Hoofdstuk 6: Verteller aanpassen

In dit hoofdstuk wordt beschreven hoe u Verteller aanpast aan uw behoeften. U komt te weten hoe u wijzigt hoe Verteller wordt gestart, hoeveel feedback u hoort terwijl u typt, of het geluid van andere apps wordt verlaagd wanneer Verteller wordt uitgevoerd, en hoe u Verteller-opdrachten wijzig in de sneltoetsen van uw keuze. Dit hoofdstuk bevat ook informatie over het gebruik van TTS-software (tekst-naar-spraak) om meer stemmen toe te voegen aan Verteller.

De meeste opties vindt u in Verteller-instellingen. U kunt Verteller-instellingen openen op de taakbalk wanneer Verteller is ingeschakeld.

Instellingen zijn onderverdeeld in vier categorieën: algemene instellingen, navigatie-instellingen, instellingen voor stem en opdrachtinstellingen.


Algemene instellingen

 • De sneltoets inschakelen om Verteller te starten. U start en stopt Verteller met de Windows-logotoets + Enter op een toetsenbord of met de Windows-knop + knop Volume hoger op een aanraakapparaat.
 • De Verteller-toets (Caps Lock) vergrendelen. U hoeft de Verteller-toets (Caps Lock) niet in te drukken om een opdracht in te voeren. Als u bijvoorbeeld naar de volgende koppeling wilt gaan, drukt u op L in plaats van Caps Lock+L.
 • Tekens horen tijdens het typen. Tekens worden aangekondigd direct nadat u ze typt. U kunt deze functie ook inschakelen door op Caps Lock+F12 te drukken.
 • Woorden horen die u typt. Getypte woorden worden aangekondigd direct nadat u ze typt.
 • Gesproken Verteller-fouten voorlezen . Verteller meldt fouten zoals 'geen tekstoriëntatiepunt' of 'geen volgend item.'
 • Cursor markeren. De cursor wordt gemarkeerd met een blauw focusvak.
 • Audiohints afspelen. In Verteller wordt een geluid afgespeeld wanneer u bijvoorbeeld tussen vensters schakelt, het Startmenu opent of voorwaarts of achterwaarts tussen items navigeert.
 • Hints en tips voor UI lezen. In Verteller wordt gemeld wat u met items kunt doen.
 • Het volume van andere apps verlagen. Het volume van andere apps wordt verlaagd zodat u Verteller kunt horen.
 • Meldingen behouden. Meldingen kunnen 30 seconden tot 10 minuten worden bewaard.

Navigatie-instellingen

 • Lezen en interactie met het scherm via de muis. Als deze optie is ingeschakeld, leest Verteller wat er zich onder de muisaanwijzer bevindt. Met het numerieke toetsenblok kunt u de muis verplaatsen.
 • Toetsen op het schermtoetsenbord activeren bij het optillen van de vinger. Tekens worden ingevoerd zodra u uw vinger van het schermtoetsenbord optilt.
 • Verteller-cursor volgt toetsenbordfocus. Als deze optie is ingeschakeld, volgt Verteller de toetsenbordfocus wanneer u de tabtoets, cursortoetsen of andere navigatietoetsen gebruikt.
 • Tekstinvoegpunt inschakelen om de Verteller-cursor te volgen. Als deze optie is ingeschakeld, verplaatst Verteller het tekstinvoegpunt tijdens het navigeren door weergaven zoals tekens en woorden.
 • Selecteer de cursorbewegingsmodus voor Verteller. Er zijn twee modi beschikbaar: normaal en geavanceerd. In de normale modus kan Verteller schakelen tussen de verschillende items zoals koppelingen, tabellen en andere elementen. In de geavanceerde modus kunt u de vier pijltoetsen gebruiken om de Verteller-cursor te verplaatsen via een programmatische weergave van een toepassing.

Instellingen voor stem

 • Snelheid. Hiermee regelt u de snelheid waarmee Verteller spreekt.
 • Volume. Hiermee past u het volume aan waarop Verteller spreekt.
 • Toonhoogte. Hiermee past u de toonhoogte aan van de stem van Verteller.
 • Selecteer een andere stem voor Verteller. Kies uit de verschillende Verteller-stemmen in uw taal.

Snellere stemmen

Verteller-stemmen praten met gemiddeld maximaal ongeveer 400 woorden per minuut. De volgende stemmen bieden echter een snelheid van ongeveer 800 woorden per minuut:

 • Microsoft David Mobile
 • Microsoft Zira Mobile
 • Microsoft Mark Mobile

Aanvullende stemmen

Verteller kan worden gebruikt met SAPI 5-spraaksynthesizers. Wanneer stemmen zijn geïnstalleerd, worden ze weergegeven in de lijst met stemmen waar u ze kunt kiezen.

Hier volgen enkele beschikbare opties van derden:

Opdrachtinstellingen

U kunt als volgt Verteller-sneltoetsen aanpassen voor betere controle en bruikbaarheid:

Een Verteller-sneltoets aanpassen

 1. Kies de opdracht die u wilt aanpassen.
 2. Selecteer Toetsenbordsneltoets voor opdracht wijzigen.
 3. Typ in het venster Toetsenbordsneltoets typen de sneltoets die u wilt gebruiken op het toetsenbord. U kunt elke combinatie van een wijzigingstoets (Ctrl, Shift, Alt, Caps Lock of de Windows-logotoets) met een andere toets gebruiken. Gebruik functietoetsen en toetsen op het numerieke toetsenblok zonder wijzigingstoetsen.

Selecteer Standaardwaarden herstellen als u alle opdrachten wilt terugzetten op hun standaardinstellingen.


Volgende: Bijlage A: Ondersteunde talen in Verteller

Terug naar de inhoudsopgave

Eigenschappen

Artikel-id: 22818 - Laatst bijgewerkt: 14 sep. 2016 - Revisie: 3

Feedback
ERROR: at System.Diagnostics.Process.Kill() at Microsoft.Support.SEOInfrastructureService.PhantomJS.PhantomJSRunner.WaitForExit(Process process, Int32 waitTime, StringBuilder dataBuilder, Boolean isTotalProcessTimeout)