Een snelkoppeling op het bureaublad maken met de Windows Script Host


Samenvatting


De Microsoft Windows Script Host (WSH) is een hulpmiddel waarmee u Microsoft Visual Basic Scripting Edition en JScript met de basisversie van het besturingssysteem kunt uitvoeren, hetzij op Windows 95 of Windows NT 4,0. Dit omvat ook diverse COM-automatiserings methoden waarmee u eenvoudig meerdere taken kunt uitvoeren via het Windows Script Host-object model. De Microsoft Windows Script Host is geïntegreerd in Windows 98, Windows 2000 en latere versies van het Windows-besturingssysteem. De app is beschikbaar voor Windows NT 4,0 door het Windows NT 4,0 Option Pack te installeren. Als u dit hulpprogramma wilt downloaden, gaat u naar de volgende MSDN-website (Microsoft Developer Network):

Meer informatie


In dit programma wordt getoond hoe u Windows Script Host kunt gebruiken om een snelkoppeling te maken op het Windows-bureaublad. Voor het uitvoeren van dit voorbeeld moet de Windows-Script Host zijn geïnstalleerd op uw computer. Als u een van deze voorbeelden wilt uitvoeren, kopieert u de onderstaande code naar een nieuw programmabestand en voert u het uit.

Voorbeeld 1

WshShell = CreateObject("Wscript.shell")strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")oMyShortcut = WshShell.CreateShortcut(strDesktop + "\Sample.lnk")oMyShortcut.WindowStyle = 3  &&Maximized 7=Minimized  4=Normal oMyShortcut.IconLocation = "C:\myicon.ico"OMyShortcut.TargetPath = "%windir%\notepad.exe"oMyShortCut.Hotkey = "ALT+CTRL+F"oMyShortCut.Save

Voorbeeld 2

(Een opdrachtregelargument toevoegen)
WshShell = CreateObject("WScript.Shell")strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")oMyShortCut= WshShell.CreateShortcut(strDesktop+"\Foxtest.lnk")oMyShortCut.WindowStyle = 7  &&Minimized 0=Maximized  4=Normal oMyShortcut.IconLocation = home()+"wizards\graphics\builder.ico"oMyShortCut.TargetPath = "c:\Program Files\Microsoft Visual Studio\VFP98\vfp6.exe" oMyShortCut.Arguments = '-c'+'"'+Home()+'config.fpw'+'"'oMyShortCut.WorkingDirectory = "c:\"oMyShortCut.Save
Opmerking Afhankelijk van de versie van Visual FoxPro die u gebruikt, moet u mogelijk de naam en het pad van het uitvoerbare bestand voor Visual FoxPro in voorbeeld 2 wijzigen.

Voorbeeld 3

(Een snelkoppeling naar een URL toevoegen aan het bureaublad)
WshShell = CreateObject("WScript.Shell")strDesktop = WshShell.SpecialFolders("Desktop")oUrlLink = WshShell.CreateShortcut(strDesktop+"\Microsoft Web Site.URL")oUrlLink.TargetPath = "http://www.microsoft.com"oUrlLink.Save
Opmerking Als u wilt dat de snelkoppeling wordt gemaakt, moeten geldige parameters worden doorgegeven voor alle methoden. Als een van de parameters onjuist is, wordt er geen foutbericht weergegeven.

Verwijzingen


Ga voor meer informatie naar de volgende verwijzingen op de website van MSDN (Microsoft Developer Network):Technisch papier: Windows Script Host: een universele scripthost voor het uitvoeren van scripts languagesTechnical paper: naslaginformatie voor Windows Script Host-programmeurs