In Windows 7 worden pictogrammen voor WSD-apparaten onterecht als een andere klasse weergegeven onder Apparaten en Printers

Symptomen

Een WSD (Web Services for Devices)-apparaat wordt mogelijk met een verkeerd pictogram weergegeven in Apparaten en Printers. Een WSD-printer wordt bijvoorbeeld met een serverpictogram onder Apparaten weergegeven, in plaats van met een printerpictogram onderPrinters en apparaten.

Oorzaak

Dit probleem wordt veroorzaakt door een onjuist Device Stage-pakket dat door Microsoft beschikbaar is gesteld tussen 8 en 22 juni 2010.

Oplossing

U kunt dit probleem oplossen door het Device Stage-metagegevensarchief te wissen en nieuwe pakketten te downloaden. Als u het probleem door ons wilt laten oplossen, gaat u naar de sectie Het probleem voor mij oplossen. Als u er de voorkeur aan geeft om dit probleem zelf op te lossen, gaat u naar de sectie Dit probleem zelf oplossen.

Het probleem voor mij oplossen

Als u dit probleem automatisch wilt oplossen, klikt u op de koppeling Dit probleem oplossen. Klik vervolgens op Uitvoeren in het dialoogvenster Bestand downloaden en volg de stappen in de wizard.

Opmerking Deze wizard is alleen beschikbaar in het Engels. De automatische correctie werkt echter ook voor andere taalversies van Windows.

Opmerking Als u niet op de computer werkt waarop het probleem optreedt, kunt u de automatische correctie opslaan op een flashstation of een cd, zodat u de correctie kunt uitvoeren op de computer waarop er sprake is van het probleem.

Dit probleem zelf oplossen

Volg de volgende stappen om dit probleem op te lossen:

1. Open een opdrachtprompt met verhoogde rechten (Administrator).

2.       Typ del /s "%systemdrive%\users\%username%\AppData\Local\Microsoft\Device Metadata\*.*" en druk op Enter.

3. Typ J als antwoord op de vraag Weet u het zeker (J/N) en druk op Enter.

4. Mogelijk moet u vaker J typen om diverse andere verwijderingen te bevestigen, afhankelijk van het aantal Device Stage-pakketten op uw computer. (Deze worden allemaal opnieuw gedownload.)
 

Via deze stappen wordt het cachegeheugen met het onjuiste pakket verwijderd en worden de juiste pakketten met de correcte apparaatmetadata gedownload.
Eigenschappen

Artikel-id: 2403006 - Laatst bijgewerkt: 30 jun. 2011 - Revisie: 1

Feedback