NDR '550 5.1.3' wanneer een Exchange Server 2007-gebruiker een e-mailbericht naar een geadresseerde verzendt

Symptomen

Een Microsoft Exchange Server 2007-gebruiker probeert een e-mailbericht te verzenden naar een geadresseerde wiens adres lijkt op 'gebruiker.@contoso.com' of 'gebruiker..achternaam@contoso.com'. In deze situatie wordt het e-mailbericht niet bezorgd. Bovendien ontvangt de gebruiker de volgende NDR (rapport over niet-uitgevoerde bezorging):

#550 5.1.3 STOREDRV.Submit; invalid recipient address #SMTP#

Opmerking De gebruiker kan van dit soort SMTP-adres ook geen e-mailberichten ontvangen.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat de betrokken SMTP-adressen niet conform RFC (Request for Comment) zijn.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het volgende updatepakket te installeren:
2407025 Beschrijving van Updatepakket 2 voor Exchange Server 2007 Service Pack 3
Nadat u de update hebt toegepast, moet u een nieuwe vermelding toevoegen aan het bestand Edgetransport.exe.config om de update op de server te activeren. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Op de Exchange 2007-server waarop de rol Hub Transport wordt uitgevoerd, opent u Windows Verkenner en zoekt u het bestand EdgeTransport.exe.config. Het bestand bevindt zich in de submap Bin van de Exchange Server-map. Het bestand bevindt zich bijvoorbeeld in C:\Program Files\Microsoft\Exchange Server\Bin.
  2. Maak een reservekopie van het bestand EdgeTransport.exe.config en noem de reservekopie EdgeTransport.exe.config.old.
  3. Open het bestand EdgeTransport.exe.config en voeg de volgende regel toe aan de sectie <appSettings>:
    <add key="AcceptAndFixSmtpAddressWithInvalidLocalPart" value="true" />
  4. Sla het bestand op.
  5. Start de Exchange-transportservice opnieuw op.
Opmerkingen
  • Nadat de update is toegepast en de vermelding aan het bestand Edgetransport.exe.config is toegevoegd, wordt de indeling van het afzenderadres dat niet conform RFC is, "gebruiker."@contoso.com. Door deze wijziging kunt u dit soort e-mailberichten toch beantwoorden.
  • Het verzenden van een nieuw e-mailbericht naar een adres dat niet conform RFC is, is na deze update nog steeds niet mogelijk. Hiervoor moet u zelf het lokale gedeelte van het e-mailadres tussen dubbele aanhalingstekens zetten (bijvoorbeeld "gebruiker."@contoso.com). Door sommige e-mailservers wordt het SMTP-adres "gebruiker."@contoso.com mogelijk niet herkend als gebruiker.@contoso.com. In dat geval kan er een NDR terugkomen.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.

Meer informatie

Ga naar de volgende IETF-website voor meer informatie over RFC:
Eigenschappen

Artikel-id: 2282570 - Laatst bijgewerkt: 12 mei 2011 - Revisie: 1

Feedback