Een update voor Microsoft .NET Framework wordt mogelijk niet geïnstalleerd wanneer Microsoft .NET Framework 4 is geïnstalleerd en er opnieuw moet worden opgestart

Symptomen

Een update voor Microsoft .NET Framework versie 4 wordt mogelijk niet geïnstalleerd als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:
  • U hebt eerder Microsoft .NET Framework 4 of Microsoft .NET Framework 4 Client Profile geïnstalleerd.
  • De computer opnieuw zal worden opgestart, maar dit is nog niet gebeurt voordat u de nieuwe update installeert.
Opmerking Als u de update installeert via de Windows Update-website, heeft het er mogelijk de schijn van dat de update is aangeboden en geïnstalleerd. Nadat u de computer opnieuw hebt opgestart, wordt dezelfde update echter opnieuw aangeboden.

Oorzaak

Dit probleem treedt op omdat wanneer Microsoft .NET Framework 4 wordt geïnstalleerd, bepaalde componenten worden vergrendeld of worden gebruikt, totdat het systeem opnieuw wordt opgestart. Deze componenten kunnen niet worden bijgewerkt, totdat het systeem opnieuw wordt opgestart. De versie van de shim (mscoree.dll) die is beschreven in het scenario in de sectie Symptomen, betreft met het oog hierop Microsoft .NET Framework versie 3.5 SP1 of eerder. De installatie van Microsoft .NET Framework 4 gaat gepaard met de implementatie van bepaalde instellingen die ervoor zorgen dat de oudere shim niet correct kan werken, totdat de shim na het opnieuw opstarten van het systeem opnieuw is bijgewerkt. In dit scenario zal, als u probeert om een andere update voor Microsoft .NET Framework te installeren, terwijl er wordt gewacht op opnieuw opstarten, de update proberen om voor de bestanden in de update gebruik te maken van een GAC-implementie (Global Assembly Cache). Voor deze GAC-bewerking is de shim vereist. Aangezien deze shim echter in afwachting van het opnieuw opstarten in een inconsistente toestand verkeert, zal de GAC-bewerking mislukken. Dit leidt ertoe dat de update mislukt.

Workaround

U kunt dit probleem vermijden door de computer opnieuw op te starten voordat u de nieuwe Microsoft .NET Framework-updates installeert. Als u op dit probleem bent gestuit en als een update vanwege dit probleem niet is geïnstalleerd, moet u de computer opnieuw opstarten en moet u vervolgens de nieuwe updates opnieuw installeren.

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie Van toepassing op.
Eigenschappen

Artikel-id: 2431208 - Laatst bijgewerkt: 26 okt. 2010 - Revisie: 1

Feedback