De map Documents and Settings kan niet worden verplaatst of de mapnaam kan niet worden gewijzigd

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Als u de map Documents and Settings in Windows probeert te verplaatsen of een andere naam probeert te geven, wordt het volgende foutbericht weergegeven:
'Documents and Settings is een speciale systeemmap van Windows en is vereist voor het juist functioneren van Windows. Deze map kan niet worden verplaatst of de naam ervan kan niet worden gewijzigd.'

Oorzaak

Dit gedrag is inherent aan het ontwerp van het product.

Oplossing

Als u tijdens de installatie een andere map wilt opgeven voor Documents and Settings voert u de volgende stappen uit:
 1. Gebruik de schakeloptie /UNATTEND in combinatie met Winnt.exe of Winnt32.exe en neem de volgende vermelding op in het bestand Unattend.txt, waarbij z:\mapnaam de gewenste pad- en mapnaam is:
  [GuiUNattended]
  ProfilesDir = z:\mapnaam
 2. Installeer Windows Het pad dat u in het bestand Unattend.txt hebt opgenomen, wordt gebruikt in plaats van de standaardmap Documents and Settings.
Voor meer informatie over een installatie van Windows 2000 zonder toezicht klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

183245 Wijzigingen in de opdrachtregelopdracht zonder toezicht Winnt[32].exe in Windows 2000

Meer informatie

Opmerking De volgende sectie bevat informatie over een configuratie die Microsoft niet ondersteunt. We verstrekken deze informatie alleen om informatieve redenen. Microsoft garandeert niet dat deze configuratie correct functioneert.


Waarschuwing Microsoft raadt de naamsverandering van systeemmappen ten zeerste af. Een ernstige systeemstoring of onstabiele computer kan het resultaat zijn wanneer u de namen van systeemmappen verandert. Maak zo mogelijk een back-up van het systeem voordat u deze procedure gaat uitvoeren.


Volg de desbetreffende methode als u de map Documents and Settings een andere naam wilt geven of wilt verplaatsen.

Gebruikersspecifiek

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen opgelost kunnen worden. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.
Opmerking Met deze methode verplaatst u geen belangrijke Windows-onderdelen. Gebruik deze methode als u alleen gebruikersspecifieke gegevens wilt verplaatsten.


Als u een andere map wilt opgeven voor Documents and Settings nadat u Windows voor een bepaalde gebruiker hebt geïnstalleerd, voert u de volgende stappen uit:
 1. Bepaal het profielpad van de gebruiker. U kunt het profielpad met de volgende twee methoden bepalen: met de gebruikerspadinstellingen of met de gebruikers-SID. De gebruikers-SID-methode verdient de voorkeur.
  • Gebruikers-SID-methode
   1. Gebruik het hulpprogramma GETSID uit de Windows Server Resource Kit om de SID te verkrijgen. Gebruik de syntaxis uit het volgende voorbeeld:
    GETSID \\SERVER1 Gebruikersnaam \\SERVER1 Gebruikersnaam
   2. Nadat u de SID hebt verkregen, voert u Regedit.exe of Regedt32.exe uit om de gebruikers-SID onder de volgende registersleutel te selecteren:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
  • Gebruikerspadinstelling
   1. Meld u als de gebruiker aan bij de computer en typ SET achter de opdrachtprompt. Noteer de instelling voor USERPROFILE en sluit het opdrachtpromptvenster.
   2. Meld u aan als beheerder van de computer.
   3. Gebruik de Register-editor om de USERPROFILE-instelling aan de volgende registersleutel toe te voegen:
    HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList
   4. Klik op de registersleutel en kies Zoeken in het menu Bewerken.
   5. Typ in het vak Zoeken de waarde van de instelling USERPROFILE en klik op Volgende zoeken.
 2. Verander de waarde van ProfileImagePath in de registersleutel HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\ProfileList in het nieuwe pad dat u wilt gebruiken.
 3. Sluit de Register-editor en meld u als de gebruiker aan. Typ SET achter de opdrachtprompt om te controleren of het pad is gewijzigd.

Hele map

Opmerking Met deze methode verplaatst u belangrijke Windows-onderdelen. Gebruik deze methode alleen als u de map Documents and Settings moet verplaatsen of een andere naam moet geven en u de naam tijdens de installatie niet kunt wijzigen met het bestand Unattend.txt.


Als u tijdens de installatie een andere map wilt opgeven voor de hele map Documents and Settings, inclusief belangrijke systeemonderdelen, voert u de volgende stappen uit:
 1. Meld u als beheerder aan op de computer.
 2. Maak een nieuwe map.
 3. Open de huidige map Documents and Settings.
 4. Klik in het menu Extra op Mapopties en open het tabblad Weergave.
 5. Klik onder Geavanceerde instellingen op Verborgen bestanden en mappen weergeven en schakel de selectievakjes Bestandsextensies verbergen voor bekende bestandstypes en Beveiligde besturingssysteembestanden verbergen uit.
 6. Klik op OK.
 7. Klik en sleep om alle mappen, behalve de map voor de aangemelde gebruikers, naar de nieuwe map te kopiëren.
 8. Dubbelklik in het Configuratiescherm op Systeem en open het tabblad Gebruikersprofielen.
 9. Kopieer het profiel van de huidige gebruiker naar de nieuwe map.
 10. Klik op OK, sluit het Configuratiescherm. Meld u af en meld u opnieuw aan als beheerder van de computer.
 11. Klik in de Register-editor op Zoeken in het menu Bewerken.
 12. Typ documents and settings en klik op Zoeken.
 13. Vervang de waardegegevens of wijzig de naam van de waarde of de registersleutel in het nieuwe pad voor elke afzonderlijke registersleutel en waarde die het originele pad bevat.Opmerking U moet deze wijziging doorvoeren voor elke instantie in het register; anders start de computer niet. Het is van cruciaal belang dat u alle registersleutels en waarden bijwerkt met het nieuwe pad.

 14. Start de computer opnieuw op.
 15. U kunt de map Documents and Settings nu veilig verwijderen.
Opmerking Als u in het register zoekt naar 'Documents and Settings', vindt u een tekenreekswaarde in de volgende subsleutel: HKLM\system\controlset001\control\hivelist. Deze tekenreekswaarde is \Device\HarddiskVolume#\Documents and Settings. Wijzig deze tekenreekswaarde niet. Nadat u het zoeken naar 'Documents and Settings' hebt voltooid, moet u ook zoeken naar de verkorte bestandsnaam 'Docume~1'. Wijzig het pad voor deze resultaten.
Eigenschappen

Artikel-id: 236621 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback