Een batchbestand uitvoeren voordat u zich bij de computer aanmeldt

Samenvatting

U kunt Windows 2000 configureren om een opstartscript uit te voeren op basis van een batchbestand, VB Script of JScript met behulp van Groepsbeleid. Dit beleid kan worden toegepast op een domein of kan lokaal beleid voor een specifieke computer zijn. Het hulpprogramma AutoExnt maakt deel uit van de Resource Kit, zodat u deze functie kunt gebruiken als u een Microsoft Windows NT 4.0-werkstation gebruikt in een Windows 2000- of Windows NT 4.0-domein.

Met de service AutoExNT kan een beheerder een Windows 2000-computer instellen op het uitvoeren van een aangepast batchbestand wanneer de computer voor de eerste keer wordt gestart. Een gebruiker of beheerder hoeft niet hierbij niet aangemeld te zijn als dit aangepaste batchbestand wordt uitgevoerd. In dit artikel wordt beschreven hoe u deze taak kunt uitvoeren.

U kunt deze service ook gebruiken voor andere taken dan het implementeren van beleid. U kunt groepsbeleid of beleid voor afzonderlijke computers gebruiken voor het implementeren van een opstartscript voor een specifieke computer.

Meer informatie

De AutoExNT-service installeren

  1. Maak een batchbestand met behulp van een teksteditor (zoals Kladblok) met de naam Autoexnt.bat en voeg hieraan de opdrachten toe die u bij het opstarten wilt uitvoeren.
  2. Kopieer het bestand Autoexnt.bat dat u hebt gemaakt, plus de bestanden Autoexnt.exe, Servmess.dll en Instexnt.exe op de cd-rom van de Resource Kit naar de map %SystemRoot%\System32 op de computer.
  3. Typ instexnt install bij een opdrachtprompt en druk op Enter.
Het volgende bericht wordt weergegeven:

CreateService AutoExNT SUCCESS with InterActive Flag turned OFF
U moet de AutoExNT-service installeren met behulp van de schakeloptie /interactive als u de installatieprocessen wilt weergeven die op het bureaublad worden uitgevoerd. In plaats van instexnt install typt u dan bijvoorbeeld instexnt install /interactive bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter.

Opmerking Als u de schakeloptie /interactive gebruikt, kunnen gebruikers die zich lokaal aanmelden voorkomen dat de processen worden uitgevoerd.

De AutoExNT-service testen

Als u de AutoExNT-service wilt testen, meldt u zich aan bij de computer met een account met beheerdersrechten, typt u net start autoexnt bij een opdrachtprompt en drukt u op Enter. Het bestand Autoexnt.bat wordt uitgevoerd in een MS-DOS-venster.

Opmerking De AutoExNT-service bevat de schakeloptie /interactive, die analoog is aan de schakeloptie /interactive van de opdracht AT. Met deze schakeloptie kunt u de status weergeven van processen die worden uitgevoerd. Omdat er nog geen gebruikersomgevingsvariabelen zijn gedeclareerd wanneer AutoExNT wordt uitgevoerd bij het opstarten van het systeem, moet u volledige padnamen gebruiken.

En als het vereist is om een service uit te voeren voordat u een afhankelijk proces uitvoert, is het aan te raden om aan het begin van het bestand Autoexnt.bat een opdracht op te nemen waarmee deze service wordt gestart. Als het batchbestand bijvoorbeeld opdrachten bevat waarvoor de Server-service moet worden uitgevoerd, moet u de opdracht net start server opnemen aan het begin van het bestand Autoexnt.bat.

De AutoExNT-service configureren om te worden uitgevoerd tijdens het opstarten

Ga als volgt te werk uit om de AutoExNT-service te configureren om tijdens het opstarten te worden uitgevoerd:

  1. Klik op Start, wijs Programma's aan, wijs Systeembeheer aan en klik op Computerbeheer.
  2. Dubbelklik op de structuur Services en toepassingen om deze uit te vouwen en klik op Services.
  3. Dubbelklik op de AutoExNT-service, klik op Automatisch in het vak Opstarttype en klik op OK.

Referenties

Dit hulpprogramma maakt deel uit van de Microsoft Windows 2000 Resource Kit Toolbox.
Eigenschappen

Artikel-id: 243486 - Laatst bijgewerkt: 12 jun. 2007 - Revisie: 1

Feedback