Fouten op systeemstation herstellen met niet-standaardmap %SystemRoot%

Klik op 315242 voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel.

Samenvatting

Wanneer u Microsoft Windows 2000 of Microsoft Windows Server 2003 installeert door op te starten vanaf de Windows-installatie-cd of, bij Windows 2000, vanaf de vier installatiediskettes, vraagt Setup niet naar de naam van de bestemmingsinstallatiemap en kunt u deze naam ook niet wijzigen. Standaard wordt Windows 2000 in de map Winnt geïnstalleerd. Standaard wordt Windows Server 2003 in de map Windows geïnstalleerd. Tijdens Setup kunt u alleen in de volgende gevallen de standaardinstallatiemap opgeven of wijzigen:

 • De map Winnt of Windows bestaat al.
 • U voert een installatie zonder toezicht uit en geeft de parameter 'TargetPath=' op in het antwoordbestand.
 • U voert Winnt32.exe uit vanuit een werkende kopie van Microsoft Windows NT, Windows 2000 of Windows Server 2003 en wijzigt de locatie in de instellingen voor geavanceerde opties.
Normaal gesproken is het geen probleem dat u de installatiemap niet kunt opgeven tijdens Setup, tenzij er een fout optreedt op het systeemstation of het opstartstation, of tenzij u de oorspronkelijke opstartpartitie opnieuw moet formatteren om Windows 2000 of Windows Server 2003 opnieuw te kunnen installeren. Een volledig systeemherstel werkt alleen goed als Windows 2000 of Windows Server 2003 is geïnstalleerd in dezelfde map stationsaanduiding:\%SystemRoot% als het origineel en daarna een volledige herstelinstallatie wordt uitgevoerd in de oorspronkelijke locatie, boven op het zojuist geïnstalleerde Windows 2000 of Windows 2003 Server.

Opmerking Met Back-up van Windows (Ntbackup.exe) kunt u de installatie wel in een andere locatie herstellen, maar de 'systeemstatus' wordt niet hersteld in een vorm die het systeem weer in werkende staat terugbrengt. Dit komt door de manier waarop de systeemstatus wordt opgehaald en later tijdens de hersteloperatie wordt verwerkt.

Als de oorspronkelijke map %SystemRoot% niet Winnt was omdat u in een andere map een upgrade hebt uitgevoerd van een eerdere installatie van Windows NT, kunt u alleen een volledige herstelinstallatie uitvoeren als u eerst Windows 2000 of Windows Server 2003 opnieuw installeert in een map met de oorspronkelijke naam.

Meer informatie

Gebruik een van de volgende methoden om Windows 2000 of Windows Server 2003 te herstellen in een andere %SystemRoot%-map.

 • Voer een installatie zonder toezicht uit met behulp van een antwoordbestand. Bij installaties zonder toezicht kunt u de installatiemap definiëren met behulp van de parameter 'TargetPath=WINDIR'. Dit kunt u zelfs doen wanneer u opstart vanaf de Windows-installatie-cd:

  Maak in Kladblok of een andere teksteditor een bestand met de naam Winnt.sif, waarin de volgende parameters zijn opgenomen en sla het bestand op een diskette op. Controleer goed of de bestandsnaam Winnt.sif is en zorg ervoor dat er geen extensie .TXT wordt gebruikt.

  [Unattended]
  UnattendMode=GuiAttended
  OemPreinstall=No
  TargetPath=OLDWINDIR <-Zelfde naam als de oorspronkelijke map.

  [data]
  unattendedinstall=yes
  msdosinitiated =0
  Start op vanuit de Windows-installatie-cd terwijl de diskette met het bestand Winnt.sif file geplaatst is in station A. Windows Setup leest het bestand Winnt.sif en gebruikt de mapnaam in de parameter 'TargetPath' in plaats van de standaardmap Winnt.

  Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  216258 Windows 2000 zonder toezicht installeren vanaf cd-rom
 • Gebruik de Herstelconsole van Windows om de nieuwe systeem/opstartpartitie te maken en te formatteren en maak vervolgens de map Winnt of Windows. Wanneer Setup de map Winnt of Windows tijdens installatie in tekstmodus tegenkomt, wordt u gevraagd of u deze wilt overschrijven of op ESC wilt drukken om een andere map te gebruiken. Druk op ESC en geef dezelfde mapnaam op als de oorspronkelijke mapnaam van %SystemRoot% en ga door met de installatie.
  1. Start op vanaf de Windows-installatie-cd of de vier installatiediskettes, druk op R om te herstellen en druk op C om de Herstelconsole te starten.
  2. Gebruik de opdracht DISKPART om een nieuw station in partities te verdelen.
  3. Gebruik de opdracht FORMAT om de partitie te formatteren. Bijvoorbeeld:
   format station: /q /fs:bestandssysteem (FAT, FAT32, NTFS)
  4. Gebruik de opdracht MAP om het arc-pad voor de nieuwe partitie weer te geven en gebruik deze in de volgende stap voor de vermelding 'TargetDevice='.
  5. Maak in Kladblok of een andere teksteditor een bestand met de naam Setup.log, waarin de volgende parameters zijn opgenomen en sla het bestand op een diskette op. Controleer goed of de bestandsnaam Setup.log is en zorg ervoor dat er geen extensie .TXT wordt gebruikt.

   Opmerking Wijzig de regel 'TargetDevice=' hieronder zodat deze overeenkomt met uw hardwareconfiguratie en geef aan op welke schijf\partitie de map Winnt moet worden gemaakt. U kunt deze informatie weergeven met de opdracht MAP van de herstelconsole in de stap hierboven.
   [Paths]
   TargetFolder = "\WINNT"
   TargetDevice = "\Device\Harddisk0\Partition1" <- Instellen op uw hardwareconfiguratie.
   SystemPartitionFolder = "\"
   SystemPartition = "\Device\Harddisk0\Partition1"
   [Signature]
   Version = "WinNt5.0"
   [Files.SystemPartition]
   NTDETECT.COM = "NTDETECT.COM","1805e"
   ntldr = "ntldr","35567"
   [Files.WinNt]
  6. Start opnieuw op vanaf de Windows-installatie-cd of diskettes, druk op R om te herstellen, druk op R om te herstellen met het 'Noodherstelproces' en druk op M voor handmatig herstel. Schakel in het volgende scherm alle opties uit behalve Windows-systeembestanden controleren en selecteer Doorgaan. Wanneer naar de noodhersteldiskette wordt gevraagd, plaatst u de schijf die u in stap 5 hebt gemaakt en drukt u op ENTER om door te gaan. De map Winnt wordt gemaakt en het programma wordt afgesloten.
  7. Start op vanaf de Windows-installatie-cd of diskettes en voer de nieuwe installatie uit. Druk op ESC om de nieuwe naam voor de installatiemap te selecteren.
  Voor meer informatie klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  810562 Setup starten vanuit MS-DOS in Windows Server 2003
 • Maak met een opstartdiskette van MS-DOS of Windows 95 of Windows 98 een FAT- of FAT32-partitie in het nieuwe systeem/opstartstation en maak de map Winnt. Start op met de Windows 2000-installatie-cd of diskettes of de installatie-cd van Windows Server 2003 en start de nieuwe installatie. Wanneer Setup van Windows 2000 of Windows Server 2003 de bestaande map Winnt of Windows tegenkomt, wordt u gevraagd of u deze wilt overschrijven of op ESC wilt drukken om een andere map te gebruiken. Druk op ESC en geef dezelfde mapnaam op als de oorspronkelijke mapnaam van %SystemRoot% en ga door met de installatie.

  Opmerking Als u een partitie met het NTFS-bestandssysteem nodig hebt, kunt u de opdracht convert.exe stationsaanduiding: /fs:ntfs gebruiken nadat de installatie is voltooid, maar voordat u een herstelinstallatie van de laatste goede back-up uitvoert. Hiermee blijven de NTFS-machtigingen voor bestanden en mappen behouden die zijn toegewezen vóór de crash.
 • Installeer het station op of verplaats het naar een andere computer met Windows NT, Windows 2000 of Windows Server 2003, maak een partitie, formatteer deze en maak de map Winnt. Zet het station terug op de oorspronkelijke computer en start Setup vanaf de installatie-cd of diskettes van Windows 2000 of vanaf de installatie-cd van Windows Server 2003. Wanneer Setup van Windows de bestaande map Winnt tegenkomt, wordt u gevraagd deze te overschrijven of op ESC te drukken om een andere map te gebruiken. Druk op ESC en geef dezelfde mapnaam op als de oorspronkelijke mapnaam van %SystemRoot% en ga door met de installatie.
Nadat u Windows 2000 of Windows Server 2003 in een map hebt geïnstalleerd met de oorspronkelijke mapnaam stationsaanduiding:\%SystemRoot%, gebruikt u Back-up van Windows (Ntbackup.exe) om een volledige systeemherstelinstallatie uit te voeren (inclusief de systeemstatus) met behulp van de laatste back-uptape. Kies ervoor om op de oorspronkelijke locatie te herstellen. Hiermee moet Windows 2000 of Windows Server 2003 weer in werkende staat worden teruggebracht.
Eigenschappen

Artikel-id: 235478 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback