Gebeurtenis-id 4107 of gebeurtenis-id 11 wordt geregistreerd in het toepassingslogboek in Windows Vista, in Windows Server 2008 en in latere versies van Windows en van Windows Server

Symptomen

Op een computer met Windows 7 of Windows Server 2008 R2 wordt een foutbericht van de volgende strekking in het toepassingslogboek geregistreerd:
Logboeknaam: Toepassing
Bron: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum en tijd
Gebeurtenis-id: 4107
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Computernaam
Omschrijving:
Het uitpakken van een basislijst uit het CAB-bestand voor automatische updates is mislukt op: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> met fout: Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsperiode als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.
Of op een computer met Windows Vista of Windows Server 2008 wordt een foutbericht van de volgende strekking in het toepassingslogboek geregistreerd:
Logboeknaam: Toepassing
Bron: Microsoft-Windows-CAPI2
Datum: Datum en tijd
Gebeurtenis-id: 11
Taakcategorie: Geen
Niveau: Fout
Trefwoorden: Klassiek
Gebruiker: n.v.t.
Computer: Computernaam
Omschrijving:
Het uitpakken van een basislijst uit het CAB-bestand voor automatische updates is mislukt op: <http://www.download.windowsupdate.com/msdownload/update/v3/static/trustedr/en/authrootstl.cab> met fout: Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsperiode als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand.

Oorzaak

Deze fout treedt op omdat het Microsoft-uitgeverscertificaat van de certificaatsvertrouwenslijst is verlopen. In de map CryptnetUrlCache bevindt zich een kopie van de certificaatsvertrouwenslijst met een verlopen handtekeningcertificaat.

Oplossing

Als u het probleem automatisch wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u dit probleem liever zelf oplost, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossenAls u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de knop of koppeling Dit probleem oplossen. Klik op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.Opmerkingen
 • Deze wizard is mogelijk alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.
 • Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de Fix it-oplossing opslaan op een flashstation of een cd, zodat u deze software kunt uitvoeren op de computer waarop het probleem optreedt.

Ga vervolgens naar de sectie Is het probleem opgelost?Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen om het probleem op te lossen:
 1. Open een opdrachtprompt. Klik op Startknop Start en klik op Alle Programma's, Bureau-accessoires en vervolgens op Opdrachtprompt.
 2. Typ de volgende opdracht achter de opdrachtprompt en druk vervolgens op Enter:
  certutil -urlcache * delete
  Opmerking De certutil-opdracht moet worden uitgevoerd voor elke gebruiker op het werkstation. Elke gebruiker moet zich aanmelden en de bovengenoemde stappen 1 en 2 volgen.
 3. Als het verlopen certificaat in de cache van een van de lokale systeemprofielen is geplaatst, moet u de inhoud van bepaalde mappen met behulp van Windows Verkenner verwijderen. Volg hiertoe de volgende stappen:
  1. Start Windows Verkenner. Klik op Start en klik achtereenvolgens op Alle programma's, Bureau-accessoires en Windows Verkenner.

   Opmerking U moet verborgen mappen inschakelen om de mappen weer te geven waarvan u de inhoud moet verwijderen. Ga als volgt te werk om verborgen bestanden en mappen weer te geven:
   1. Klik op Organiseren en klik vervolgens op Map- en zoekopties.
   2. Open het tabblad Weergave.
   3. Schakel het selectievakje Verborgen bestanden en mappen weergeven in.
   4. Schakel het selectievakje Extensies voor bekende bestandstypen verbergen uit.
   5. Schakel het selectievakje Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit.
   6. Klik op Ja om de waarschuwing te sluiten en klik vervolgens op OK om de wijzigingen toe te passen en het dialoogvenster te sluiten.
  2. Verwijder de inhoud van de mappen in de onderstaande lijst. (%windir% is de Windows-map.)

   Opmerking Mogelijk wordt een bericht weergegeven dat u geen toestemming hebt om de map te openen. Klik op Doorgaan als dit bericht verschijnt.

   LocalService:

   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\LocalService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   NetworkService:
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\ServiceProfiles\NetworkService\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

   LocalSystem:
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\Content
   %windir%\System32\config\systemprofile\AppData\LocalLow\Microsoft\CryptnetUrlCache\MetaData

Is het probleem opgelost?

 • Controleer of het probleem is opgelost. Als het probleem is opgelost, bent u klaar met deze sectie. Als het probleem niet is verholpen, kunt u contact opnemen met de ondersteuningsservice.
 • Wij stellen uw feedback op prijs. Als u feedback hebt of als u problemen met deze oplossing wilt rapporteren, kunt u een bericht plaatsen op het blog Het probleem voor mij oplossen of u kunt ons een e-mail sturen.

Meer informatie

Gebeurtenis-id 4107 kan ook in het logboek worden geregistreerd met de fout 'De gegevens zijn ongeldig' in plaats van de fout 'Een vereist certificaat valt niet binnen de geldigheidsperiode als gekeken wordt naar de huidige systeemklok of de tijdstempel in het ondertekende bestand'.

Deze fout 'De gegevens zijn ongeldig' geeft aan dat het object dat door het netwerk is geretourneerd geen geldig CAB-bestand was en dat dit bestand dus niet juist kon worden geparseerd. Deze fout kan optreden wanneer de poging om het CAB-bestand via een proxyserver van het netwerk op te halen, mislukt. Als de proxyserver gegevens of een bericht retourneert in plaats van een standaard HTTP-foutcode, wordt in Windows geprobeerd het van de proxy ontvangen bericht te parseren, ervan uitgaand dat het om het CAB-bestand gaat. Dat mislukt, waarbij de fout 'De gegevens zijn ongeldig' wordt weergegeven.

Als u deze fout wilt oplossen, moet u de ongeldige vermelding in de cache verwijderen door de cache leeg te maken volgens de stappen in de sectie Oplossing.


Eigenschappen

Artikel-id: 2328240 - Laatst bijgewerkt: 16 feb. 2011 - Revisie: 1

Windows Server 2008 R2 Service Pack 1

Feedback