Lijst met foutcodes en foutberichten voor processen in Windows Installer in Office 2000-producten

Ga voor een versie van dit artikel voor Microsoft Office 2003 en Office XP naar 290158 .

Samenvatting

Dit artikel bevat een lijst met de foutcodes en de foutberichten die kunnen worden weergegeven wanneer Windows Installer (Msiexec.exe) wordt aangeroepen om een algemeen proces uit te voeren.

Opmerking: Hoewel de informatie over foutcodes in dit artikel hulp kan bieden bij het vaststellen van problemen met uw installatie, is er een aantal problemen dat één afzonderlijk foutbericht kan veroorzaken. De informatie in dit artikel is dus slechts een eerste stap bij het vaststellen van de mogelijke oorzaak van het probleem. Zie de sectie 'Verwijzingen' aan het einde van dit artikel voor meer informatie over het oplossen van problemen.

Meer informatie

Hieronder volgen enkele voorbeelden van Windows Installer-processen:
  • Microsoft Windows Installer (Instmsi.exe voor Microsoft Windows 95 of hoger, of Instmsiw.exe voor Microsoft Windows NT 4.0) installeren
  • Microsoft Office installeren
  • Een update (patch) voor Windows Installer uitvoeren
De foutcodes in de volgende tabel kunt u beschouwen als 'afsluitcodes' of 'retourcodes'. Ze kunnen worden gebruikt voor het onderscheppen van fouten in een MS-DOS-batchbestand of met Microsoft Systems Management Server (SMS) om het eindresultaat van het proces vast te stellen.

Opmerking: De foutcode wordt niet weergegeven in het logboekbestand van Windows Installer dat door Office Setup wordt gegenereerd, tenzij u een uitgebreid logboekbestand maakt. De foutcode wordt op de volgende wijze aan het einde van het uitgebreide logboekbestand weergegeven:
MSI (c) (33:8D): MainEngineThread geeft 1603 als resultaat
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het maken van een uitgebreid logboekbestand:

237957 Een logboek van Office 2000 Setup gebruiken om problemen met Office Setup op te lossen


Foutcode Waarde Beschrijving
---------------------------------------------------------------------------

ERROR_INSTALL_SERVICE_
FAILURE 1601 Kan geen toegang krijgen tot de Windows Installer-
service. Neem contact op met productondersteuning
om te controleren of de installatieservice
juist is geregistreerd.
ERROR_INSTALL_USEREXIT 1602 Installatie geannuleerd door gebruiker.
ERROR_INSTALL_FAILURE 1603 Onherstelbare fout tijdens installatie.
ERROR_INSTALL_SUSPEND 1604 Installatie is uitgesteld en niet voltooid.
ERROR_UNKNOWN_PRODUCT 1605 Deze actie is alleen geldig voor producten die
momenteel zijn geïnstalleerd.
ERROR_UNKNOWN_FEATURE 1606 Kenmerk-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_COMPONENT 1607 Onderdeel-id is niet geregistreerd.
ERROR_UNKNOWN_PROPERTY 1608 Onbekende eigenschap.
ERROR_INVALID_HANDLE_
ERROR_INVALID_HANDLE_ 1609 Ingang heeft ongeldige status.
ERROR_BAD_CONFIGURATION 1610 De configuratiegegevens voor dit product zijn
beschadigd. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
ERROR_INDEX_ABSENT 1611 Onderdeelkwalificatie is niet beschikbaar.
ERROR_INSTALL_SOURCE_
ABSENT 1612 De installatiebron voor dit product
is niet beschikbaar. Controleer of de bron
bestaat en of u toegang tot de bron hebt.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
VERSION 1613 Dit installatiepakket kan niet worden
geïnstalleerd door de Windows Installer-
beschikbaarheidsservice. U dient een servicepack voor
Windows te installeren dat een nieuwere versie
van de Windows Installer-service bevat.
ERROR_PRODUCT_
UNINSTALLED 1614 Product is verwijderd.
ERROR_BAD_QUERY_SYNTAX 1615 SQL-querysyntaxis is ongeldig of wordt niet ondersteund.
ERROR_INVALID_FIELD 1616 Recordveld bestaat niet.
ERROR_INSTALL_ALREADY_
ERROR_INSTALL_ALREADY_ 1618 Er wordt al een andere installatie
uitgevoerd. Voltooi eerst die installatie
voordat u doorgaat met deze.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1619 Kan dit installatiepakket niet
openen. Controleer of het pakket bestaat en
of u er toegang tot hebt, of neem contact op met
de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit
controleren of dit een geldig Windows Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
INVALID 1620 Kan dit installatiepakket niet
openen. Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om
te controleren of dit een geldig Windows
Installer-pakket is.
ERROR_INSTALL_UI_
FAILURE 1621 Er is een fout opgetreden tijdens het opstarten van
de gebruikersinterface van de Windows Installer-service. Contact
met productondersteuning.
ERROR_INSTALL_LOG_
FAILURE 1622 Fout tijdens het openen van het installatielogboekbestand.
Controleer of het opgegeven logboekbestand
bestaat en of u naar dit bestand kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_LANGUAGE_
UNSUPPORTED 1623 De taal van dit installatiepakket
wordt niet ondersteund door het systeem.
ERROR_INSTALL_PACKAGE_
REJECTED 1625 Deze installatie is volgens het systeembeleid
verboden. Neem contact op met de systeembeheerder.
ERROR_FUNCTION_NOT_
CALLED 1626 Kan functie niet uitvoeren.
ERROR_FUNCTION_FAILED 1627 Functie is mislukt tijdens uitvoering.
ERROR_INVALID_TABLE 1628 Ongeldige of onbekende tabel opgegeven.
ERROR_DATATYPE_MISMATCH 1629 Geleverde gegevens zijn van een onjuist type.
ERROR_UNSUPPORTED_TYPE 1630 Gegevens van dit type worden niet ondersteund.
ERROR_CREATE_FAILED 1631 Kan de Windows Installer-service niet
starten. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
ERROR_INSTALL_TEMP_
UNWRITABLE 1632 De tijdelijke map is vol of niet
toegankelijk. Controleer of de tijdelijke map
bestaat en of u er naartoe kunt schrijven.
ERROR_INSTALL_PLATFORM_
UNSUPPORTED 1633 Het installatiepakket wordt niet ondersteund
op dit platform. Neem contact op met de leverancier
van de toepassing.
ERROR_INSTALL_NOTUSED 1634 Onderdeel wordt niet gebruikt op deze computer.
ERROR_INSTALL_TRANSFORM_
FAILURE 1624 Fout tijdens het toepassen van transformaties. Controleer of
de opgegeven transformatiepaden geldig zijn.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
OPEN_FAILED 1635 Kan dit patchpakket niet openen.
Controleer of het patchpakket bestaat en
of u er toegang tot hebt, of neem contact op met
de fabrikant van de toepassing om te controleren of dit
een geldig Windows Installer-patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
INVALID 1636 Kan dit patchpakket niet openen.
Neem contact op met de fabrikant van de toepassing om
te controleren of dit een geldig Windows Installer-
patchpakket is.
ERROR_PATCH_PACKAGE_
UNSUPPORTED 1637 De Windows Installer-service kan dit patchpakket
niet verwerken. U dient
een Windows-servicepakket te installeren dat
een hogere versie van de Windows Installer-service
bevat.
ERROR_PRODUCT_VERSION 1638 Er is al een andere versie van dit product
geïnstalleerd. Kan de installatie van deze versie
niet voltooien. Gebruik het onderdeel Software van het
Configuratiescherm om de bestaande versie van
dit product te configureren of te verwijderen.
ERROR_INVALID_COMMAND_
LINE 1639 Ongeldig opdrachtregelargument. Raadpleeg de
Windows Installer SDK voor uitgebreide
ondersteuning over opdrachtregels.
ERROR_SUCCESS_REBOOT_
REQUIRED 3010 De computer moet opnieuw worden opgestart om de
installatie te voltooien. Dit geldt niet voor installaties
waarvoor de actie ForceReboot wordt uitgevoerd. Opmerking
Deze fout is pas van toepassing in
toekomstige versies van het installatieprogramma.

Referenties

Dit artikel is uitsluitend bedoeld als een algemene verwijzing naar fouten. Klik op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie over het oplossen van specifieke fouten in Office Setup:
228658 Foutbericht 'Fout 1303. Installer heeft onvoldoende toegangsrechten voor deze map' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert

228592 Foutbericht: Fout 1316 bij het uitvoeren van Setup voor beheerdersinstallatie

217666 Het volgende foutbericht wordt weergegeven 'Fout 1327. Ongeldig station: C:\' wanneer u Office 2000 installeert

236427 Foutbericht 'Fout 1402. Kan sleutel ... niet openen' bij uitvoering van Office 2000 Setup

228655 Foutbericht 'Fout 1704. De installatie van <Office-product> is momenteel onderbroken' wanneer u Office 2000 installeert

237294 Foutbericht 'Fout 1904. Module <pad & bestandsnaam> kan niet registreren' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert

217648 'Waarschuwing 1909. Kan snelkoppeling niet maken' tijdens installatie

217662 Fout 1925 wanneer u Setup uitvoert met de optie /j

240335 Foutbericht 'Interne fout 2336' die mogelijk wordt veroorzaakt door een beschadigd bestand wanneer u Office 2000 installeert

217714 Setup lijkt niet meer te reageren en u het foutbericht 'Interne fout 2336' of 'Interne fout 2755' wordt weergegeven wanneer u Office 2000 installeert

228668 Foutbericht 'Interne fout 2343' als u Office 2000 installeert nadat u Lotus Notes hebt verwijderd

235662 Foutberichten 'Interne fout 2344' en 'Installatie is voortijdig beëindigd vanwege een fout' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert

236437 Foutbericht 'Interne fout 2351' of 'Interne fout 2355' wanneer u Office 2000 Setup uitvoert

220780 Het foutbericht 'Interne fout 2755' of 'Uitzonderingscode: C0000005 ACCESS_VIOLATION' wordt weergegeven wanneer u Office 2000 installeert of het Setup-logboekbestand voor een eerdere installatie van Office weergeeft.

221374 Interne fout 2893 wanneer u een lange bedrijfsnaam opgeeft (Mogelijk alleen beschikbaar in het Engels)
236053 Interne fout 2894 tijdens installatie van Office of Works

230879 Het logboekbestand van foutberichten bevat altijd 'Interne fout 2898: neem contact op met productondersteuning voor hulp'.

Als u algemene informatie wilt over het oplossen van fouten met Office, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
238259 Office loopt vast tijdens Setup: stappen voor probleemoplossing in Windows 95

245226 Problemen oplossen met de installatie van Office 2000 vanaf cd

200116 Problemen oplossen met Office-programma's onder Windows NT 4.0

218853 Problemen met Office Kernel32.dll onder Windows 98 oplossen

218873 Problemen met Office 2000 Kernel32.dll onder Windows 95 oplossen

238012 Office 2000 loopt vast tijdens Setup in Windows 98

237957 Een logboek van Office 2000 Setup gebruiken om problemen met Office Setup op te lossen

200375 Windows 95 installeren in een nieuwe map om problemen met Office op te lossen

Eigenschappen

Artikel-id: 229683 - Laatst bijgewerkt: 29 mrt. 2013 - Revisie: 1

Microsoft Office 2000 Premium Edition, Microsoft Office 2000 Professional Edition, Microsoft Office 2000 Standard Edition, Microsoft Office 2000 Small Business Edition, Microsoft Office 2000 Developer Edition, Microsoft Access 2000 Standard Edition, Microsoft Excel 2000 Standard Edition, Microsoft FrontPage 2000 Standard Edition, Microsoft Outlook 2000 Standard Edition, Microsoft PowerPoint 2000 Standard Edition, Microsoft Word 2000 Standard Edition

Feedback