Een schermbeveiliging met foto's niet meer functioneert in Windows

SYMPTOMEN

U maakt een schermbeveiliging voor uw besturingssysteem om foto's van een van de volgende locaties weer te geven.
Windows XP
 • Mijn afbeeldingen
 • Windows Live Fotogalerij
Windows Vista
 • Windows Fotogalerie
 • Windows Live Fotogalerij
Windows 7
 • Windows Live Fotogalerij
Echter, de schermbeveiliging werkt niet als een van de volgende voorwaarden voldaan wordt:

 • Er zijn ongeldige snelkoppelingen in de map of in de submap waarin de schermbeveiliging, afbeeldingen worden opgeslagen.
 • De energie-instelling is ingesteld op "Laag energieverbruik".


Opmerkingen
 • Als de schermbeveiliging wordt weergegeven afbeeldingen uit de map Mijn afbeeldingen, de SCRNSAVE. EXE waarde in de volgende subsleutel van het register is 'C:\Windows\system32\ssmypics.scr':
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 • Als de schermbeveiliging wordt weergegeven foto's van de SCRNSAVE in Windows Photo Gallery. EXE waarde in de volgende subsleutel van het register is 'C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr':
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
 • Als de schermbeveiliging wordt weergegeven afbeeldingen uit Windows Live Fotogalerij, de SCRNSAVE. EXE waarde in de volgende subsleutel van het register is 'C:\Windows\wlxpgss.scr':
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Desktop
   

Oplossing

automatisch vaststellen en oplossen van het probleem

Microsoft fix it banner
The Windows Photo and Slideshow Problems troubleshooter may automatically fix the problem described in this article.

This troubleshooter fixes many problems.Learn more
Run now
De probleemoplosser voor Windows-foto's en diavoorstelling problemen kan in dit artikel beschreven probleem automatisch opgelost.
Met deze probleemoplosser worden veel problemen verholpen. Meer informatie Nu uitvoeren


Het probleem zelf oplossen

Belangrijk Deze sectie, methode of taak bevat stappen voor het wijzigen van het register. Echter, er kunnen ernstige problemen optreden als u het register onjuist bewerkt. Daarom is het belangrijk de volgende stappen zorgvuldig te volgen. Als extra beveiliging maakt u een back-up van het register voordat u wijzigingen aanbrengt. Vervolgens kunt u het register herstellen als er een probleem optreedt. Voor meer informatie over hoe u een back-up van het register kunt maken en terugzetten, klikt u op het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
322756 Een back-up maken en het register terugzetten in Windows


U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. Wijzig de stroominstelling van de computer "Evenwichtig".
 2. Alle snelkoppelingen in de map en eventuele submappen die ongeldige foto verwijderen. Hiertoe volgt u de voor uw besturingssysteem geldende procedure.
Windows XP
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde 'C:\Windows\system32\ssmypics.scr', is de registerwaarde ImageDirectory vinden in het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Screen Saver.Slideshow
  Blader naar de map die is opgegeven in de waarde van het register en verwijder eventuele ongeldige foto snelkoppelingen in de map en de submappen.
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde 'C:\Windows\wlxpgss.scr', is de registerwaarde voor FolderPath vinden in het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows foto Gallery\Slideshow\Screensaver
  Blader naar de map die is opgegeven in de waarde van het register en verwijder eventuele ongeldige foto snelkoppelingen in de map en de submappen.
Windows Vista
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde 'C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr', is de registerwaarde voor FolderPath vinden in het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows Live\Photo Gallery\Slideshow\Screensaver
  Blader naar de map die is opgegeven in de waarde van het register en verwijder eventuele ongeldige foto snelkoppelingen in de map en de submappen.
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde 'C:\Windows\wlxpgss.scr', is de registerwaarde voor FolderPath vinden in het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows foto Gallery\Slideshow\Screensaver
  Blader naar de map die is opgegeven in de waarde van het register en verwijder eventuele ongeldige foto snelkoppelingen in de map en de submappen.
Windows 7
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde 'C:\Windows\wlxpgss.scr', is de registerwaarde voor FolderPath vinden in het volgende pad:
  HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows foto Gallery\Slideshow\Screensaver
  Blader naar de map die is opgegeven in de waarde van het register en verwijder eventuele ongeldige foto snelkoppelingen in de map en de submappen.
 • Als de SCRNSAVE. EXE registerwaarde is 'C:\Windows\system32\PhotoScreensaver.scr', niet kan worden uitgevoerd omdat de SCRNSAVE. EXE registerwaarde is gecodeerd.


Opmerking Nadat u de hotfix hebt geïnstalleerd, kan elke aangepaste energie-instellingen verloren gaan.

MEER INFORMATIE

Hoe het pakket MATS werkt om het probleem te verhelpen.

 1. Het pakket MATS scant uw computer en detecteert of op de computer Windows XP, Windows Vista of Windows 7 wordt uitgevoerd.
 2. Het pakket matten detecteert of de SCRNSAVE. EXE registerwaarde is ingesteld op een van de volgende waarden:
  • C:\Windows\PHOTOSCREENSAVER.SCR
  • C:\Windows\SSMYPICS.SCR
  • C:\Windows\WLXPGSS.SCR
 3. Het pakket matten verwijdert alle snelkoppelingen in de map en in de submap die ongeldige foto.

  Opmerking
  Tijdens dit proces een dialoogvenster wordt weergegeven. In dit dialoogvenster kunt u de optie voor het automatisch corrigeren van het probleem (dit is de aanbevolen optie) of handmatig selecteren van individuele problemen op te lossen.
 4. Het pakket matten wordt gecontroleerd of de foto ongeldige snelkoppelingen zijn verwijderd.

Andere problemen die het MATS pakket oplost

930097 de computer is traag wanneer Windows Fotogalerie geeft TIFF-afbeeldingen die niet in een pagina in Windows Vista passen
2415237 kan geen voorbeeld van foto's in Windows Fotogalerie in Windows Vista
Problemen met 2415238 kleur in het afdrukvoorbeeld van een afbeelding in Windows Fotogalerie in Windows Vista
938818 Zie geen afbeeldingen in een diavoorstelling in Windows Fotogalerie in Windows Vista
2009298 albums in Windows Live Fotogalerij na een upgrade van Windows Vista naar Windows 7 niet downloaden
944221 Windows Live Fotogalerij loopt vast of kan niet worden gestart
939395 een afbeelding en de bijbehorende achtergrond worden gele in Windows Fotogalerie in Windows Vista
930102 afbeelding overgang problemen in Windows Fotogalerie in Windows XP of Windows Vista
Eigenschappen

Artikel-id: 2425702 - Laatst bijgewerkt: 15 feb. 2017 - Revisie: 1

Windows Vista Enterprise 64-bit edition, Windows Vista Home Basic 64-bit edition, Windows Vista Home Premium 64-bit edition, Windows Vista Ultimate 64-bit edition, Windows Vista Business, Windows Vista Business 64-bit edition, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Starter, Windows Vista Ultimate, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Professional, Windows 7 Starter, Windows 7 Ultimate, Microsoft Windows XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional

Feedback