Updates voor .NET Framework 2.0 SP2 en .NET Framework 3.0 SP2 kunnen gepaard gaan met aaneengeschakelde installaties van andere updates


Symptomen


Wanneer u sommige updates voor Microsoft .NET Framework 2.0 Service Pack 2 (SP2) of Microsoft .NET Framework 3.0 SP2 installeert, gaan deze mogelijk gepaard met aaneengeschakelde installaties van aanvullende updates. Deze aanvullende updates moeten worden geïnstalleerd in verband met nieuwe afhankelijkheden in bepaalde .NET Framework-componenten. 

Meer informatie


Wanneer u bepaalde updates voor .NET Framework 2.0 SP2 of .NET Framework 3.0 SP2 installeert, leidt dat ertoe dat er aanvullende updates worden geïnstalleerd. Dit wordt veroorzaakt doordat het beveiligingsadvies met betrekking tot Uitgebreide beveiliging een nieuwe uitgebreide beveiligingsfunctie heeft geïntroduceerd die nieuwe afhankelijkheden met betrekking tot recentelijk geïntroduceerde 'typen' bevat. Deze nieuwe functie bestaat uit nieuwe functionaliteit in de functielagen van .NET Framework 2.0 SP2 en .NET Framework 3.0 SP2. De nieuwe WCF-functie (Windows Communication Foundation) in de .NET Framework 3.0 SP2-functielaag onderhoudt een afhankelijkheidsrelatie met de corresponderende nieuwe functie in de .NET Framework 2.0 SP2-functielaag en het nieuwe 'type'. De nieuwe ASP.NET-functie in de .NET Framework 2.0 SP2-functielaag onderhoudt tevens een nieuwe afhankelijkheidsrelatie met de nieuwe functie in System.Net (netwerkstack).

Updates voor componenten van .NET Framework zijn cumulatief. Een update voor de ASP.NET-component die is uitgebracht na het beveiligingsadvies met betrekking tot Uitgebreide beveiliging bevat daarom altijd de nieuwe ASP.NET-functie voor uitgebreide beveiliging. Deze nieuwe functie vergt dat er aan de vereisten in verband met de eerder vermelde functieafhankelijkheid (met betrekking tot het nieuwe 'type') wordt voldaan. Updates voor de WCF- en ASP.NET-componenten gaan gepaard met een aaneenschakeling van aanvullende updates wanneer dat in verband met deze afhankelijkheid noodzakelijk is. Als aan de vereisten in verband met de functieafhankelijkheid wordt voldaan, kan het probleem optreden dat in het volgende Microsoft Knowledge Base-artikel is beschreven: 
2262911 Uitzonderingsfout "Kan type 'System.Security.Authentication.ExtendedProtection.ExtendedProtectionPolicy' niet laden" nadat u update 982167 of update 982168 hebt geïnstalleerd
 • Updates voor de ASP.NET-component in .NET Framework 2.0 SP2 installeren onder Windows XP en Windows Server 2003 tevens de volgende update:
  980773 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 en .NET Framework 2.0 Service Pack 2 onder Windows XP en onder Windows Server 2003 van 08 juni 2010
 • Updates voor de ASP.NET-component in .NET Framework 2.0 SP2 installeren onder Windows Vista SP1 en Windows Server 2008 tevens de volgende update:
  980843 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 1 en onder Windows Server 2008 Service Pack 1 van 08 juni 2010
 • Updates voor de ASP.NET-component in .NET Framework 2.0 SP2 installeren onder Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 tevens de volgende update:
  980842 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 2 en onder Windows Server 2008 Service Pack 2 van 08 juni 2010
 • Updates voor de WCF-component in .NET Framework 3.0 SP2 installeren onder Windows XP en Windows Server 2003 tevens de volgende updates:  
  980773 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 en .NET Framework 2.0 Service Pack 2 onder Windows XP en onder Windows Server 2003 van 08 juni 2010
  976765 Beschrijving van de ASP.NET-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 en .NET Framework 2.0 Service Pack 2 onder Windows XP en onder Windows Server 2003 van 08 juni 2010
 • Updates voor de WCF-component in .NET Framework 3.0 SP2 installeren onder Windows Vista SP1 en Windows Server 2008 tevens de volgende updates:
  980843 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 1 en onder Windows Server 2008 Service Pack 1 van 08 juni 2010
  976767 Beschrijving van de ASP.NET-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 1 en onder Windows Server 2008 Service Pack 1 van 08 juni 2010
 • Updates voor de WCF-component in .NET Framework 3.0 SP2 installeren onder Windows Vista SP2 en Windows Server 2008 tevens de volgende updates:
  980842 Beschrijving van de NCL-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 2 en onder Windows Server 2008 Service Pack 2 van 08 juni 2010
  976768 Beschrijving van de ASP.NET-update voor .NET Framework 3.5 Service Pack 1 onder Windows Vista Service Pack 2 en onder Windows Server 2008 Service Pack 2 van 08 juni 2010