Problemen met Delen van Internet-verbinding oplossen

Disclaimer voor KB-inhoud ingetrokken

Dit artikel gaat over producten waarvoor Microsoft niet langer ondersteuning biedt. Daarom wordt dit artikel aangeboden 'as is' en wordt het niet langer bijgewerkt.

Samenvatting

BELANGRIJK: Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Zie het Help-onderwerp 'Het register herstellen' in Regedit.exe of 'Een registersleutel herstellen' in Regedt32.exe voor meer informatie.

In dit artikel wordt beschreven hoe u problemen met de wizard Delen van Internet-verbinding (Internet Connection Sharing, ICS) in Windows 98 Second Edition kunt oplossen.

Meer informatie

WAARSCHUWING: Een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.

Met behulp van de wizard Delen van Internet-verbinding (ICS) kunnen twee of meer computers één aansluiting op het Internet delen. Voordat u ICS installeert of gaat gebruiken, neemt u contact op met uw Internet-aanbieder of neemt u de voorwaarden van de aanbieder door om te bepalen of op basis van uw huidige account verbinding via meer dan één computer is toegestaan.


Voor meer informatie over ICS klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
234815 Beschrijving van de optie Delen van Internet-verbinding
Delen van Internet-verbinding installeren:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Software.
 2. Open het tabblad Windows Setup, klik op Internet-werkset en vervolgens op Details.
 3. Schakel het selectievakje Delen van Internet-verbinding in, klik op OK en klik nogmaals op OK.
 4. Volg de aanwijzingen op het scherm om de wizard Delen van Internet-verbinding uit te voeren.


OPMERKING: U moet Delen van Internet-verbinding alleen installeren op de computer waarmee u verbinding met het Internet maakt. Deze computer wordt de host genoemd. De andere computers op het LAN (Local Area Network) die gebruikmaken van de host om verbinding met het Internet te maken, worden clients genoemd.


Als u meer informatie wilt over de vereisten voor Delen van Internet-verbinding, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
230140 Only One Internet Connection Sharing Host Is Required on a LAN
OPMERKING: In dit artikel wordt de term Externe-toegangsadapter gebruikt ter aanduiding van de modem, maar de term kan ook verwijzen naar een ISDN (Integrated Services Digital Network)-apparaat of ADSL (Asymmetric Digital Subscriber Line)-apparaat.


Hostconfiguratie

De eerste stap in het oplossen van problemen met ICS is controleren of de juiste onderdelen op de host zijn geïnstalleerd nadat u ICS hebt geïnstalleerd. Controleer of in het venster Netwerk de volgende twee onderdelen aanwezig zijn:
 • TCP/IP(Gedeeld)-><adapter>
 • TCP/IP(Thuis)-><adapter>
waarbij <adapter> uw externe-toegangsadapter of netwerkadapter is.


Hiertoe gaat u als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerk.
 2. Open het tabblad Configuratie en zoek in het vak De volgende netwerkonderdelen zijn geïnstalleerd naar de hierboven vermelde onderdelen.
Als een van beide onderdelen in het venster Netwerk wordt weergegeven maar niet is voorzien van de verwijzing (Thuis) of (Gedeeld), is ICS niet correct geïnstalleerd en werkt ICS niet goed. Wellicht moet u ICS verwijderen en opnieuw installeren om het probleem te verhelpen.


Meer informatie over de ICS-vermeldingen in het venster Netwerk vindt u in het onderstaande artikel. Klik op het artikelnummer om het artikel weer te geven in de Microsoft Knowledge Base:
 • 236465 Description of How ICS Appears in Network Properties
Het onderdeel TCP/IP(Gedeeld) moet de adapter zijn waarmee u verbinding met het Internet maakt, het onderdeel TCP/IP(Thuis) moet de adapter zijn waarmee u verbinding met uw LAN maakt. Als het onderdeel TCP/IP(Gedeeld) niet aanwezig is, kunnen de host en client geen verbinding maken met het Internet. Als het onderdeel TCP/IP(Thuis) niet aanwezig is, kunnen de host en client wellicht geen verbinding met elkaar op het LAN maken.


OPMERKING: Als u weet met welke adapter u verbinding maakt met het Internet en met welke adapter u verbinding maakt met het LAN, kunt u de volgende sectie, Nagaan welke de TCP/IP(Gedeeld)- en TCP/IP(Thuis)-adapter is, overslaan.


Nagaan welke de TCP/IP(Gedeeld)- en TCP/IP(Thuis)-adapter is

 • Standaard Externe-toegangsverbindingen  Voor een standaard Externe-toegangsverbinding (DUN) moet de Microsoft Externe-toegangsadapter in het venster Netwerk zijn opgenomen. U kunt vaststellen of Externe toegang wordt gebruikt om verbinding te maken met het Internet door te controleren of de map Externe toegang onder Deze computer een pictogram voor uw Internet-aanbieder bevat.


  Voor een standaard Externe-toegangsverbinding moeten in het venster Netwerk voor de host de volgende onderdelen worden weergegeven:


  • TCP/IP(Gedeeld)->Externe-toegangsadapter
  • TCP/IP(Thuis)->Netwerkadapter
 • Verbindingen voor Internet-kiezers van andere leveranciers


  U kunt vaststellen of een kiezer van een andere leverancier wordt gebruikt om verbinding te maken met het Internet door te controleren of het venster Netwerk een vermelding voor de externe-toegangsadapter van een dergelijke kiezer bevat. ICS werkt alleen goed met een kiezer van een andere leverancier als de kiezersoftware gebruikmaakt van een 32-bits Externe-toegangsadapter. Sommige Internet-aanbieders gebruiken hun eigen kiezer om verbinding met het Internet te maken. (Zoals CompuServe.)


  Voor een verbinding van een kiezer van een andere leverancier moeten in het venster Netwerk voor de host de volgende onderdelen worden weergegeven:


  • TCP/IP(Gedeeld)->Telefoonkiezeradapter van andere leverancier
  • TCP/IP(Thuis)->Netwerkadapter

  Voor meer informatie over het gebruik van kiezers van een andere leverancier klikt u op een van de artikelnummers hieronder om de artikelen in de Microsoft Knowledge Base weer te geven:
  • 230233 How to Use AOL with Internet Connection Sharing

   229978 ICS Cannot Autodial 3rd-Party Internet Dial-Up Connections
  Opmerking: Voor apparaten die een netwerkadapter gebruiken, leggen sommige Internet-aanbieders het 'adapteradres', of 'MAC-adres', van de netwerkadapter vast. Mogelijk laat uw Internet-aanbieder u alleen via die specifieke netwerkadapter verbinding met het Internet maken. Als u een andere netwerkadapter wilt gebruiken, neemt u contact op met uw Internet-aanbieder voor meer informatie.


 • Unidirectionele apparaten


  Voor unidirectionele apparaten, zoals eenrichtingkabelmodems, is een verbinding met een bron voor het verzenden van gegevens en een verbinding met een bron voor het ontvangen van gegevens vereist. ICS werkt niet met dit type configuratie.


  Als u meer informatie wilt over eenrichtingadapters, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
  231648 ICS Does Not Function with Unidirectional Adapters
 • Tweerichtingkabelmodems


  Voor een tweerichtingkabelmodem is een netwerkadapter in de hostcomputer vereist. Voor deze configuratie moeten twee netwerkadapters in de computer zijn geïnstalleerd: een voor de kabelmodem en een voor het LAN.


  Voor een kabelmodemverbinding moeten in het venster Netwerk voor de host de volgende onderdelen worden weergegeven:


  • TCP/IP (Gedeeld)->Netwerkadapter1
  • TCP/IP (Thuis)->Netwerkadapter2
   waarbij TCP/IP(Gedeeld) de netwerkadapter voor de kabelmodem is en TCP/IP(Thuis) de netwerkadapter voor het LAN.


 • ADSL-apparaten


  Voor een extern ADSL-apparaat moet op de hostcomputer een netwerkadapter zijn geïnstalleerd. Voor deze configuratie moeten twee netwerkadapters in de computer zijn geïnstalleerd: een voor de kabelmodem en een voor het LAN.


  Voor een standaard ADSL-apparaatverbinding moeten in het venster Netwerk voor de host de volgende onderdelen worden weergegeven:


  • TCP/IP(Gedeeld)->Netwerkadapter1
  • TCP/IP(Thuis)->Netwerkadapter2   waarbij TCP/IP(Gedeeld) de netwerkadapter voor het ADSL-apparaat is en TCP/IP(Thuis) de netwerkadapter voor het LAN. OPMERKING: Een intern ADSL-apparaat maakt gebruik van de standaard externe-toegangsadapter voor verbinding met het Internet. Interne ADSL-apparaten moeten hetzelfde functioneren als een standaard Externe-toegangsverbinding.


 • ISDN-apparaten


  Een ISDN-apparaat, zowel een intern als extern model, maakt gebruik van de externe-toegangsadapter voor verbinding met het Internet. ISDN-apparaten moeten hetzelfde functioneren als een standaard Externe-toegangsverbinding.


Het bestand Icssetup.log gebruiken

In het bestand Icssetup.log in de Windows-map kunt u controleren welke adapters de wizard Delen van Internet-verbinding als potentiële Gedeeld- en Thuis-adapters heeft gedetecteerd. De wizard Delen van Internet-verbinding controleert op de aanwezigheid van mogelijke adapters in de lijst met adapters in het venster Netwerk. Als er problemen optreden, controleert u of elk van deze adapters ook onder Netwerkadapters in Apparaatbeheer worden vermeld.


OPMERKING: De wizard Delen van Internet-verbinding zal nooit een externe-toegangsadapter als Thuis-adapter identificeren.


Voorbeeld van het bestand Icssetup.log
Internet Connection Sharing Setup Log: Wednesday Mar 17 1999

Build Adapter ListBuild Adapter List - found: Dial-Up Adapter

Build Adapter List - found: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

Build Adapter List - found: Internet Connection Sharing

Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a

candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate

Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Find External Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter IS a candidate

Find External Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter NOT a candidate, only valid Internal adapter

Find External Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Dial-Up Adapter NOT a candidate, known special purpose adapter

Find Internal Adapter Candidates, checking: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter IS a candidate

Find Internal Adapter Candidates, checking: Internet Connection Sharing NOT a candidate, known special purpose adapter

Loaded external adapter: Dial-Up Adapter

Loaded internal adapter: Linksys LNEPCI II PCI Ethernet Adapter

TCP/IP(Thuis) en TCP/IP(Gedeeld) worden bij de verkeerde adapters vermeld.

Dit probleem oplossen:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Internet-opties.
 2. Open het tabblad Verbindingen en klik op Delen.
 3. Selecteer in de lijst onder Verbinden met het Internet via de adapter voor uw Internet-verbinding.
 4. Selecteer in de lijst onder Verbinden met mijn thuisnetwerk via de adapter voor uw LAN.
 5. Klik op OK en nogmaals op OK en start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Als de knop Delen niet wordt weergegeven, zijn waarschijnlijk de verkeerde versies van de bestanden Inetcpl.cpl en Inetcplc.dll geïnstalleerd. Als u meer informatie hierover wilt, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
 • 236152 No Sharing Button After Installing Internet Connection Sharing
OPMERKING: Als u onderdelen die in het venster Netwerk op de host worden weergegeven, verwijdert of opnieuw installeert, moet u ook Delen van Internet-verbinding (ICS) verwijderen en opnieuw installeren.


Slechts één van de TCP/IP-onderdelen wordt in het venster Netwerk weergegeven.

Dit probleem kan zich voordoen als een of meer registersleutels beschadigd zijn. Dit probleem oplossen:

WAARSCHUWING: Een onjuist gebruik van Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortkomen uit een onjuist gebruik van Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Raadpleeg het Help-onderwerp 'Sleutels en waarden wijzigen' in Register-editor (Regedit.exe) of de Help-onderwerpen 'Registergegevens toevoegen en verwijderen' en 'Registergegevens bewerken' in Regedt32.exe voor aanwijzingen voor het wijzigen van het register. Maak een reservekopie van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Als u werkt met Windows NT of Windows 2000, moet u ook de hersteldiskette bijwerken.
 1. Noteer de beschrijving van elk van de vermelde adapters in het venster Netwerk.
 2. Open in de Register-editor de volgende sleutels:
  • HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\Net\<nnnn>
  waarbij <nnnn> een oplopend viercijferig nummer is vanaf 0000.
 3. Verwijder elke sleutel waarvan de vermelding DeviceDesc niet overeenkomt met de beschrijving van een van de adapters in het venster Netwerk.


  Als voor dezelfde adapter meerdere sleutels worden vermeld in het venster Netwerk, verwijdert u elke sleutel, waarna u de adapter in Apparaatbeheer verwijdert en opnieuw installeert. U verwijdert de adapter in Apparaatbeheer als volgt: klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm, dubbelklik op Systeem, klik op de tab Apparaatbeheer, dubbelklik op Netwerkadapters, klik op de adapter en klik ten slotte op Verwijderen. OPMERKING: Wellicht hebt u de oorspronkelijke schijf of software voor het stuurprogramma nodig om de adapter opnieuw te installeren nadat u het stuurprogramma uit Apparaatbeheer hebt verwijderd.

Onderdelen van TCP/IP(Gedeeld) en TCP/IP(Thuis) ontbreken.

Dit probleem kan zich voordoen als het bestand Iphlpapi.dll niet de juiste versie is of als het bestand beschadigd is.


U kunt dit probleem verhelpen door een nieuwe versie van het bestand op te halen van de cd-rom van Windows 98 Second Edition, waarna u ICS verwijdert en opnieuw installeert. Het bestand Iphlpapi.dll ophalen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren en typ
  sfc.exe
  in het vak Openen. Klik op OK.
 2. Klik op Eén bestand van de Setup-diskette uitpakken.
 3. Typ
  iphlpapi.dll
  in het vak Geef op welk bestand u wilt terugzetten en klik op Start.
 4. Typ in het vak Terugzetten van de stationsaanduiding van en het pad naar de map op de cd-rom van Windows 98 Second Edition.
 5. Typ in het vak Bestand opslaan in het volledige pad naar de map \Windows\System (bijvoorbeeld C:\Windows\System) en klik op OK.
 6. Klik op OK om de standaard reservekopiemap te gebruiken wanneer u daarom wordt gevraagd.
 7. Klik op OK en sluit Controle systeembestanden af.
 8. Verwijder ICS en installeer deze vervolgens opnieuw.

DHCP-services op de host inschakelen

Zonder een juist IP-adres kan de client niet met de hostcomputer communiceren. Als de clientcomputer geen IP-adres van de host ontvangt, is de DHCP-service mogelijk uitgeschakeld. De DHCP-services op de host inschakelen:
 1. Open de map Tools\MTSutil\ICS op de cd-rom van Windows 98 Second Edition.
 2. Klik met de rechtermuisknop op het bestand Dhcp_on.inf en klik op Installeren.
 3. Start Windows opnieuw op.

Clientconfiguratie

Client configureren voor DHCP

De clientcomputer zodanig configureren dat deze een IP-adres van de hostcomputer ophaalt:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerk.
 2. Klik op het TCP/IP-onderdeel dat geïnstalleerd is voor de netwerkadapter op uw LAN.
 3. Klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad IP-adres en klik op Automatisch een IP-adres verkrijgen.
 5. Open het tabblad WINS-configuratie en klik op DHCP voor WINS-omzetting gebruiken.
 6. Open het tabblad Gateway en verwijder alle eventueel geïnstalleerde gateways.
 7. Open het tabblad DNS-configuratie en klik op DNS uitschakelen.
 8. Klik op OK en nogmaals op OK. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Als u de client-IP-gegevens liever handmatig toewijst of als u het idee hebt dat de DHCP niet goed werkt, raadpleegt u de sectie Een statisch IP-adres toewijzen verderop in dit artikel.

Een statisch IP-adres toewijzen

Voordat u een statisch IP-adres kunt toewijzen, moet u de gegevens voor de DNS-configuratie bij uw Internet-aanbieder opvragen. U kunt ook op de hostcomputer op Start en Uitvoeren klikken. Typ vervolgens
winipcfg
en klik op OK. Klik op ICShare Adapter, klik op Meer info, noteer het adres van de DNS-server en klik op OK. Ga na het verkrijgen van de DNS-instelling als volgt te werk:
 1. Klik op Start, wijs Instellingen aan, klik op Configuratiescherm en dubbelklik vervolgens op Netwerk.
 2. Klik op het TCP/IP-onderdeel dat geïnstalleerd is voor de netwerkadapter op uw LAN.
 3. Klik op Eigenschappen.
 4. Open het tabblad IP-adres en klik op Een IP-adres opgeven.
 5. Typ in het vak IP-adres het volgende:
  192.168.0.x
  (waarbij x een getal is van 2 tot 254).


  OPMERKING: Het IP-adres mag niet in gebruik zijn door een andere computer op het LAN.
 6. Typ in het vak Subnetmasker het volgende:
  255.255.255.0
  .
 7. Open het tabblad WINS-configuratie en klik op WINS-omzetting uitschakelen.
 8. Typ op het tabblad Gateway192.168.0.1
  in het vak Nieuwe gateway en klik op Toevoegen.
 9. Open het tabblad DNS-configuratie, klik op DNS inschakelen en typ de naam van de clientcomputer in het vak Host.


  OPMERKING: U kunt het vak Domein leeg laten. Bij het invoeren van de computernaam wordt onderscheid gemaakt tussen hoofdletters en kleine letters.
 10. Typ in het vak Zoekvolgorde van DNS-server het IP-adres van de DNS-server van uw Internet-aanbieder en klik op Toevoegen.
 11. Klik op OK en nogmaals op OK. Start de computer opnieuw op wanneer daarom wordt gevraagd.
Als u meer informatie wilt over het toewijzen van een statisch IP-adres, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
 • 230150 How to Configure a Permanent IP Address for Network Devices

De host maakt wel verbinding met het Internet, maar de client niet.

Terwijl de host verbonden is met het Internet, test u de LAN- en Internet-verbindingen door de volgende procedures uit te voeren:
 • Voer Winipcfg uit  Het IP-adres controleren met het hulpprogramma Winipcfg:


  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
   winipcfg
   en klik op OK.
  2. Selecteer in het vak Ethernet Adapterinformatie de netwerkadapter.
  3. Klik op Vrijgeven, op Vernieuwen en ten slotte op OK.
  Als het IP-adres van de netwerkadapter 192.168.0.x is (waarbij x een getal van 2 tot 254 is), heeft de client een IP-adres van de host opgehaald.


  Als de client geen IP-adres van de host ontvangt, moet u wellicht de DHCP-service op de host inschakelen of handmatig een statisch IP-adres aan de client toewijzen.


 • Ping IP-adres van host


  De opdracht Ping gebruiken bij het controleren van de functionaliteit van TCP/IP (Transport Control Protocol/Internet Protocol):


  1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op MS-DOS-prompt.
  2. Typ
   ping 192.168.0.1
   op de opdrachtregel en druk op ENTER.
  3. Typ
   exit
   op de opdrachtregel en druk op ENTER om terug te keren naar Windows.
  Als u een antwoord ontvangt, kan de client via het LAN communiceren met de host met behulp van TCP/IP.


  Als u geen antwoord ontvangt, behandelt u het probleem als een algemeen probleem met netwerkverbindingen in Windows. Als u meer informatie wilt over problemen met netwerkverbindingen in Windows, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
  192534 Troubleshooting Windows 95/98 Network Connection Problems


 • Ping IP-adres op het Internet


  Om het IP-adres van een website te kunnen 'pingen', moet u eerst het IP-adres van die website ophalen bij de host. Het IP-adres van een website ophalen:


  1. Op de hostcomputer klikt u op Start, wijst u Programma's aan en klikt u op MS-DOS-prompt.
  2. Typ
   ping <naam website>
   op de opdrachtregel (waarbij <naam website> de URL (Uniform Resource Locator) van een website is) en druk op ENTER.


   OPMERKING: Sommige websites (zoals www.microsoft.com) geven geen antwoord terug. Probeer in dat geval een andere website.
  3. Als de website een antwoord teruggeeft, worden de volgende berichten weergegeven:
   pinging <naam website> [xxx.xxx.xxx.xxx]...
   waarbij <naam website> de URL (Uniform Resource Locator) en xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de website is.
  4. Noteer dit IP-adres voor gebruik naderhand.
  Nadat u het IP-adres van een website hebt opgehaald, kunt u de TCP/IP-verbinding op de client als volgt testen:


  1. Op de clientcomputer klikt u op Start, wijst u Programma's aan en klikt u op MS-DOS-prompt.
  2. Typ
   ping xxx.xxx.xxx.xxx
   op de opdrachtregel (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de website is) en druk op ENTER.
  3. Typ
   exit
   op de opdrachtregel en druk op ENTER om terug te keren naar Windows.
  Als u een antwoord ontvangt, kan de client via het LAN communiceren met het Internet met behulp van TCP/IP. Als u geen antwoord ontvangt, raadpleegt u de sectie Hostconfiguratie eerder in dit artikel voor informatie over het configureren van en het oplossen van problemen met de hostcomputer.


 • Ping Internet-naam


  Als de client met succes het IP-adres van een website kan pingen, gebruikt u de Internet-naam om de DNS-configuratie met de opdracht Ping te testen. Hiertoe gaat u als volgt te werk:


  1. Klik op Start, wijs Programma's aan en klik op MS-DOS-prompt.
  2. Typ
   ping <naam website>
   op de opdrachtregel (waarbij <naam website> de URL (Uniform Resource Locator) van een website is) en druk op ENTER.


   OPMERKING: Sommige websites (zoals www.microsoft.com) geven geen antwoord terug. Probeer in dat geval een andere website.
  Als u een antwoord ontvangt, is de configuratie en werking van de host- en clientcomputer in orde. OPMERKING: Als uw browser nog steeds geen website via de naam kan openen, opent u de verbindingsinstellingen van de browser om te controleren of de browser verbinding maakt via het LAN en of er geen proxyservers zijn geconfigureerd.


 • Open het IP-adres in uw browser


  De browser testen door een website via het IP-adres proberen te openen:


  1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ
   http://xxx.xxx.xxx.xxx
   (waarbij xxx.xxx.xxx.xxx het IP-adres van de website is) en klik op OK.
  Als de website wordt weergegeven, werkt de browser goed en is er wellicht een probleem met de DNS (Domain Name Server)-omzetting.


  Als u meer informatie wilt over het configureren van DNS, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
  229974 Connection Error Messages When You Use ICS with an FQDN
  Als de website niet wordt weergegeven, is er mogelijk een probleem met Winsock op de computer.


  Als u meer informatie wilt over mogelijke problemen met Winsock, klikt u op het volgende artikelnummer uit de Microsoft Knowledge Base:
  188952 "Internal Error Occurred" Error Message Using Internet Explorer

Beschadigde registersleutels

Dit probleem kan zich voordoen als een of meer registersleutels beschadigd zijn. Dit probleem oplossen:
 1. Noteer de beschrijving van elk van de vermelde protocollen in het venster Netwerk.
 2. Open in de Register-editor de volgende sleutels:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Class\NetTrans\
  nnnn
  waarbij
  nnnn
  een incrementeel viercijferig nummer is vanaf 0000.


 3. waarbij Vergelijk het aantal subsleutels in de map NetTrans met het aantal vermelde exemplaren van protocollen dat in de netwerkconfiguratie is geïnstalleerd. Er moet één subsleutel zijn voor elke vermelding van een geïnstalleerd protocol.


  Als het venster Netwerk meer sleutels dan protocollen vermeldt, verwijdert u ICS, exporteert u een kopie van de NetTrans-sleutel en verwijdert u de NetTrans-sleutel uit het register. Daardoor worden alle onderdelen van de netwerkconfiguratie verwijderd, met uitzondering van de geïnstalleerde adapters.
 4. waarbij U installeert de NetTrans-sleutel door in het Configuratiescherm te dubbelklikken op Netwerk, waarna u het tabblad Netwerkconfiguratie opent en op de knop Toevoegen klikt. Klik op Client, op Toevoegen, op Client voor Microsoft-netwerken en ten slotte op OK. Wanneer het venster Netwerkconfiguratie opnieuw wordt geopend, is het standaardprotocol toegevoegd en is de NetTrans-sleutel in het register opgenomen, zodat er voor elk geïnstalleerd protocol slechts één subsleutel is.
 5. waarbij Controleer nogmaals het register om er zeker van te zijn dat er slechts één NetTrans-sleutel per geïnstalleerd protocol is. Als dat het geval is, installeert u ICS opnieuw op de host en controleert u of het probleem is opgelost.
Eigenschappen

Artikel-id: 238135 - Laatst bijgewerkt: 8 apr. 2003 - Revisie: 1

Feedback