldwijd. Microsoft probeert deze wijzigingen door te voeren in Windows en publiceert een update via Windows Update (WU). Elke update voor zomertijd/tijdzone die via WU wordt uitgegeven bevat de meest recente tijdgegevens en vervangt eerder uitgegeven updates van de zomertijd/tijdzone. KB-artikel 914387 houdt de lijst bij van updates die zijn uitgegeven, samen met een kort overzicht van de inhoud die bij elke update is geleverd. Microsoft hoopt dat dit een consistente manier is voor klanten en partners om te weten wanneer deze update wordt gepubliceerd.

Aanbevelingen
Zodat Microsoft zo snel mogelijk een update kan verschaffen en voor een naadloze overgang naar een nieuw beleid voor zomertijd en tijdzone kan zorgen, raadt Microsoft overheden het volgende aan:
  1. Voldoende vooraankondiging (1 jaar of meer) van de geplande wijziging.
  2. Officieel gepubliceerde bevestiging van geplande wijzigingen in zomertijd of tijdzones.
  3. Gerichte pogingen om de wijziging duidelijk te maken aan de betrokken burgers.
Ondersteuningsbeleid van Microsoft voor zomertijd/tijdzone

Type wijzigenDetails wijzigenOndersteuningsbeleid van MicrosoftOplossing
Tijdzoneregels van een regio wijzigenEen subset van de regio die een tijdzone deelt brengt een wijziging aan in de zomertijdvereisten of wijzigt de tijdsafwijking van de tijdzone. Er is een nieuwe tijdzone vereist voor de subset van gebruikers waardoor de vereisten veranderen omdat de bestaande tijdzone nodig is voor de rest van de gebruikers.

- of -

Een nieuwe wijziging van de zomertijd of tijdzone die niet overeenkomt met andere exacte parameters van de tijdzone, met inbegrip van de gegevensnauwkeurigheid van historische gegevens (vanaf 2010).

Microsoft introduceert in deze gevallen een nieuwe tijdzone.

Een nieuwe Windows-tijdzone wordt alleen gemaakt wanneer een land of regio (met inbegrip van afhankelijke landen of regio’s), of een administratieve instantie van de eerste orde van een land of regio (staat, provincie, departement, enzovoort), een afzonderlijke en eigen geschiedenis heeft van UTC-afwijkingen en zomertijdregels ten opzichte van bestaande tijdzones. Daarnaast komt een kleiner geografisch gebied (gemeente, stad, enz.) in aanmerking voor een nieuwe Windows- tijdzone wanneer de combinatie van de huidige UTC-afwijking en zomertijdregel niet wordt gedekt door een andere Windows-tijdzone.

Als er onvoldoende aanlooptijd is om een Windows-update te maken, testen en publiceren voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd, publiceert Microsoft een tussentijdse richtlijn op de zomertijdblog die kan worden gebruikt totdat er een Windows-update beschikbaar komt.
Tussentijdse richtlijn en/of Windows-update
Wijzigingen in de start-/einddatums van de zomertijdEen bestaande tijdzone wijzigen door de zomertijdregel te wijzigen of een zomertijd toe te voegen aan of te verwijderen uit een tijdzone.

- of -

De tijdafwijking wijzigen in een bestaande tijdzone.
Microsoft publiceert een Windows-update waarin deze zomertijdwijzigingen in bestaande Windows-tijdzones zijn opgenomen. Om ervoor te zorgen dat deze updates beschikbaar komen voordat de wetgeving wordt ingevoerd, raden wij overheden aan om voldoende vooraankondiging te geven (1 jaar of meer) vóór de wijziging wordt doorgevoerd.

Als er onvoldoende aanlooptijd is om een Windows-update te maken, testen en publiceren voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd, publiceert Microsoft een tussentijdse richtlijn op de zomertijdblog die kan worden gebruikt totdat er een Windows-update beschikbaar komt.
Tussentijdse richtlijn en/of Windows-update 
Wijzigingen in de weergavenamenEen regio met een bestaande Windows-tijdzone kondigt wijzigingen aan in de naam waarmee wordt verwezen naar de weergavenaam van de Windows-tijdzone.Microsoft werkt de weergavenaam voor de bestaande tijdzones bij voor alle ondersteunde talen en publiceert een update.

Als er onvoldoende aanlooptijd is om een Windows-update te maken, testen en publiceren voordat deze wijzigingen worden doorgevoerd, raadt Microsoft aan de bestaande tijdzone te gebruiken totdat er een Windows-update beschikbaar komt.
Windows-update


Eigenschappen

Artikel-id: 22803 - Laatst bijgewerkt: 25 aug. 2016 - Revisie: 1

Feedback