De maximale grootte van 4095 MB voor het wisselbestand van Windows omzeilen

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Wanneer u de grootte van het wisselbestand instelt in Windows, kunt u in de documentatie lezen dat u maximaal 4095 MB kunt reserveren voor het wisselbestand. Deze beperking is het gevolg van de paginatoewijzing die wordt gebruikt voor x86-processors. Deze processors kunnen namelijk niet meer pagina's per wisselbestand verwerken. Het betreft hier echter de limiet per volume. Als u een groter wisselbestand nodig hebt, kunt u wisselbestanden van deze grootte op een of meer stations maken. Als er geen extra stations of volumes beschikbaar zijn, kunt u op één station verschillende wisselbestanden maken door ze in afzonderlijke mappen te plaatsen.

Op een computer met Microsoft Windows Server 2003 Service Pack 1 (SP1) kunt u wel één wisselbestand maken dat groter is dan 4095 MB.

Opmerkingen Als u een groter wisselbestand wilt maken, moet u de PAE-kernel (Physical Address Extension) laden. In Windows Server 2003 wordt PAE automatisch ingeschakeld als de server hot-add geheugenapparaten gebruikt. U kunt de PAE-kernel geforceerd laden door de schakeloptie /PAE toe te voegen aan het bestand Boot.ini.

Als u een volledige geheugendump wilt maken van computers met 4 GB RAM of meer, is het nog steeds nodig de schakeloptie /MAXMEM te gebruiken in het bestand Boot.ini. Bovendien moet een van de wisselbestanden in de systeempartitie 1 MB groter zijn dan de hoeveelheid RAM die in de computer is geïnstalleerd om een geheugendump te kunnen maken. Klik voor meer informatie op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

108393 De schakeloptie /maxmem in het bestand Boot.ini van Windows

Meer informatie

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register foutief wijzigt met de Register-editor of met een andere methode. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Het lezen of wegschrijven van een wisselbestand van deze omvang kan gevolgen hebben voor de prestaties van uw computer. Als u tot de conclusie bent gekomen dat u een wisselbestand van deze omvang nodig hebt, is het wellicht een beter idee extra RAM-geheugen in de computer te installeren. Windows gebruikt op dit moment het volgende algoritme om de standaardgrootte van het wisselbestand te bepalen:
 • Als de totale hoeveelheid fysiek RAM-geheugen minder is dan 2 GB, wordt de grootte van het wisselbestand ingesteld op 1,5 keer de hoeveelheid RAM-geheugen of op 2 GB, afhankelijk van de waarde die het kleinst is.
 • Als het totale fysieke RAM-geheugen gelijk is aan of groter is dan 2 GB, wordt de standaardgrootte ingesteld op 2 GB.
U kunt als volgt meerdere wisselbestanden op één volume maken om de limiet van 4095 MB te omzeilen:
 1. Maak op het station of volume waarop u verschillende wisselbestanden wilt opslaan net zo veel mappen als dat u wisselbestanden wilt maken. Maak bijvoorbeeld de mappen C:\Wisselbestand1, C:\Wisselbestand2 en C:\Wisselbestand3.
 2. Klik op Start en op Uitvoeren, typ regedit in het vak Openen en klik op OK.
 3. Klik in het linkerdeelvenster op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SessionManager\MemoryManagement
 4. Zoek de waarde Pagingfiles en dubbelklik erop om deze te openen.
 5. Verwijder eventuele bestaande waarden en voeg de volgende waarden toe:
  c:\wisselbestand1\pagefile.sys 3000 4000
  c:\wisselbestand2\pagefile.sys 3000 4000
  c:\wisselbestand3\Pagefile.sys 3000 4000
 6. Klik op OK en sluit de Register-editor.
 7. Start de computer opnieuw op om de wijzigingen door te voeren.
 8. Ga naar de instellingen voor het virtuele geheugen om de eigenschappen van het wisselbestand te controleren. Hiertoe gaat u als volgt te werk.

  De instellingen van het virtuele geheugen controleren in Windows 2000
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Geavanceerd.
  3. Klik op Instellingen voor prestaties.
  4. Klik op Wijzigen.
  De instellingen van het virtuele geheugen controleren in Windows XP of Windows Server 2003
  1. Klik met de rechtermuisknop op Deze computer op het bureaublad en klik op Eigenschappen.
  2. Open het tabblad Geavanceerd.
  3. Klik onder Prestaties op Instellingen.
  4. Open het tabblad Geavanceerd en klik op Wijzigen.
In dit voorbeeld is de begingrootte van de wisselbestanden ingesteld op 3000. U kunt schijfruimte besparen door de begingrootte van de extra wisselbestanden in te stellen op 0, zodat de ruimte alleen wordt gebruikt als deze echt nodig is. De begingrootte van een wisselbestand wordt tijdens het opstarten van de computer namelijk ingesteld op de minimumgrootte. Een begingrootte van 3000 geeft aan dat er 3000 MB schijfruimte wordt gereserveerd, ongeacht of die ruimte wordt gebruikt.

Opmerking Als u een volledige geheugendump wilt maken van computers met 4 GB RAM of meer, is het nog steeds nodig de schakeloptie /maxmem in het bestand Boot.ini te gebruiken. Bovendien moet een van de wisselbestanden in de systeempartitie 1 MB groter zijn dan de hoeveelheid RAM die in de computer is geïnstalleerd om een geheugendump te kunnen maken.
Eigenschappen

Artikel-id: 237740 - Laatst bijgewerkt: 25 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback