Problemen met de Windows 2000 HAL (Hardware Abstraction Layer) oplossen

Samenvatting

Er zijn in Windows 2000 verschillende manieren om problemen te verhelpen die te maken hebben met de HAL (Hardware Abstraction Layer) en zich kunnen voordoen als gevolg van een onjuiste detectie, een verouderde of niet-compatibele ACPI (Advanced Configuration and Power Interface) BIOS (Basic Input/Output System) of een verkeerd of handmatig geïnstalleerd computertype. In dit artikel worden een aantal methoden beschreven voor het oplossen van problemen met de HAL.


OPMERKING: in dit artikel hebben de termen 'computertype' en 'HAL' dezelfde betekenis en worden ze door elkaar gebruikt.

Meer informatie

Computertype bepalen

Ga als volgt te werk om vast te stellen welk computertype u gebruikt:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Hardware en vervolgens op Apparaatbeheer om het overzicht onder Computer weer te geven. Hieronder volgt een lijst met ondersteunde computertypen.


  Mogelijke waarden voor de HAL van standaardcomputers zijn:
  ACPI Multiprocessor PC

  ACPI Uniprocessor PC

  Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC

  MPS Multiprocessor PC

  MPS Uniprocessor PC

  Standard PC
  Mogelijke waarden voor de HAL van Compaq-computers zijn:
  Compaq SystemPro Multiprocessor of 100% compatibel
  Mogelijke waarden voor de HAL van SGI-computers zijn:
  Silicon Graphics Visual Workstation

Geïnstalleerd computertype weergeven of wijzigen

Ga als volgt te werk om het geïnstalleerde computertype weer te geven of te wijzigen:


WAARSCHUWING: wijzig nooit een ACPI HAL in een standaard-HAL, of een standaard-HAL in een ACPI HAL. Als u dat zou doen, wordt de computer niet correct of helemaal niet meer opgestart. De oorzaak hiervan is dat de Plug en Play-apparaatstructuur voor ACPI wordt geladen en deze wordt niet naar een standaard-HAL Plug en Play-apparaatstructuur geconverteerd. Als de apparaatstructuur zo sterk afwijkt, kan het systeem hardwarewijzigingen die na het opnieuw opstarten van de computer zijn aangebracht, niet detecteren en is de locatie van het opstartapparaat niet bekend. Deze procedure wordt door Microsoft niet aanbevolen noch ondersteund, omdat er gegevensverlies kan optreden.
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Systeem.
 2. Klik op het tabblad Hardware en vervolgens op Apparaatbeheer om het overzicht onder Computer weer te geven. Er kan bijvoorbeeld 'Standard PC' zijn vermeld als het computertype dat door Windows 2000 op uw computer is geïnstalleerd of een vermelding als 'Advanced Configuration Power Interface (ACPI) PC'.
 3. Als u het geïnstalleerde computertype wilt wijzigen, klikt u op het tabblad Stuurprogramma en vervolgens op Stuurprogramma bijwerken.


  OPMERKING: u kunt via Computertype in Apparaatbeheer de HAL uitsluitend wijzigen of bijwerken wanneer u van Standard PC HAL naar Standard Multiprocessor PC HAL gaat. Als u ACPI HAL wijzigt in Standard HAL, is het namelijk mogelijk dat de computer niet meer kan worden opgestart.
Wanneer de computer niet meer correct wordt opgestart omdat er na de installatie van Windows 2000 een onjuist computertype (HAL) is geïnstalleerd, voert u de herstelprocedure uit:
 1. Start de computer op met de installatiediskettes van Windows 2000 of met de cd-rom van Windows 2000 als uw computer vanaf cd-rom kan worden opgestart.
 2. Als het scherm Welkom bij Setup wordt weergegeven, drukt u op R om aan te geven dat u het noodherstelproces wilt uitvoeren.
 3. Druk in het scherm Windows 2000-herstelopties nogmaals op R als u een Windows 2000-installatie via het noodherstelproces wilt herstellen.
 4. Gebruik de optie om handmatig herstelopties op te geven en selecteer de optie 'Windows 2000-systeembestanden controleren' en 'Opstartomgeving inspecteren', of voer alle herstelopties uit.
 5. Wanneer de procedure is voltooid, zijn de oorspronkelijke HAL en de bijbehorende bestanden hersteld. Verwijder de cd-rom of de diskette uit het station en start de computer opnieuw op.


  OPMERKING: in Apparaatbeheer wordt nog het onjuiste computertype weergegeven.
 6. Om het juiste computertype weer te geven in Apparaatbeheer, drukt u tijdens het opstarten van de computer op F8, kiest u de optie Laatste bekende juiste configuratie en drukt u op ENTER.
 7. Klik op het juiste hardwareprofiel (als er meerdere profielen zijn). Klik in het hardwareprofiel op de optie voor herstel van de configuratie, druk op ENTER en laat Windows 2000 starten.
De beste manier om van ACPI HAL naar Standard HAL te gaan, is om Windows 2000 opnieuw te installeren als een upgrade:
 1. Windows 2000 Setup starten als upgrade
 2. Ga op een van de volgende manieren te werk om de ondersteuning voor ACPI automatisch uit te schakelen en Windows 2000 automatisch het ondersteunde computertype te laten detecteren of het computertype handmatig te wijzigen en installeren:


  • Het computertype automatisch detecteren:


   Druk op F7 wanneer het volgende bericht door Setup wordt weergegeven:
   Druk op F6 als u een SCSI- of RAID-stuurprogramma van derden wilt installeren.
   OPMERKING: als u op F7 hebt gedrukt, wordt niet op het scherm weergegeven dat automatische detectie wordt uitgevoerd. Ga op de gebruikelijke manier verder met de installatie totdat deze is voltooid.

  • Het computertype handmatig instellen:


   Druk op F5 en kies het juiste computertype aan de hand van de volgende lijst:
  *hal.dll
  Compaq SystemPro Multiprocessor of 100% compatibel
  *halapic.dll
  MPS Uniprocessor PC
  *halapic.dll
  MPS Multiprocessor PC
  *hal.dll
  Standard PC
  *halborg.dll
  SGI mp


  OPMERKING: het is niet nodig om Windows 2000 opnieuw te installeren als u van Standard PC HAL naar MPS Multiprocessor PC HAL wilt gaan. U kunt hiervoor de functie Stuurprogramma bijwerken in Apparaatbeheer gebruiken. Als u echter van het standaardcomputertype naar ACPI HAL gaat, moet u Windows 2000 opnieuw installeren en Windows 2000 het juiste computertype automatisch laten detecteren.

Als de herstelgegevens niet worden gevonden tijdens de herstelprocedure of als de herstelgegevens ongeldig zijn, kunt u de Windows 2000-installatie herstellen met de herstelconsole:
 1. Start de computer op met de installatiediskettes van Windows 2000 of met de cd-rom van Windows 2000 als uw computer vanaf cd-rom kan worden opgestart. Als het scherm Welkom bij Setup wordt weergegeven, drukt u op R om aan te geven dat u het noodherstelproces wilt uitvoeren en drukt u vervolgens op C om de herstelconsole te starten.


  OPMERKING: als u meer informatie wilt over het gebruik van de herstelconsole, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
  229716 Description of the Windows 2000 Recovery Console
 2. Nadat u zich bij de computer hebt aangemeld, kopieert u vanuit de map %SystemRoot%\System32 in de oorspronkelijke Windows 2000-installatie de volgende bestanden aan de hand van het onderstaande overzicht. Bepaal eerst welke HAL en kernelbestanden u nodig hebt aan de hand van de volgende lijst met ondersteunde computertypen:


  OPMERKING: de computertypen met een sterretje (*) zijn standaardcomputertypen (niet-ACPI).


  i386-bronbestand: i386\driver.cab\halmacpi.dll

  Computertype: ACPI Multiprocessor PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: i386\driver.cab\halaacpi.dll

  Computertype: ACPI Uniprocessor PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: i386\driver.cab\halacpi.dll

  Computertype: Advanced Configuration and Power Interface (ACPI) PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: *i386\driver.cab\halsp.dll

  Computertype: Compaq SystemPro Multiprocessor of 100% compatibel

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: *i386\driver.cab\halapic.dll

  Computertype: MPS Uniprocessor PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: *i386\driver.cab\halmps.dll

  Computertype: MPS Multiprocessor PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: *i386\driver.cab\hal.dll

  Computertype: Standard PC

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


  i386-bronbestand: *i386\driver.cab\halborg.dll

  Computertype: SGI mp

  Kopieer naar deze map: winnt\System32

  Geef het bestand deze naam: hal.dll


 3. Zoals aangegeven in de onderstaande tabel kopieert u alle benodigde kernelbestanden voor uw systeem (Uniprocessor of Multiprocessor) en het juiste HAL-bestand voor uw computertype van de cd-rom van Windows 2000 (i386\driver.cab) of de geïnstalleerde Service Pack naar de map die in de tabel is vermeld bij uw oorspronkelijke Windows 2000-installatie. Verander de bestandsnamen hierbij zo nodig in respectievelijk Ntoskrnl.exe en Hal.dll.


  i386\driver.cab\ntkrnlmp.exe
  winnt\System32
  ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrpamp.exe
  winnt\System32
  ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dll
  winnt\System32
  kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dll
  winnt\System32
  ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.sys
  winnt\System32\drivers
  win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dll
  winnt\System32
  winsrv.dll
  i386\driver.cab\ntoskrnl.exe
  winnt\System32
  ntoskrnl.exe
  i386\driver.cab\ntkrnlpa.exe
  winnt\System32
  ntkrnlpa.exe
  i386\driver.cab\kernel32.dll
  winnt\System32
  kernel32.dll
  i386\driver.cab\ntdll.dll
  winnt\System32
  ntdll.dll
  i386\driver.cab\win32k.sys
  winnt\System32
  win32k.sys
  i386\driver.cab\winsrv.dll
  winnt\System32
  winsrv.dll
 4. Kopieer het bestand Ntdll.dll van de originele cd-rom van Windows 2000 (i386\driver.cab) of de geïnstalleerde Service Pack naar de map %SystemRoot%\system32 van de oorspronkelijke Windows 2000-installatie.
 5. Kopieer het bestand Win32k.sys van de originele cd-rom van Windows 2000 (i386\driver.cab) of de geïnstalleerde Service Pack naar de map %SystemRoot%\system32 van de oorspronkelijke Windows 2000-installatie.
 6. Kopieer de bestanden Kernel32.dll en Winsrv.dll van de originele cd-rom van Windows 2000 (i386\driver.cab) of de geïnstalleerde Service Pack naar de map %SystemRoot%\system32 van de oorspronkelijke Windows 2000-installatie. Typ bijvoorbeeld de volgende opdrachten: expand
  cd-rom-station
  :\i386\driver.cab /F:kernel32.dll %systemroot%\system32\kernel32.dll


  expand
  cd-rom-station
  :\i386\driver.cab /F:winsrv.dll %systemroot%\system32\winsrv.dll


  waarbij
  cd-rom-station
  de aanduiding van het cd-rom-station is.


 7. expand Start de computer opnieuw op.
Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234558 How to Add Support for Multiple Processors in Windows 2000
WAARSCHUWING: in Windows 2000 wordt een lijst weergegeven met compatibele computertypen die u kunt selecteren wanneer u een handmatige update uitvoert vanuit Apparaatbeheer. Als u een computertype opgeeft dat niet in deze lijst voorkomt, zal de computer waarschijnlijk niet correct of helemaal niet meer opstarten. Als uw computertype 'Advanced Configuration Power Interface (ACPI) PC' is of als u een update naar de meest recente ACPI BIOS hebt uitgevoerd, kunt u geen update naar 'ACPI Multiprocessor PC' uitvoeren via Apparaatbeheer. Als u dat toch doet, is het mogelijk dat de computer niet correct of helemaal niet meer kan worden opgestart. Als u werkt met ACPI Hal en u wilt dat Windows 2000 het gebruik van een ACPI HAL voor beide CPU's ondersteunt of herkent, moet u eerst een update naar de meest recente volledig compatibele ACPI BIOS uitvoeren. Vervolgens installeert u Windows 2000 opnieuw als een upgrade, zodat ACPI Multiprocessor PC automatisch wordt gedetecteerd en geïnstalleerd. Als dit laatste niet gebeurt, is het BIOS niet volledig compatibel.
Eigenschappen

Artikel-id: 237556 - Laatst bijgewerkt: 29 mrt. 2004 - Revisie: 1

Feedback