OFFICE 2000: Fout 1904 tijdens de installatie van Office 2000


*********************************************************************
** - WAARSCHUWING - **
** DE ONDERSTAANDE INFORMATIE IS EEN VOORLOPIGE VERSIE DIE **
** NOG NIET DOOR MICROSOFT IS BEVESTIGD OF GETEST. DEZE **
** INFORMATIE WORDT ONDER VOORBEHOUD VERSTREKT. **
*********************************************************************

Symptomen

Wanneer u Microsoft Office 2000 probeert te installeren, verschijnt er een foutbericht van de volgende strekking:
Fout 1904. De registratie van module pad & bestandsnaam
is mislukt. HRESULT -2147024894. Neem contact op met het ondersteuningspersoneel.
waarbij pad & bestandsnaam
staan voor het volledige pad naar het bestand en de specifieke bestandsnaam.

U kunt nu op Annuleren, op Opnieuw of op Negeren klikken. Als u op Annuleren klikt, wordt er gevraagd of u Setup wilt afsluiten. Als u op Opnieuw klikt, verschijnt het foutbericht weer. Als u op Negeren klikt, wordt Setup voortgezet.

Oorzaak

Mogelijke oorzaken van dit probleem zijn:
 • Het bestand is niet op de juiste wijze geïnstalleerd.
 • Het bestand is beschadigd.
 • Uw computer bevat ook nog andere programma's die een versie van het bestand uitvoeren en gebruiken, zoals geheugenresidente programma's en antivirusprogramma's.

Workaround

Ga op een van de volgende manieren te werk om dit probleem te omzeilen (al naargelang de oorzaak van het probleem):

Klik op Negeren

Meestal kunt u gewoon op Negeren klikken. De installatie van Office 2000 wordt dan voltooid en de programma's van Office 2000 werken correct.

Registreer het bestand handmatig

Ga als volgt te werk om het bestand opnieuw te registreren vanuit Microsoft Windows:
 1. Klik op Start en op Uitvoeren.
 2. Typ de volgende opdracht in het vak Openen en klik vervolgens op OK:
  RegSvr32
  bestandsnaam
  waarbij bestandsnaam
  staat voor de bestandsnaam die in Fout 1904 werd weergegeven.
Als het goed is, wordt er nu gemeld dat het bestand correct is geregistreerd. Als wordt gemeld dat het bestand niet is geregistreerd, volgt u een van de andere procedures in dit artikel.

Start de computer schoon op

Zorg ervoor dat er geen andere programma's actief zijn (en vooral geen antivirusprogramma's). Schakel de optie Selectief in, zodat de computer zo schoon mogelijk wordt opgestart.
Als u meer informatie wilt over het oplossen van problemen door de computer schoon op te starten, klikt u op de volgende artikelnummers in de Microsoft Knowledge Base:
129260 Windows 95 Setup: Description and Troubleshooting Steps
NL192926 Problemen in Windows 98 oplossen door het systeem schoon op te starten
NL267288 Windows Millennium Edition schoon opstarten

Maak de map Temp leeg

Het is mogelijk dat de map Temp bestanden bevat die problemen veroorzaken bij de installatie van Office. Als u deze bestanden wilt verwijderen, volgt u een van de onderstaande methoden:

Microsoft Windows NT 4.0 en Microsoft Windows 2000

Ga naar de map Temp. Deze map bevindt zich meestal in de hoofdmap van de vaste schijf (C:\Temp). Geef de inhoud van de map Temp weer, alsmede de bestandsdetails. Verwijder alle bestanden die vóór vandaag zijn gemaakt.

Microsoft Windows 95 en Microsoft Windows 98

 1. Start de computer opnieuw op. Windows 95: druk op F8 zodra het bericht 'Bezig met starten van Windows 95' wordt weergegeven en kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus.

  Windows 98: houd CTRL ingedrukt totdat het opstartmenu van Windows 98 wordt weergegeven en kies vervolgens Alleen MS-DOS-prompt in veilige modus. Op sommige computers kunt u het opstartmenu van Windows 98 ook weergeven door op F8 te drukken in plaats van op CTRL.
 2. Typ set en druk op ENTER. Noteer de locatie van de TEMP-variabele.
 3. Ga naar de map die u bij stap 2 hebt genoteerd. Als TEMP bijvoorbeeld is ingesteld op C:\WINDOWS\TEMP, typt u de volgende regel en drukt u op ENTER:
  cd\windows\temp
  Als de map die u bij stap 2 hebt genoteerd, niet bestaat, moet u deze map alsnog maken. Als u bijvoorbeeld de map win95tmp wilt maken op de vaste schijf, typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt:
  md c:\win95tmp
 4. Verwijder alle tijdelijke bestanden uit deze map. Tijdelijke bestanden hebben meestal de extensie .tmp. U verwijdert deze bestanden door de volgende regel te typen en vervolgens op ENTER te drukken:
  del *.tmp
  OPMERKING: verwijder deze bestanden niet vanuit de grafische gebruikersinterface van Windows 95 (als u met Windows 95 werkt). U loopt dan het risico dat een van deze bestanden door Windows 95 of door een Windows-programma wordt gebruikt.

Microsoft Windows Millennium Edition (Windows ME)

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Systeeminfo.
 2. Klik op Hulpprogramma voor systeemconfiguratie in het menu Extra.
 3. Klik op het tabblad Omgeving en zoek de TEMP-variabele. Als de TEMP-variabele ontbreekt, klikt u op Nieuw. Geef TEMP op bij Naam van variabele en geef C:\Windows\Temp op bij Waarde van variabele. Klik op OK.
 4. Klik op OK en vervolgens op Nee als wordt gevraagd of u de computer opnieuw wilt opstarten.
 5. Plaats de opstartdiskette van Windows ME in het diskettestation.
 6. Klik op Start en op Afsluiten. Selecteer Opnieuw opstarten in de vervolgkeuzelijst. Klik op OK.
 7. Nadat Windows opnieuw is opgestart in de MS-DOS-modus, typt u de volgende regels en drukt u na elke regel op ENTER:
  c:

  cd\windows\temp
  Als de map c:\windows\temp niet bestaat, moet u deze map alsnog maken. Hiertoe typt u de volgende regel achter de MS-DOS-prompt:
  md c:\windows\temp
 8. Verwijder alle tijdelijke bestanden uit deze map. Tijdelijke bestanden hebben meestal de extensie .tmp. U verwijdert deze bestanden door de volgende regel te typen en vervolgens op ENTER te drukken:
  del *.tmp

Wijzig de naam van het bestand of van de bestanden

Zoek en hernoem het bestand met Windows Verkenner en voer Setup daarna nogmaals uit.

Schakel de cache van het cd-rom-station uit (dit is alleen van toepassing op Microsoft Windows 95, Microsoft Windows 98 en Microsoft Windows Millennium Edition)

U kunt proberen de cache van het cd-rom-station uit te schakelen. Het cd-rom-station wordt hierdoor vaak betrouwbaarder. Het uitschakelen van de cache kan echter een nadelige invloed hebben op de prestaties van het cd-rom-station. Ga als volgt te werk om de cache van het cd-rom-station uit te schakelen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan en klik vervolgens op Configuratiescherm.
 2. Dubbelklik in het Configuratiescherm op het pictogram Systeem.
 3. Open het tabblad Prestaties en klik op Bestandssysteem.
 4. Klik op het tabblad Cd-rom en klik op Niet vooruit lezen in de lijst Toegangstijden optimaliseren voor.
 5. Schuif de knop Grootte supplementair cache-geheugen helemaal naar links (zet de knop op Klein) en klik op OK.

Referenties

Als u meer artikelen wilt lezen over specifieke fouten in Office Setup, klikt u op de volgende koppeling: Als u meer artikelen wilt lezen met algemene informatie over Office-fouten, klikt u op de volgende koppeling:
Eigenschappen

Artikel-id: 237294 - Laatst bijgewerkt: 18 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback