Foutbericht 'Bestand geopend' bij het gebruik van Windows Media Player

Symptomen

Wanneer u de naam typt van een bestand dat u wilt afspelen met Windows Media Player, worden een of meer van de volgende foutberichten weergegeven:

Kan het bestand niet openen(Fout=80040216)
Kan 'http://servernaam/pad/bestandsnaam.asf' niet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw.(Fout=80070002)
Kan '\\server\map\bestandsnaam' niet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw. (Fout=80070035)
Kan '\\server\bestandsnaam' niet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw. (Fout=80070043)
Kan 'protocol://server/map/bestandsnaam' niet openen. Controleer het pad en de bestandsnaam en probeer het opnieuw. (Fout=80070005)
Het opgegeven pad is ongeldig. (Fout=800700A1)
Kan server of proxy niet vinden. (Fout=800C0005)
Het protocol is onbekend en er zijn geen corresponderende pluggable protocollen ingevoerd. (Fout=800C000D)
Het opgegeven gegevensstroomtype wordt niet herkend. (Fout=C00D07E2)
Het systeem kan het opgegeven bestand niet vinden. (Fout=C00D001A)
U hebt geen toegang tot de locatie of het bestand. (Fout 80070005)

Oorzaak

Windows Media Player kan de opgegeven bestandsnaam niet vinden. Waarschijnlijk is de naam niet juist gespeld of is het pad naar het bestand niet juist. U kunt op verschillende manieren een pad naar een bestand maken. Welke methode u gebruikt, is afhankelijk van de wijze waarop u toegang zoekt tot multimediabestanden. Hieronder ziet u een aantal voorbeelden van de juiste syntaxis voor algemene methoden om toegang te krijgen tot multimediabestanden.

Meer informatie

Een multimediabestand op de computer afspelen

Stationsletter:\Mapnaam\Bestandsnaam

Stationsletter is de stationsaanduiding van de schijf waarop het multimediabestand zich bevindt (doorgaans C:\). Mapnaam is de map waarin het multimediabestand zich bevindt. Tussen de mapnamen worden backslashes gebruikt en de stationsaanduiding wordt gevolgd door een dubbele punt. Bestandsnaam is de naam van het multimediabestand. Stationsletter en Bestandsnaam zijn vereiste onderdelen van het pad. Mapnaam is optioneel, afhankelijk van de locatie waar het multimediabestand is opgeslagen.


Een multimediabestand afspelen dat zich op het World Wide Web bevindt

Protocol://Domeinnaam/Mapnaam/Bestandsnaam

Protocol staat voor een reeks indelingen en procedures waarmee computers gegevens kunnen uitwisselen. Windows Media Player gebruikt onder andere de protocollen HTTP (Hypertext Transfer Protocol) en MMS (Microsoft Media Server Protocol). Mapnaam is optioneel, afhankelijk van de locatie waar de multimediabestanden zich bevinden op de website. Bestandsnaam is de naam van het multimediabestand. Het protocol wordt gevolgd door een dubbele punt en twee slashes. Tussen de mapnamen en tussen de mapnaam en de bestandsnaam wordt een enkele slash gebruikt. Protocol, Domeinnaam en Bestandsnaam zijn allemaal vereiste onderdelen van het pad. Mapnaam is optioneel, afhankelijk van de locatie waar het multimediabestand is opgeslagen.


Een multimediabestand afspelen dat zich op een LAN (Local Area Network) bevindt

\\Servernaam\Sharenaam\Bestandsnaam

Servernaam is de naam van de computer in het LAN waarop het multimediabestand zich bevindt. Sharenaam is de naam van de gedeelde map op de server waarin het multimediabestand zich bevindt. Bestandsnaam is de naam van het multimediabestand. De Servernaam wordt voorafgegaan door twee backslashes. Tussen de mapnamen en tussen de mapnaam en de bestandsnaam wordt een enkele backslash gebruikt. Servernaam, Sharenaam en Bestandsnaam zijn allemaal vereiste onderdelen van het pad.


Een multimediabestand op een netwerk afspelen via een protocol

Protocol://Servernaam/Sharenaam/Bestandsnaam

Protocol staat voor een reeks indelingen en procedures waarmee computers gegevens kunnen uitwisselen. Windows Media Player gebruikt onder andere de protocollen HTTP (Hypertext Transfer Protocol) en MMS (Microsoft Media Server Protocol). Servernaam is de naam van de computer in het netwerk waarop het multimediabestand zich bevindt. Sharenaam is de naam van de gedeelde map op de server waarin het multimediabestand zich bevindt. Bestandsnaam is de naam van het multimediabestand. Het protocol wordt gevolgd door een dubbele punt en twee slashes. Tussen de mapnamen en tussen de mapnaam en de bestandsnaam wordt een enkele slash gebruikt. Protocol, Servernaam, Sharenaam en Bestandsnaam zijn allemaal vereiste onderdelen van het pad.

Oplossing

Controleer of de bestandsnaam juist is gespeld en of het pad naar het bestand juist is. Probeer het nogmaals. Als het foutbericht verscheen toen u op een koppeling op een webpagina klikte, neemt u contact op met de aanbieder van de inhoud voor een bijgewerkte koppeling.Het foutbericht kan ook worden weergegeven als u een ASX-bestand afspeelt en het ASX-bestand verwijst naar een pad dat niet bestaat (mogelijk omdat de inhoud van een hostsite opnieuw is gerangschikt). Het pad naar het ASX-bestand is juist, maar het pad dat in het ASX-bestand is ingesloten, klopt niet meer. U kunt dit probleem niet oplossen door het pad naar het ASX-bestand opnieuw te typen.
Eigenschappen

Artikel-id: 234292 - Laatst bijgewerkt: 30 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback