De cache en database met offline bestanden opnieuw initialiseren

Van toepassing: Microsoft Windows Server 2003 Standard Edition (32-bit x86)Microsoft Windows XP Professional

Samenvatting


De cache en database met offline bestanden (CSC of caching aan clientzijde) heeft ingebouwde mogelijkheden om opnieuw te worden gestart als de inhoud beschadigd is. Als gegevens beschadigd zijn, geeft de wizard Geplande synchronisatie het volgende foutbericht:
Kan off line wijzigingen niet samenvoegen op \\servernaam\sharenaam. De parameter is onjuist.

Meer informatie


Methode 1

De cache met offline bestanden is een mapstructuur in de map %SystemRoot%\CSC, die standaard verborgen is. De map CSC, en eventuele bestanden en submappen daarin, mag niet rechtstreeks worden gewijzigd, omdat dit kan leiden tot gegevensverlies of tot gevolg kan hebben dat de functie voor offline bestanden hierdoor geheel niet meer werkt.

Als u vermoedt dat de database beschadigd is, moet u de bestanden verwijderen met behulp van de viewer voor offline bestanden. Nadat u de bestanden hebt verwijderd uit de viewer voor offline bestanden, kunt u synchronisatie van bestanden afdwingen met behulp van Synchronisatiebeheer. Als de cache hierna nog steeds niet goed werkt, kunt u offline bestanden opnieuw instellen met behulp van de volgende procedure:
 1. Open het tabblad Off line bestanden in Mapopties, druk op CTRL+SHIFT en klik op Bestanden verwijderen. Het volgende bericht wordt weergegeven:
  De cache voor off line bestanden op de lokale computer wordt opnieuw geïnitialiseerd. De wijzigingen die niet zijn gesynchroniseerd met computers op het netwerk, zullen verloren gaan. Bestanden of mappen die off line beschikbaar zijn gemaakt, zijn niet langer off line beschikbaar. Start de computer opnieuw op.

  Wilt u de cache opnieuw initialiseren?
 2. Klik tweemaal op Ja om de computer opnieuw op te starten.

Methode 2

De Register-editor gebruiken

Als u wilt dat wij de cache en database met offline bestanden opnieuw initialiseren, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.
Opmerkingen
 • Zorg ervoor dat de bestanden zijn gesynchroniseerd voordat u de automatische correctie uitvoert. Anders gaan niet-gesynchroniseerde wijzigingen verloren.
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Als u geen toegang hebt tot het tabblad Off line bestanden, kunt u via de volgende methode de cache met offline bestanden op het systeem opnieuw initialiseren door het register te wijzigen. U kunt deze methode ook gebruiken om de database met offline bestanden of de cache op de client opnieuw te initialiseren op meerdere systemen. Voeg de volgende registersubsleutel toe: 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache
Sleutelnaam: FormatDatabase
Type sleutel: DWORD
Sleutelwaarde: 1
Opmerking De huidige waarde van de registersleutel wordt genegeerd. Na deze wijziging van het register moet de computer opnieuw worden opgestart. Wanneer de computer opnieuw wordt opgestart, wordt de cache op de client door de shell opnieuw geïnitialiseerd, waarbij de registersleutel wordt verwijderd als de registervermelding aanwezig is.

Waarschuwing Alle bestanden in cache worden verwijderd en niet-gesynchroniseerde gegevens gaan verloren.

Reg.exe gebruiken

U kunt het proces voor het instellen van deze registerwaarde automatiseren door gebruik te maken van de opdrachtregeleditor Reg.exe. Typ hiertoe de volgende opdracht in het venster Reg.exe:
REG.EXE. REG ADD "HKLM\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\NetCache" /v FormatDatabase /t REG_DWORD /d 1 /f
Opmerking Klik voor specifieke stappen voor het opnieuw initialiseren van de cache voor online bestanden en de database in Windows Vista of Windows 7 op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:


942974 Op clientcomputers die op Windows Vista of Windows 7 zijn gebaseerd, hebt u nog steeds toegang tot offline bestanden ondanks dat de bestandsserver uit het netwerk is verwijderd

Referenties


Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:

230739 Structuur van de cachemap met offline bestanden

328284 Sommige bestanden en mappen die niet zijn geconfigureerd voor offline gebruik, worden in de cache opgeslagen


Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of u kunt ons een e-mail sturen.