Het programma Back-up gebruiken om een back-up te maken van de systeemstatus en deze te herstellen in Windows 2000

Samenvatting

In dit artikel wordt beschreven hoe u een back-up van de systeemstatus kunt maken met het programma Back-up in Windows 2000 om te beschikken over een reservekopie van essentiële systeemgegevens en deze te kunnen terugzetten. Wanneer u ervoor kiest om een back-up van de systeemstatus te maken op een domeincontroller, worden de volgende items meegenomen:


 • Active Directory (NTDS)
 • De opstartbestanden
 • De registratiedatabase van de COM+-klasse
 • Het register
 • Het systeemvolume (SYSVOL)
Wanneer u een back-up van de systeemstatus maakt op een niet-domeincontroller, worden de volgende items meegenomen:

 • Het opstartbestand
 • De registratiedatabase van de COM+-klasse
 • Het register
Wanneer u een back-up maakt van een lidserver of domeincontroller waarop Certificate Server is geïnstalleerd, wordt tevens het volgende item meegenomen:

 • Certificate Server
Met het programma Back-up van Windows 2000 kunt u op Windows 2000-domeincontrollers een back-up maken van Active Directory en deze terugzetten. U kunt een back-up maken terwijl de domeincontroller online is, maar u kunt een back-up alleen terugzetten wanneer de domeincontroller is opgestart in de modus Active Directory terugzetten. U kunt opstarten in de modus Active Directory terugzetten door tijdens het opstarten van de server op F8 te drukken.

Een back-up van de systeemstatus maken op een domeincontroller

 1. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
 2. Open het tabblad Back-up maken.
 3. Schakel het selectievakje Systeemstatus in. (De onderdelen waarvan een back-up wordt gemaakt, worden vermeld in het rechterdeelvenster. U kunt de items niet afzonderlijk selecteren.)


  Opmerking Tijdens de back-up van de systeemstatus moet u aangeven dat de map Winnt\Sysvol moet worden meegenomen. U moet deze optie ook tijdens het terugzetten selecteren om na het terugzetten te kunnen beschikken over een werkend systeemvolume.
De volgende informatie is uitsluitend van toepassing op domeincontrollers. U kunt lidservers op dezelfde wijze terugzetten, maar dan in de normale modus.

Als aan een van de volgende voorwaarden niet wordt voldaan, wordt de systeemstatus niet teruggezet. Back-up probeert de systeemstatus wel terug te zetten maar zal daarin niet slagen.

 • De stationsletter van het station waarop zich de map %SystemRoot% bevindt, moet hetzelfde zijn als tijdens de back-up.
 • De map %SystemRoot% moet hetzelfde zijn als tijdens de back-up.
 • Als sysvol of andere Active Directory-databases zich op een ander volume bevonden, moeten deze aanwezig zijn en tevens dezelfde stationsletter hebben als tijdens de back-up. De grootte van het volume is hierbij niet relevant.

Een back-up van de systeemstatus terugzetten op een domeincontroller

 1. Als u de systeemstatus wilt terugzetten op een domeincontroller, moet u de computer eerst opstarten in de modus Active Directory terugzetten. Hiertoe start u de computer opnieuw op en drukt u op F8 zodra het opstartmenu wordt weergegeven.
 2. Kies Active Directory terugzetten.
 3. Kies de Windows 2000-installatie die u wilt terugzetten en druk op Enter.
 4. Geef in het aanmeldingsvenster de referentie voor de modus Active Directory terugzetten op die u tijdens het proces Dcpromo.exe hebt verstrekt.
 5. Klik op OK om te bevestigen dat u in de Veilige modus werkt.
 6. Klik op Start, wijs achtereenvolgens Programma's, Bureau-accessoires en Systeemwerkset aan en klik op Back-up.
 7. Open het tabblad Terugzetten.
 8. Klik op het juiste back-upmedium en op de systeemstatus die u wilt terugzetten.


  Opmerking Tijdens het terugzetten moet ook de map Winnt\Sysvol worden geselecteerd om na het terugzetten over een werkend systeemvolume te beschikken. Zorg ervoor dat de geavanceerde optie voor het terugzetten van 'koppelingspunten en gegevens' is geselecteerd voordat het terugzetten wordt gestart. Hiermee garandeert u dat de koppelingspunten voor het systeemvolume opnieuw worden gemaakt.
 9. Klik in het Bestanden terugzetten naar op Oorspronkelijke locatie.

  Opmerking Wanneer u ervoor kiest om een bestand op een andere locatie of in één bestand terug te zetten, worden niet alle systeemstatusgegevens teruggezet. Deze opties worden doorgaans gebruikt voor opstartbestanden of registersleutels.
 10. Klik op Terugzetten starten.
 11. Start de computer opnieuw op nadat de herstelprocedure is voltooid.

Referenties

Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

235478 Fouten op systeemstation herstellen met niet-standaardmap %SystemRoot%

Eigenschappen

Artikel-id: 240363 - Laatst bijgewerkt: 2 okt. 2006 - Revisie: 1

Feedback