Het SBS 2003-prestatierapport geeft aan dat een automatische service niet wordt uitgevoerd

Symptomen

Het prestatierapport van de SBS 2003-console of een serverstatusrapport dat via e-mail is verzonden, geeft mogelijk aan dat de Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86-service niet is gestart ondanks dat het opstarttype Automatisch is ingesteld.

NGEN-service


Oorzaak

Dit probleem kan optreden als het Microsoft .NET Framework v4.0-pakket op de SBS 2003-server is geïnstalleerd.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerking
Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen als u dit probleem zelf wilt oplossen:
  1. Zoek het bestand C:\inetpub\monitoring\web.config en maak een back-up van het bestand.
  2. Open het bestand C:\inetpub\monitoring\web.config met Kladblok en bewerk het bestand.
  3. Zoek de regel SERVICES_TO_IGNORE in het bestand. Deze regel wordt als volgt weergegeven:
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog" />
  4. Bewerk deze regel en voeg de tekst ;clr_optimization_v4.0.30319_32 toe. Deze tekst verwijst naar de Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86-service, zoals hierna is weergegeven.
    <add key="SERVICES_TO_IGNORE" value="SysmonLog;clr_optimization_v4.0.30319_32" />
  5. Sla het bestand C:\inetpub\monitoring\web.config op en vernieuw het prestatierapport in de SBS-console.

Meer informatie

Het is normaal dat de service Microsoft .NET Framework NGEN v4.0.30319_X86 niet wordt uitgevoerd ondanks dat het opstarttype Automatisch is ingesteld. Als er geen taken voor de service zijn, wordt de service automatisch gestopt.
Eigenschappen

Artikel-id: 2290390 - Laatst bijgewerkt: 8 okt. 2010 - Revisie: 1

Feedback