Procedure: Vaststellen welke servers FSMO-rollen vervullen

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u kunt vaststellen welke servers de FSMO-rollen (Flexible Single Master Operation) in een forest vervullen. Active Directory definieert vijf FSMO-rollen:
 • Schemamaster
 • Domeinnaamgevingsmaster
 • RID-master
 • PDC-master
 • Infrastructuurmaster
De rollen schemamaster en domeinnaamgevingsmaster zijn rollen die per forest worden gedefinieerd. Derhalve kan er slechts één schemamaster en één domeinnaamgevingsmaster per forest aanwezig zijn.


De rollen RID-master, PDC-master en infrastructuurmaster zijn rollen die per domein worden gedefinieerd. Elk domein heeft dus een eigen RID-master, PDC-master en infrastructuurmaster. Als een forest drie domeinen heeft, zijn er drie RID-masters, drie PDC-masters en drie infrastructuurmasters.


FSMO-roleigenaren van RID-master, PDC-master en infrastructuurmaster van een geselecteerd domein vaststellen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  dsa.msc
  en klik op OK.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het geselecteerde domeinobject in het deelvenster linksboven en klik op Operations-masters.
 3. Open het tabblad PDC om te zien welke server de rol van PDC-master vervult.
 4. Open het tabblad Infrastructuur om te zien welke server de rol van infrastructuurmaster vervult.
 5. Open het tabblad RID-gebied om te zien welke server de rol van RID-master vervult.

De FSMO-roleigenaar van schemamaster in een forest vaststellen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  mmc
  en klik op OK.
 2. Klik in het menu Console op
  Module toevoegen/verwijderen
  , klik op Toevoegen, dubbelklik op Active Directory-schema, klik op Sluiten en klik op OK.
 3. Klik met de rechtermuisknop op Active Directory-schema in het deelvenster linksboven en klik op Operations-masters om te zien welke server de rol van schemamaster vervult.
OPMERKING: de module Active Directory-schema is mogelijk pas beschikbaar als u het bestand Schmmgmt.dll registreert. Hiertoe klikt u op Start en op Uitvoeren, typt u
regsvr32 schmmgmt.dll
in het vak Openen en klikt u op OK. Er wordt een bericht weergegeven met de melding dat de registratie is geslaagd.


De FSMO-roleigenaar van domeinnaamgevingsmaster in een forest vaststellen

 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  mmc
  en klik op OK.
 2. Klik in het menu Console op
  Module toevoegen/verwijderen
  , klik op Toevoegen, dubbelklik op
  Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties
  , klik op Sluiten en klik op OK.
 3. Klik in het linkerdeelvenster op
  Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties.
 4. Klik met de rechtermuisknop op
  Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties
  en klik op Operations-master om te zien welke server de rol van domeinnaamgevingsmaster in het forest vervult.

De Windows 2000 Server Resource Kit gebruiken

De Windows 2000 Resource Kit bevat een .cmd-bestand met de naam Dumpfsmos.cmd dat u kunt gebruiken om snel de FSMO-roleigenaren voor het huidige domein en forest weer te geven. Het.cmd-bestand maakt gebruik van Ntdsutil.exe om alle roleigenaren weer te geven. Het bestand Dumpfsmos.cmd bevat de volgende informatie:
@echo off
REM
REM Script to dump FSMO role owners on the server designated by %1
REM

if ""=="%1" goto usage

Ntdsutil roles Connections "Connect to server %1" Quit "select Operation Target" "List roles for connected server" Quit Quit Quit

goto done

:usage

@echo Please provide the name of a domain controller (i.e. dumpfsmos MYDC)
@echo.

:done


Het hulpprogramma NTDSUTIL gebruiken

Het hulpprogramma NTDSUTIL maakt deel uit van Windows 2000 Server, Windows 2000 Advanced Server en Windows 2000 Datacenter Server. U kunt dit hulpprogramma gebruiken om bepaalde aspecten van de Active Directory te controleren. U moet de onderstaande stappen uitvoeren om de FSMO-rollen (Flexible Single Master Operation) voor een bepaalde domeincontroller weer te geven.


Ntdsutil.exe is het enige hulpprogramma waarmee u alle FSMO-roleigenaren kunt weergeven. U kunt de roleigenaren van PDC-master, RID-master en infrastructuurmaster weergeven in Active Directory: gebruikers en computers. De roleigenaar van schemamaster kunt u weergeven in de module Active Directory-schema. De roleigenaar van domeinnaamgevingsmaster kunt u weergeven in Active Directory: domeinen en vertrouwensrelaties.
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
  cmd
  in het vak Openen en druk op ENTER.
 2. Typ
  ntdsutil
  en druk op ENTER.
 3. Typ
  domain management
  en druk op ENTER.
 4. Typ
  connections
  en druk op ENTER.
 5. Typ
  connect to server
  Servernaam
  , waarbij
  Servernaam
  de naam is van de domeincontroller die u wilt weergeven, en druk op ENTER.
 6. Typ
  quit
  en druk op ENTER.
 7. Typ
  select operation target
  en druk op ENTER.
 8. Typ
  list roles for connected server
  en druk op ENTER.
U ziet een lijst met informatie, vergelijkbaar met de onderstaande lijst. De resultaten zijn afhankelijk van de rollen die de betreffende domeincontroller vervult. Als er een foutbericht wordt weergegeven, controleert u de spelling van de opdrachten. De syntaxis van de opdrachten moet juist zijn. Als u de syntaxis van een opdracht wilt weten, typt u
?
bij elke prompt:


Server "dc1" knows about 5 roles

Schema - CN=NTDS

Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

Domain - CN=NTDS

Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

PDC - CN=NTDS

Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

RID - CN=NTDS

Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

Infrastructure - CN=NTDS

Settings,CN=DC1,CN=Servers,CN=Default-First-Site-Name,CN=Sites,CN=Configuration,DC=corp,DC=com

DCDIAG gebruiken

Voer de volgende opdracht uit op een Windows 2000-domeincontroller:
 DCdiag /test:Knowsofroleholders /v
U moet de parameter /v gebruiken. Hiermee kunt u de eigenaren van alle FSMO-rollen in het bedrijf weergeven.





Referenties


Voor meer informatie klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:

235617 How to Find the FSMO Role Owners Using ADSI and WSH
197132 Windows 2000 Active Directory FSMO Roles
223346 FSMO Placement and Optimization on Windows 2000 Domains


Eigenschappen

Artikel-id: 234790 - Laatst bijgewerkt: 29 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback