Procedure: Zwevende domeinen verwijderen uit Active Directory

Samenvatting

Wanneer de laatste domeincontroller voor een domein wordt gedegradeerd, selecteert de beheerder doorgaans de optie
Deze server is de laatste domeincontroller in dit domein
in het hulpprogramma DCPromo, waardoor de metagegevens voor het domein uit Active Directory worden verwijderd. In dit artikel wordt beschreven hoe u alle metagegevens voor een domein kunt verwijderen uit Active Directory als deze procedure niet wordt gebruikt, of als alle domeincontrollers off line worden gehaald maar niet eerst worden gedegradeerd. WAARSCHUWING: de beheerder moet controleren of replicatie heeft plaatsgevonden sinds de degradatie van de laatste domeincontroller voordat de metagegevens voor het domein handmatig worden verwijderd. Een onjuist gebruik van het hulpprogramma NTDSUTIL kan leiden tot gedeeltelijk of volledig verlies van Active Directory-functionaliteit.


Zwevende domeinen verwijderen uit Active Directory

 1. Stel vast welke domeincontroller de rol van FSMO (Domain Naming Master Flexible Single Master Operations) vervult. Ga als volgt te werk om vast te stellen welke server deze rol vervult:
  1. Start de MMC-module (Microsoft Management Console) Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties vanuit het menu Systeembeheer.
  2. Klik in het linkerdeelvenster met de rechtermuisknop op het hoofdknooppunt met de naam
   Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties
   en klik op Operations-master.
  3. De domeincontroller die deze rol momenteel vervult, wordt aangeduid in het frame Huidige operations-master.
   OPMERKING: als deze instelling recent werd gewijzigd, is het mogelijk dat nog niet alle computers deze wijziging hebben doorgekregen omdat nog geen replicatie heeft plaatsgevonden.   Voor meer informatie over FSMO-rollen klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

   197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles
 2. Controleer of alle servers voor het domein zijn gedegradeerd.
 3. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's en Bureau-accessoires aan en klik op Opdrachtprompt.
 4. Typ bij de opdrachtprompt:
  ntdsutil.
 5. Typ
  metadata cleanup
  en druk op ENTER.
 6. Typ
  connections
  en druk op ENTER. Dit menu wordt gebruikt om verbinding te maken met de server waarop de wijzigingen plaats zullen vinden. Als de gebruiker die momenteel is aangemeld, geen lid is van de groep Ondernemingsadministrators, kunnen alternatieve referenties worden opgegeven. Dat kunt u doen door de gegevens die moeten worden gebruikt, op te geven voordat de verbinding tot stand wordt gebracht. Hiertoe typt u
  set creds domeinnaam gebruikersnaam wachtwoord
  en drukt u op ENTER. Typ
  null
  als wachtwoordparameter voor een leeg wachtwoord.
 7. Typ
  connect to server
  servernaam
  (waarbij
  servernaam
  de naam is van de domeincontroller die de FSMO-rol van domeinnaamgevingsmaster vervult). Druk op ENTER. U ontvangt bevestiging als de verbinding tot stand is gebracht. Als er een fout optreedt, controleert u of de domeincontroller die in de verbinding wordt gebruikt, beschikbaar is en of de referenties die u hebt opgegeven, beheerdersrechten hebben op de server.
 8. Typ
  quit
  en druk op ENTER. Het menu Metadata Cleanup wordt weergegeven.
 9. Typ
  select operation target
  en druk op ENTER.
 10. Typ
  list domains
  en druk op ENTER. Een lijst met domeinen in het forest wordt weergegeven, elk met het bijbehorende nummer.
 11. Typ
  select domain
  nummer
  en druk op ENTER. Hierbij is
  nummer
  het nummer dat hoort bij het domein dat moet worden verwijderd.
 12. Typ
  quit
  en druk op ENTER. Het menu Metadata Cleanup wordt weergegeven.
 13. Typ
  remove selected domain
  en druk op ENTER. U ontvangt een bevestiging dat het verwijderen is geslaagd. Als er een fout optreedt, zoekt u in de Microsoft Knowledge Base naar artikelen over de weergegeven foutberichten.
 14. Typ
  quit
  bij elk menu om het hulpprogramma NTDSUTIL te sluiten. U ontvangt bevestiging als de verbinding is verbroken.
Referenties

Raadpleeg de Support Tools-documentatie in de map Support\Reskit op de cd-rom met Windows 2000 voor meer informatie over het hulpprogramma NTDSUTIL. De Help-bestanden bij de
Microsoft Project 2000 Resource Kit
bevatten een koppeling Online boeken. Klik op deze koppeling voor meer informatie over het hulpprogramma NTDSUTIL.Voor meer informatie over het verwijderen van domeincontrollers uit het domein dat u probeert te verwijderen, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

216498 How to Remove Data in the Active Directory After an Unsuccessful Domain Controller Demotion


Eigenschappen

Artikel-id: 230306 - Laatst bijgewerkt: 26 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback