Beschrijving van TNEF (Transport Neutral Encapsulation Format) in Outlook 2000

Klik op 290809 voor een Microsoft Outlook 2002- en Outlook 2003-versie van dit artikel.

Samenvatting

Er wordt soms een speciale methode gebruikt door Outlook en de Microsoft Exchange-client om een pakket te maken van gegevens die moeten worden verzonden over het Internet. Deze methode wordt aangeduid met de technische term Transport Neutral Encapsulation Format (TNEF).

Technische informatie over TNEF kunt u vinden op de volgende MSDN-website:

Meer informatie

Het gebruik van TNEF wordt meestal beïnvloed door instellingen in Outlook die gezamenlijk de "Microsoft Outlook RTF-indeling" worden genoemd. RTF (Rich Text Format) en TNEF zijn weliswaar niet helemaal hetzelfde, maar ze zijn wel nauw verwant.

Een bericht dat is gecodeerd met TNEF bevat een versie van het bericht die uit onbewerkte tekst bestaat, plus een binaire bijlage waarin verschillende andere delen van het oorspronkelijke bericht zijn 'verpakt'. In de meeste gevallen heeft de binaire bijlage de naam Winmail.dat en bevat de bijlage bijvoorbeeld de volgende elementen:
 • de opgemaakte tekstversie van het bericht (lettertypegegevens, kleuren, enzovoort)
 • OLE-objecten (ingesloten figuren, ingesloten Office-documenten, enzovoort)
 • speciale Outlook-voorzieningen (zoals aangepaste formulieren, stemknoppen en vergaderverzoeken)
 • gewone bestandsbijlagen die aan het oorspronkelijke bericht zijn toegevoegd
Naast deze gegevens, worden het pad naar uw bestand voor persoonlijke mappen (pst-bestand) en uw aanmeldingsnaam ingesloten in het bestand Winmail.dat. Deze gegevens worden niet expliciet weergegeven aan de geadresseerde, maar als de geadresseerde het bestand Winmail.dat voor bewerken opent in een binaire editor of een teksteditor zijn het pad en de aanmeldingsnaam zichtbaar. Het bestand bevat uiteraard geen wachtwoordgegevens. Als u niet wilt dat het pad naar uw pst-bestand of uw aanmeldingsnaam wordt opgenomen in de bijlage Winmail.dat, gebruikt u de stappen in dit artikel om e-mail te verzenden zonder de bijlage Winmail.dat.

Voor sommige Outlook-voorzieningen is TNEF-codering vereist om er zeker van te zijn dat een bericht op de juiste manier wordt verwerkt door een geadresseerde voor internet-e-mail die eveneens werkt met Outlook. Als u bijvoorbeeld een bericht met stemknoppen naar een geadresseerde stuurt over het Internet, worden de stemknoppen alleen ontvangen als TNEF is ingeschakeld voor die geadresseerde. Voor het verzenden van berichten met gewone bestandsbijlagen is TNEF overigens niet vereist. Als u e-mail met bestandsbijlagen stuurt naar een geadresseerde die niet met Outlook of de Exchange-client werkt, moet u handmatig een e-mailindeling kiezen waarvoor TNEF niet vereist is (zoals onbewerkte tekst). Als u geen TNEF-berichten stuurt, kan de geadresseerde de bijlagen op de gewenste manier weergeven en opslaan.

Waar u op moet letten bij het verzenden en ontvangen van berichten

Wanneer een bericht met TNEF-gegevens wordt ontvangen door een e-mailclient die geen ondersteuning biedt voor TNEF, zijn er drie mogelijke scenario's:
 • De versie van het bericht die uit onbewerkte tekst bestaat, wordt ontvangen en heeft een bijlage met de naam Winmail.dat. De bijlage Winmail.dat bevat geen bruikbare gegevens wanneer deze wordt geopend, aangezien de bijlage de speciale TNEF-indeling heeft.
 • De versie van het bericht die uit onbewerkte tekst bestaat, wordt ontvangen en heeft een bijlage met een algemene naam zoals ATT00008.dat of ATT00005.eml. In dit geval kan het TNEF-gedeelte van het bericht niet worden verwerkt door de e-mailclient en wordt de bestandsnaam Winmail.dat niet herkend. Er wordt daarom een afzonderlijk bestand gemaakt voor het opslaan van de TNEF-gegevens.
 • De versie van het bericht die uit onbewerkte tekst bestaat, wordt ontvangen en de bijlage Winmail.dat wordt genegeerd. Het laatste scenario is wat er gebeurt in Microsoft Outlook Express. Outlook Express biedt geen ondersteuning voor TNEF, maar het programma is zo geschreven dat TNEF-gegevens worden genegeerd. Het resultaat is een bericht met onbewerkte tekst.
Het verwijderen van TNEF-gegevens uit een bericht gebeurt niet alleen door de ontvangende e-mailclient. Het komt ook regelmatig voor dat een e-mailserver TNEF-gegevens verwijdert uit e-mailberichten voordat ze worden bezorgd. Als op de server een optie is ingeschakeld voor het verwijderen van TNEF-gegevens, ontvangen clients altijd een versie van het bericht die uit onbewerkte tekst bestaat. Microsoft Exchange Server is een voorbeeld van een e-mailservertoepassing waarin het mogelijk is TNEF-gegevens te verwijderen uit berichten.

Berichtcodering

De internetnormen voor het coderen van berichten, zoals Multipart Internet Mail Extensions (MIME) en UUENCODE, worden los van TNEF gebruikt. TNEF kan aanwezig zijn in een met MIME gecodeerd bericht als een MIME-onderdeel van de hoofdtekst van het type 'application/ms-tnef' of in een met UUENCODE gecodeerd bericht als een bijlage met de naam Winmail.dat.

Wanneer een TNEF-bericht wordt verzonden via MIME, wordt aan het bericht een vermelding toegevoegd die er ongeveer zo uitziet:

------ =_NextPart_000_01BA6275.348C1000
Content-Type: application/ms-tnef
Content-Transfer-Encoding: base64

eJ8+IisSAQaQCAAEAAAAAAABAAEAAQeQBgAIAAAA5AQAAAAAAADoAAENgAQAAgAAAAEAAQ
ABBJAGAEgBAAABAAAADAAAAAMAADACAAAACwAPDgAAAAACAf8PAQAAAHQAAAAAAAAAtTvC
[. . .]

Als een TNEF-bericht wordt verzonden via UUENCODE, worden onder aan het bericht gegevens toegevoegd zoals deze:


begin 600 WINMAIL.DAT
M>)\^(C<.`0:0" `$```````!``$``0>0!@`(````Y 0```````#H``$%@ ,`
M#@```,L'" `$``<`)P`O``4`0 $!"8 !`"$````S,S5$,C,W,#%"0T-#13$
[. . .]

In beide gevallen wordt de TNEF-codering naar de geadresseerde verzonden en moet deze codering juist worden geïnterpreteerd door de ontvangende client om de verpakte gegevens correct te kunnen weergeven.

TNEF instellen in e-mailberichten

TNEF kan op drie plaatsen worden ingesteld en de instelling verschilt naargelang de installatie van Outlook (Alleen Internet-e-mail, of Zakelijk of Werkgroep).
 • Globaal: als u de standaard-e-mailindeling wijzigt in Onbewerkte tekst of HTML, worden TNEF-gegevens alleen verzonden wanneer ze vereist zijn voor een Outlook-voorziening.
 • Per bericht: als het bericht een RTF-bericht is, en u de installatievariant Alleen Internet-e-mail van Outlook gebruikt, kunt u TNEF per bericht in- of uitschakelen.
 • Per geadresseerde: u kunt in het e-mailadres van de geadresseerde aangeven dat geen TNEF-gegevens moeten worden verzonden, zodat een geadresseerde altijd versies van het bericht ontvangt die uit onbewerkte tekst bestaan.

E-mailindeling opgeven voor de installatievariant Alleen Internet-e-mail

Algemene wijziging

TNEF uitschakelen:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad E-mailindeling.
 2. Klik in de lijst In deze berichtindeling verzenden op Tekst zonder opmaak of HTML en klik op OK.
Berichten verzenden met TNEF:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad E-mailindeling.
 2. Selecteer in de lijst In deze berichtindeling verzenden de optie Microsoft Outlook Rich Text Format en klik op OK.

Wijzigen per bericht

TNEF uitschakelen:
 1. Open het bericht.
 2. Klik op Eigenschappen in het menu Bestand.
 3. Open het tabblad Algemeen en schakel de optie Verzenden in Microsoft Outlook RTF-indeling uit.
Als de standaardindeling voor e-mailberichten HTML of Onbewerkte tekst is, wordt het selectievakje niet weergegeven. Het per bericht instellen van TNEF is alleen mogelijk voor RTF-berichten.

Berichten verzenden met TNEF:
 1. Open het bericht.
 2. Klik op Eigenschappen in het menu Bestand.
 3. Open het tabblad Algemeen en schakel de optie Verzenden in Microsoft Outlook RTF-indeling in.

Wijzigen per geadresseerde

TNEF uitschakelen:
 1. Maak een Outlook-contactpersoon voor de geadresseerde als dat nog niet is gebeurd.
 2. Typ de e-mailnaam van de geadresseerde in het vak E-mail van de contactpersoon.
 3. Selecteer Als onbewerkte tekst verzenden om TNEF uit te schakelen.
Het inschakelen van het selectievakje zorgt ervoor dat TNEF nooit wordt gebruikt voor berichten aan deze geadresseerde.

Berichten verzenden met TNEF:
 1. Maak een Outlook-contactpersoon voor de geadresseerde als dat nog niet is gebeurd.
 2. Typ de e-mailnaam van de geadresseerde in het vak E-mail van de contactpersoon.
 3. Schakel Als onbewerkte tekst verzenden uit om TNEF in te schakelen.
Als het selectievakje is uitgeschakeld, betekent dat niet automatisch dat TNEF voor alle berichten wordt gebruikt. Het betekent alleen dat TNEF wordt gebruikt als de methode vereist is.

E-mailindeling opgeven voor de installatievariant Zakelijk of Werkgroep

Algemene wijziging

TNEF uitschakelen:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad E-mailindeling.
 2. Klik in de lijst In deze berichtindeling verzenden op Tekst zonder opmaak of HTML en klik op OK.
Berichten verzenden met TNEF:
 1. Klik in het menu Extra op Opties en open het tabblad E-mailindeling.
 2. Selecteer in de lijst In deze berichtindeling verzenden de optie Microsoft Outlook Rich Text Format en klik op OK.

Wijzigen per bericht

In de installatievariant Zakelijk of Werkgroep van Outlook is het niet mogelijk TNEF per bericht in of uit te schakelen.

Wijzigen per geadresseerde

In de map Contactpersonen

TNEF uitschakelen:
 1. Zoek de geadresseerde in het persoonlijk adresboek.
 2. Dubbelklik op het e-mailadres van de geadresseerde.
 3. Schakel het selectievakje Berichten aan geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook uit en klik op OK.
Berichten verzenden met TNEF:
 1. Open de record van de geadresseerde in de map Contactpersonen.
 2. Dubbelklik op het e-mailadres van de geadresseerde.
 3. Schakel het selectievakje Berichten aan geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook in en klik op OK.
In het persoonlijk adresboek

TNEF uitschakelen:
 1. Zoek de geadresseerde in het persoonlijk adresboek.
 2. Dubbelklik op het e-mailadres van de geadresseerde.
 3. Schakel het selectievakje Berichten aan geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook uit en klik op OK.
Berichten verzenden met TNEF:
 1. Zoek de geadresseerde in het persoonlijk adresboek.
 2. Dubbelklik op het e-mailadres van de geadresseerde.
 3. Schakel het selectievakje Berichten aan geadresseerde altijd verzenden in de RTF-indeling van Microsoft Outlook in en klik op OK.

Veelvoorkomende scenario's

 • Probleem: geadresseerde ontvangt bericht met de bijlage Winmail.dat.
  Oplossing: TNEF uitschakelen (voor de geadresseerde of helemaal).

 • Probleem: geadresseerde ontvangt bericht met de bijlage ATT00001.DAT.
  Oplossing: TNEF uitschakelen (voor de geadresseerde of helemaal).

 • Probleem: geadresseerde ontvangt geen gewone bestandsbijlagen.

  Oplossing: TNEF uitschakelen (voor de geadresseerde of helemaal).

 • Probleem: geadresseerde ontvangt geen stemknoppen in Outlook.

  Oplossing: TNEF inschakelen voor de geadresseerde.

 • Probleem: geadresseerde ontvangt vergaderverzoeken als gewone e-mailberichten.
  Oplossing: TNEF inschakelen voor de geadresseerde.

 • Probleem: geadresseerde ontvangt geen gegevens voor aangepaste formulieren.
  Oplossing: TNEF inschakelen voor de geadresseerde.

 • Probleem: geadresseerde ontvangt geen opgemaakte berichttekst.

  Oplossing: TNEF inschakelen voor de geadresseerde.
Eigenschappen

Artikel-id: 241538 - Laatst bijgewerkt: 21 nov. 2005 - Revisie: 1

Feedback