DNS-updates inschakelen of uitschakelen in Windows 2000 en Windows Server 2003

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Voordat u het register gaat bewerken, moet u er een reservekopie van maken en moet u weten hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een reservekopie van het register en het herstellen of bewerken van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Samenvatting

Microsoft Windows 2000 biedt in overeenstemming met RFC 2136 ondersteuning voor DNS-updates (Domain Name System). Deze functionaliteit is standaard ingeschakeld voor DNS-clients met Windows 2000.

Afhankelijk van de configuratie en services die worden uitgevoerd op een bepaalde computer, worden DNS-gegevens door verschillende onderdelen bijgewerkt. Er bestaat geen methode, zoals een programma of registersleutels, om deze functionaliteit centraal te beheren voor alle onderdelen. In dit artikel worden de verschillende onderdelen beschreven en wordt er per onderdeel uitgelegd hoe u DNS-gegevens kunt bijwerken.

Verder wordt er in dit artikel aandacht besteed aan het uitschakelen van DNS-updates in Microsoft Windows Server 2003. Op clientcomputers met Windows Server 2003 is de standaardinstelling dat DNS-gegevens automatisch worden bijgewerkt.

Inleiding


DNS-gegevens worden door de volgende onderdelen bijgewerkt:
 • DHCP Client-service
  Deze updates gelden voor alle Windows 2000-computers.
 • DNS Server-service
  Deze updates gelden alleen voor DNS-servers met Windows 2000.
 • Net Logon-service
  Deze updates gelden alleen voor domeincontrollers met Windows 2000.
 • RAS-client
  Deze updates gelden alleen voor RAS-clients met Windows 2000.
Opmerking Nadat u een van deze onderdelen hebt gewijzigd door de registersleutels uit dit artikel aan te passen, moet u de desbetreffende service stoppen en opnieuw starten. Soms moet de computer opnieuw worden opgestart. Dit wordt expliciet aangegeven.

DHCP Client-service

Waarschuwing Onjuist gebruik van de Register-editor kan ernstige problemen veroorzaken die ertoe kunnen leiden dat u het besturingssysteem opnieuw moet installeren. Microsoft kan niet garanderen dat problemen die voortvloeien uit een verkeerd gebruik van de Register-editor, kunnen worden opgelost. Het gebruik van de Register-editor is dan ook voor uw eigen risico.

Met de DHCP Client-service worden DNS-updates uitgevoerd voor netwerkadapters ongeacht of de adapter is geconfigureerd via DHCP, of via handmatige of statische methoden. In deze sectie wordt beschreven hoe u de volgende lookup-registraties kunt in- en uitschakelen:
 • Forward en reverse voor alle adapters
 • Reverse voor alle adapters
 • Instellingen van geavanceerde TCP/IP-eigenschappen per adapter
 • Forward en reverse per adapter
 • Reverse per adapter
 • Overige instellingen

Forward en reverse voor alle adapters

Gebruik de volgende registersubsleutel om zowel forward (A-bronrecord) als reverse (PTR-bronrecord) registraties uit te schakelen die door de DHCP Client-service voor alle adapters worden uitgevoerd:

HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableDynamicUpdate


Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 0

Opmerking Als deze registerwaarde wordt ingesteld op 1, heeft dit geen gevolgen voor het selectievakje De adressen van deze verbinding in DNS registreren op het tabblad DNS van het venster met geavanceerde TCP/IP-eigenschappen voor elke netwerkinterface. Als het selectievakje werd ingeschakeld voordat het beleid werd ingeschakeld, blijft het selectievakje ingeschakeld nadat het beleid wordt ingeschakeld. De registerinstelling die met het beleid wordt vastgelegd, is een algemene instelling die van invloed is op alle interfaces en die niet uitsluitend gevolgen heeft voor een bepaalde adapter. Deze algemene instelling wordt niet aangegeven in het gegevenstype REG_DWORD.

Met deze sleutel wordt voor alle adapters in deze computer de registratie voor DNS-updates uitgeschakeld. Als DNS-gegevens automatisch worden bijgewerkt, worden bij adreswijzigingen de bronrecords van DNS-clientcomputers automatisch geregistreerd en bijgewerkt.
  Waarde Betekenis

-------------------------------------------

0 Registratie voor DNS-updates inschakelen

1 Registratie voor DNS-updates uitschakelen
Opmerking Het bijwerken van DNS-gegevens voor een adapter is alleen mogelijk als de functie is ingeschakeld op systeemniveau en op adapterniveau. Als u DNS-updates wilt uitschakelen voor een bepaalde adapter, voegt u de waarde DisableDynamicUpdate toe aan de registersubsleutel voor een interfacenaam en stelt u de waarde in op 1. Als u DNS-updates wilt uitschakelen voor alle adapters in een computer, voegt u de waarde DisableDynamicUpdate toe aan de volgende subsleutel en stelt u de waarde in op 1.
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


Opmerking Als u deze registerwaarde instelt op 1, blijft de instelling van het selectievakje De adressen van deze verbinding in DNS registreren ongewijzigd. (Dit selectievakje staat op het tabblad DNS van het venster met geavanceerde TCP/IP-eigenschappen van elke netwerkinterface.) Als het selectievakje is ingeschakeld op het moment dat u de registerwijziging doorvoert, blijft dit zo na de wijziging. Deze registerinstelling is een algemene instelling die van invloed is op alle interfaces en die niet specifiek geldt voor een bepaalde adapter. Deze algemene instelling wordt niet aangegeven in de gebruikersinterface.

In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

Reverse voor alle adapters

Wanneer u wel gebruik wilt maken van registraties voor forward lookup (A-bronrecord) maar niet van registraties voor reverse lookup (PTR-bronrecord), gebruikt u de volgende registersubsleutel om registratie van PTR-bronrecords uit te schakelen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReverseAddressRegistrations


Type: REG_DWORD
Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 0

Met deze sleutel wordt de registratie van PTR-bronrecords voor DNS-updates uitgeschakeld voor deze DNS-client. In PTR-bronrecords wordt een IP-adres gekoppeld aan een computernaam. Deze vermelding is bedoeld voor organisaties waarin de primaire DNS-server die gemachtigd is voor de reverse lookup-zone, geen DNS-updates kan of mag uitvoeren. De vermelding heeft als voordelen dat er minder overbodig netwerkverkeer is en dat er in het gebeurtenislogboek geen fouten worden vastgelegd met betrekking tot mislukte pogingen PTR-bronrecords te registreren.
  Waarde Betekenis

----------------------------------

0 PTR-bronrecords registreren

1 PTR-bronrecords niet registreren
Opmerking In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

Instellingen van geavanceerde TCP/IP-eigenschappen per adapter

DNS-registraties die worden uitgevoerd door een adapter kunt u wijzigen door op het tabblad DNS de volgende adapter-specifieke geavanceerde TCP/IP-instellingen te gebruiken:
 • DNS-achtervoegsel voor deze verbinding
 • De adressen van deze verbinding registreren in DNS
 • Het DNS-achtervoegsel van deze verbinding gebruiken in DNS-registratie

Met de standaardinstelling van De adressen van deze verbinding registreren in DNS worden A- en PTR-bronrecords geregistreerd voor het eerste IP-adres dat op deze adapter wordt geconfigureerd. Schakel dit selectievakje uit om te voorkomen dat de DHCP Client-service zowel A- als PTR-bronrecords registreert voor deze adapter.

Het selectievakje Het DNS-achtervoegsel van deze verbinding gebruiken in DNS-registratie is standaard uitgeschakeld. Elke computer heeft een primair DNS-achtervoegsel. Met de opdracht ipconfig /all kunt u dit achtervoegsel bekijken.

Daarnaast kan elke adapter een specifiek DNS-achtervoegsel hebben. Een adapter-specifiek DNS-achtervoegsel kan handmatig worden geconfigureerd of met DHCP-optie 15 tijdens het instellen van een DHCP-lease.

Klik voor meer informatie over DNS-opties op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
121005 DHCP-opties die worden ondersteund door clients


Schakel dit selectievakje in om via de DHCP Client-service A- en PTR-bronrecords te registreren voor de PrimaryDnsSuffix-hostnaam en voor de volgende volledig gekwalificeerde domeinnaam (FQDN):
hostname.dns-achtervoegsel_voor_deze_adapter

Forward en reverse per adapter

Gebruik de volgende registersubsleutel om de registratie van A- en PTR-bronrecords uit te schakelen die door de DHCP Client-service wordt uitgevoerd voor een bepaalde adapter:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Interfaces\<Interface name>\DisableDynamicUpdate


Type: REG_DWORD
Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 0

Hiermee worden DNS-gegevens niet bijgewerkt voor deze adapter. Als DNS-gegevens automatisch worden bijgewerkt, worden bij adreswijzigingen de bronrecords van DNS-clientcomputers automatisch geregistreerd en bijgewerkt.
  Waarde Betekenis

--------------------------------------------

0 Registratie voor DNS-updates inschakelen

1 Registratie voor DNS-updates uitschakelen
Opmerking Het bijwerken van DNS-gegevens voor een adapter is alleen mogelijk als de functie is ingeschakeld op systeemniveau en op adapterniveau. Als u DNS-updates wilt uitschakelen voor een bepaalde adapter, voegt u de waarde DisableDynamicUpdate toe aan de registersubsleutel voor een interfacenaam en stelt u de waarde in op 1. Als u DNS-updates wilt uitschakelen voor alle adapters in een computer, voegt u de waarde DisableDynamicUpdate toe aan de volgende subsleutel en stelt u de waarde in op 1:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters


In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

Reverse per adapter

Er bestaat geen mechanisme voor het uitschakelen van PTR-bronrecordregistraties voor specifieke adapters.

Overige instellingen

In deze sectie worden overige parameters beschreven die worden gebruikt door de DHCP Client-service en die te maken hebben met DNS-updates.

DNS-records worden in Windows 2000 Professional standaard om de 24 uur dynamisch opnieuw geregistreerd en in Windows 2000 Server en Windows 2000 Advanced Server ieder uur. Gebruik de volgende registersubsleutel om het bijwerkinterval aan te passen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationRefreshInterval
Type: REG_DWORD
Bereik: 0x0 - 0xFFFFFFFF seconden
Standaardwaarde: 0x15180 (86.400 seconden = 24 uur) voor Windows 2000 Professional
Standaardwaarde: 0xE10 (3600 seconden = 1 uur) voor Windows 2000 Server en Windows Advanced Server
Scope: Alle adapters

Het tijdsinterval tussen het registreren van DNS-records.

In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

De standaard TTL-waarde (Time To Live) voor dynamische registraties is 20 minuten. Gebruik de volgende registersubsleutel om de TTL-waarde aan te passen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DefaultRegistrationTTL


Type: REG_DWORD
Bereik: 0x0 - 0xFFFFFFFF seconden
Standaardwaarde: 0x4B0 (1200 seconden = 20 minuten)
Scope: Alle adapters

De TTL van de DNS-registratie.

In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

Standaard wordt alleen het eerste IP-adres dynamisch geregistreerd. Met de volgende registersleutel kunt u het aantal IP-adressen wijzigen dat dynamisch wordt geregistreerd voor een adapter die is geconfigureerd met meer dan één IP-adres (logisch 'multihomed'):
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\Adapters\<Interface name>\MaxNumberOfAddressesToRegister


Type: REG_DWORD
Bereik: 0x0 - 0xFFFFFFFF
Standaardwaarde: 0x1
Scope: Alleen deze adapter

Deze instelling bepaalt het maximum aantal IP-adressen dat in DNS voor deze adapter kan worden geregistreerd.

Als de waarde 0 is, kunnen er voor deze adapter geen IP-adressen worden geregistreerd.


De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

Standaard wordt er geprobeerd niet-beveiligde DNS-registraties tot stand te brengen. Gebruik de volgende registersubsleutel om dit aan te passen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\UpdateSecurityLevel


Type: REG_DWORD
Bereik: 0x0 | 0x10 | 0x100

Standaardwaarde: 0x0
Scope: Alle adapters

Deze sleutel bepaalt of de DNS-client gebruikmaakt van beveiligde dynamische updates of standaard dynamische updates. Windows 2000 ondersteunt zowel beveiligde als niet-beveiligde dynamische updates. In het geval van beveiligde dynamische updates accepteert de gemachtigde naamserver alleen updates van bevoegde clients en servers.
  Waarde Betekenis

-------------------------------------------------------------

0 (0x0) Alleen beveiligde dynamische updates verzenden wanneer niet-beveiligde
dynamische updates worden geweigerd.

16 (0x10) Alleen niet-beveiligde dynamische updates verzenden.

256 (0x100) Alleen beveiligde dynamische updates verzenden.
In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.


De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

De standaardinstelling is dat de DNS-client probeert de oorspronkelijke registratie te vervangen door een record waarin de DNS-naam is gekoppeld aan het eigen IP-adres. Gebruik de volgende registersubsleutel om dit aan te passen:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Tcpip\Parameters\DisableReplaceAddressesInConflicts


Type: REG_DWORD
Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 0
Scope: Alle adapters

Hiermee voorkomt u dat de DNS-client een bestaande bronrecord overschrijft wanneer er tijdens dynamisch bijwerken van de gegevens een adresconflict wordt geconstateerd. Dit is het geval wanneer de DNS-client vaststelt dat in een bestaande A-bronrecord de DNS-naam is gekoppeld aan het IP-adres van een andere computer.

De standaardinstelling is dat de DNS-client probeert de oorspronkelijke registratie te vervangen door een record waarin de DNS-naam is gekoppeld aan het eigen IP-adres. U kunt deze vermelding echter gebruiken om DNS niet meer deel te laten nemen aan het registratieproces. Er wordt geen fout vastgelegd in Logboekinzage.

Deze vermelding is bedoeld voor zones waarin dynamische updates niet beveiligd zijn. Hiermee wordt voorkomen dat onbevoegde gebruikers de registratie van het IP-adres van een clientcomputer wijzigen.
  Waarde Betekenis

---------------------------------------------------------------

0 De DNS-client overschrijft de bestaande A-bronrecord met een A-
bronrecord voor het eigen IP-adres.

1 De DNS-client neemt niet meer deel aan het registratieproces.
Er wordt geen fout vastgelegd in het logboek van Logboekinzage.
In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat Windows 2000 opnieuw is gestart.

DNS Server-service

De DNS Server-service registreert voor alle adapters waarop de service luistert, A-bronrecords voor de hostnaam, op voorwaarde dat de service gemachtigd is (SOA) voor een bepaalde naam.

Wanneer een server waarop de DNS Server-service wordt uitgevoerd meerdere adapters heeft, bestaat de kans dat ongewenste adressen automatisch worden gepubliceerd. Denk hierbij aan scenario's met losgekoppelde of ongebruikte netwerkadapters die AutoNet-adressen publiceren en particuliere of perimeternetwerkinterfaces (DMZ) die onbereikbare adressen publiceren.

Als de service Network Load Balancing geïnstalleerd is op een DNS-server, wordt zowel het adres van de virtuele netwerkadapter als het adres van de toegewezen netwerkadapter geregistreerd door de DNS Server-service. De adapters waarop de DNS-server luistert, kunt u wijzigen met de DNS-module. Klik in het venster Eigenschappen voor server op het tabblad Adapters.

Als de lijst met IP-adressen waarop de DNS-server luistert, verschilt van de lijst met IP-adressen die wordt gepubliceerd of geregistreerd door de DNS Server-service, gebruikt u de volgende registersubsleutel:
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\DNS\Parameters\PublishAddresses


Type: REG_SZ
Bereik: IP address [IP-adres]

Standaardwaarde: leeg

Deze waarde geeft de IP-adressen aan die u wilt publiceren voor de computer. De DNS-server maakt alleen A-bronrecords voor de adressen in deze lijst. Als deze vermelding niet in het register staat, of als er geen waarde is opgegeven, voegt de DNS-server een A-bronrecord toe voor alle IP-adressen van de computer.

Deze vermelding is bedoeld voor computers die verschillende IP-adressen hebben. Met deze vermelding kunt u slechts een subset van de beschikbare adressen publiceren. Deze vermelding wordt meestal gebruikt om te voorkomen dat de DNS-server een adres uit een particulier netwerk terugstuurt in reactie op een query wanneer de computer een adres uit een zakelijk netwerk heeft.

DNS leest de relevante registervermeldingen alleen bij het starten van de service. Gebruik de DNS-console om vermeldingen te wijzigen terwijl de DNS-server actief is. Als u vermeldingen wijzigt door het register aan te passen, worden de wijzigingen pas van kracht nadat u de DNS-server opnieuw hebt opgestart.


De DNS-server voegt deze vermelding niet toe aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

Net Logon-service

Bepaalde SRV-, CNAME- en A-bronrecords worden elk uur geregistreerd door de Net Logon-service, zelfs als sommige of al deze records juist zijn geregistreerd in DNS. De lijst met records die de Net Logon-service probeert te registreren, wordt opgeslagen in het bestand %systemroot%\System32\Config\Netlogon.dns. Dit logboekbestand bevat de records die geregistreerd moeten zijn voor deze domeincontroller.

De Net Logon-service omvat geen mechanisme voor het beheren van registraties die per adapter worden uitgevoerd. In deze sectie wordt beschreven hoe u de volgende onderdelen kunt in- en uitschakelen:
 • Alle registraties
 • A-registraties van de Net Logon-service

Alle registraties

Gebruik de volgende subsleutel in het register om alle registraties uit te schakelen die worden uitgevoerd door de Net Logon-service. (Het opnieuw starten van de service is vereist, maar bij voorkeur start u de computer opnieuw op.)
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\UseDynamicDns


Type: REG_DWORD
Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 1

Deze waarde bepaalt of de Net Logon-service op deze domeincontroller DNS-gegevens bijwerkt. De Net Logon-service kan DNS-updates gebruiken om DNS-namen te registreren die de domeincontroller identificeren. Wanneer een gemachtigde zoneserver een update aanvraagt, worden op de primaire server van de zone gegevens zoals DNS-namen automatisch bijgewerkt. DNS vormt een aanvulling op de statische, handmatige methode van het toevoegen en wijzigen van zonerecords. Het protocol voor dynamisch bijwerken is vastgelegd in RFC 2136.
  Waarde  Betekenis

-------------------------------------------------------------

0 De Net Logon-service maakt geen gebruik van DNS-updates. Records
in het bestand Netlogon.dns moeten handmatig worden
geregistreerd in DNS.

1 De Net Logon-service gebruikt DNS-updates voor het registreren
van de namen die deze domeincontroller identificeren.
U kunt het gebruik van DNS-updates door de Net Logon-service uitschakelen als de DNS-servers geen ondersteuning bieden voor DNS-updates of om het netwerkverkeer te elimineren dat het gevolg is van periodieke registratie van de DNS-records van Net Logon.

Deze vermelding wordt alleen op domeincontrollers ondersteund. In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.


De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat u het bestand %systemroot%\System32\Config\netlogon.dnb hebt verwijderd en de service Net Logon opnieuw hebt gestart. Het opnieuw starten van Windows 2000 heeft de voorkeur.

A-registraties van de Net Logon-service

De standaardinstelling is dat de Net Logon-service op een domeincontroller SRV-bronrecords, domein A-bronrecords en A-bronrecords uit de globale catalogus eenmaal per uur registreert. SRV-records worden toegewezen aan een FQDN en A-bronrecords aan een IP-adres.

Registratie door Net Logon van domein A-bronrecords voor alle adapters en vervolgens elk uur een hernieuwde registratie (standaardinstelling) kan problemen geven als clients de domeinnaam omzetten in een onbereikbaar IP-adres.

Met de volgende registersubsleutel kunt u de registratie van A-bronrecords door Net Logon voor een domeincontroller in- of uitschakelen. De domein A-bronrecords zijn niet vereist voor Windows 2000, maar ze worden geregistreerd voor LDAP-implementaties (Lightweight Directory Access Protocol) die geen ondersteuning bieden voor SRV-records.

Met deze RegisterDnsARecords-registerwaarde worden alle registraties van A-bronrecords uitgeschakeld die worden uitgevoerd door de Net Logon-service. Tot deze records behoren ook de gc._msdcs.DnsForestName-records. Registratie van gc._msdcs.DnsForestName-records is vereist en moet handmatig worden uitgevoerd als de RegisterDnsARecords-registerwaarde is ingesteld op '0'.


Klik voor meer informatie over het registreren van deze A-bronrecords op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
258213 Registratie van gc._msdcs.<DnsForestNaam>-records in DNS is vereist
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Netlogon\Parameters\RegisterDnsARecords


Type: REG_DWORD
Bereik: 0 - 1
Standaardwaarde: 1

Deze waarde bepaalt of deze domeincontroller DNS A (IP-adres)-records registreert voor het domein. Als deze domeincontroller is opgenomen in de globale catalogus, bepaalt deze vermelding eveneens of de domeincontroller DNS A-bronrecords uit de globale catalogus registreert.
  Waarde Betekenis

-------------------------------------------------------------

0 DNS A-bronrecords worden niet geregistreerd. LDAP-implementaties
die geen ondersteuning bieden voor SRV-records kunnen de
LDAP-server op deze domeincontroller niet benaderen.

1 DNS A-bronrecords worden geregistreerd.
Opmerking Deze vermelding wordt alleen gebruikt als deze in het register van een domeincontroller staat. U kunt deze waarde op 0 zetten als DNS updates niet kan voltooien omdat A-bronrecords niet kunnen worden bijgewerkt. Als een bijwerkpoging mislukt, wordt het bijwerken niet verder uitgevoerd door DNS.

In Windows 2000 wordt deze vermelding niet toegevoegd aan het register. U kunt dit zelf doen door het register te bewerken of door een programma voor het bewerken van het register te gebruiken.

De wijzigingen van deze waarde worden pas van kracht nadat u Net Logon opnieuw hebt gestart. Het opnieuw starten van Windows 2000 heeft de voorkeur.

RAS-client

U kunt instellingen voor afzonderlijke RAS-verbindingen configureren, door geavanceerde TCP/IP-eigenschappen voor een adapter in te stellen (zie 'Instellingen van geavanceerde TCP/IP-eigenschappen per adapter').

DNS-updates uitschakelen in Windows Server 2003

Op clientcomputers met Windows Server 2003 worden DNS-gegevens standaard bijgewerkt. Ga als volgt te werk om DNS-updates voor alle netwerkinterfaces uit te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ DisableDynamicUpdate en druk twee keer op ENTER.
 5. In het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.

  Opmerking DNS-gegevens worden standaard bijgewerkt (0).
 6. Sluit de Register-editor af.


Ga als volgt te werk om DNS-updates voor een bepaalde netwerkinterface uit te schakelen:
 1. Klik op Start, klik op Uitvoeren, typ regedit en klik op OK.
 2. Klik op de volgende registersubsleutel:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\ Tcpip\Parameters\Interfaces\apparaat-ID


  Opmerking apparaat-ID is de apparaat-ID van de netwerkadapter voor de interface.
 3. Open het menu Bewerken, wijs de optie Nieuw aan en klik op DWORD-waarde.
 4. Typ DisableDynamicUpdate en druk twee keer op ENTER.
 5. In het dialoogvenster DWORD-waarde bewerken typt u 1 in het vak Waardegegevens en klikt u op OK.
 6. Sluit de Register-editor af.
Klik op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base voor meer informatie:

816592 Dynamische DNS-update configureren in Windows Server 2003
Eigenschappen

Artikel-id: 246804 - Laatst bijgewerkt: 15 jan. 2008 - Revisie: 1

Feedback