Een extra II, deel A, RG 23 post of een extra vermelding van RG 23 C deel II wordt onverwacht gemaakt wanneer u een inkoopfactuur in de Indiase versie van Service Pack 1 voor Microsoft Dynamics NAV 2009 boekt


Dit artikel is van toepassing op Microsoft Dynamics NAV voor de Indiase (taalinstelling in).

Symptomen


Neem het volgende scenario in de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 (SP1):
 • U maakt een inkooporder die in vreemde valuta wordt gebruikt voor een artikel.
 • Koppelt u een structuur aan de aankoop de CVD berekenen of accijnzen op het item.
 • U kunt de inkooporder boeken als ontvangstbewijs.
 • RG 23 A deel II wordt een vermelding gemaakt.
 • U maakt een inkoopfactuur voor de inkooporder met de functie get ontvangst.
 • U boekt de inkoopfactuur.
In dit scenario wordt een extra vermelding van RG 23 A deel II onverwacht gemaakt.
Bovendien wordt ervan uitgegaan dat u een andere inkooporder voor een artikel waarin het Kapitaal Item is geselecteerd of voor een vast activum maken. In hetzelfde scenario, wanneer u de bijbehorende inkoopfactuur die is gemaakt voor de inkooporder boekt een extra RG 23 C deel II-post gemaakt onverwacht.

Oplossing


Informatie over de hotfix

Een ondersteunde hotfix is nu beschikbaar bij Microsoft. Het is echter alleen bedoeld om het probleem dat wordt beschreven in dit artikel. Pas deze alleen toe op systemen waarop dit specifieke probleem zich voordoet. Deze hotfix moet wellicht extra worden getest. Als u geen ernstige problemen ondervindt, is het daarom raadzaam te wachten op het volgende servicepack voor Microsoft Dynamics NAV of de volgende Microsoft Dynamics NAV versie waarin deze hotfix is opgenomen.

Opmerking In speciale gevallen kunnen kosten die verbonden zijn aan ondersteuningsoproepen ondersteuning worden geannuleerd als een medewerker van Technical Support voor Microsoft Dynamics en verwante producten bepaalt dat een specifieke update de oplossing van uw probleem. De normale ondersteuningskosten blijven gelden voor extra ondersteuningsvragen die niet in aanmerking voor de specifieke update in kwestie komen.


Informatie over de installatie

Microsoft verstrekt programmeervoorbeelden uitsluitend ter illustratie, zonder expliciete of impliciete garantie. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, de impliciete garanties van verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel. In dit artikel wordt ervan uitgegaan dat u bekend met de programmeertaal die wordt aangetoond en met de hulpprogramma's die worden gebruikt bent voor het maken van en naar procedures voor foutopsporing. Ondersteuningstechnici van Microsoft kunnen voor uitleg over de functionaliteit van een bepaalde procedure, maar zij zullen deze voorbeelden bieden extra functionaliteit of desgewenst uw specifieke vereisten niet wijzigen.

Opmerking Voordat u deze hotfix hebt geïnstalleerd, controleert u of dat alle gebruikers van Microsoft Navision-clients zijn afgemeld bij het systeem. Dit geldt ook voor gebruikers van Microsoft Navision Application Services (NAS)-clients. U moet de alleen clientgebruiker die is aangemeld wanneer u deze hotfix gaat implementeren.

Als u deze hotfix gaat implementeren, hebt u een ontwikkelaarslicentie voor.

Is raadzaam dat de gebruikersaccount in het venster Windows-aanmeldingen of Databaseaanmeldingen de rol-id 'SUPER'. Als de gebruikersaccount kan worden toegewezen als de ID 'SUPER' rol, moet u controleren of de gebruikersaccount de volgende machtigingen heeft:
 • De machtiging wijzigen voor het object dat u wijzigt.
 • De machtiging uitvoeren voor het object System Object ID 5210 en voor het object System Object ID 9015 .


Opmerking Er geen rechten voor de opgeslagen gegevens hebben, tenzij u gegevens herstellen.

Codewijzigingen

Opmerking Altijd test code worden opgelost in een testomgeving voordat u de correcties in de productieomgeving.
U kunt dit probleem oplossen door de volgende stappen uit te voeren:
 1. De code in de velden in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...Currency."Amount Rounding Precision");
  "Inv. Discount Amount" := 0;
  "Inv. Disc. Amount to Invoice" := 0;
  UpdateAmounts;
  UpdateUnitCost;
  END;

  CaptionML=ENU=Line Discount %;
  DecimalPlaces=0:5;
  MinValue=0;
  ...
  Nieuwe code 1
  ...Currency."Amount Rounding Precision");
  "Inv. Discount Amount" := 0;
  "Inv. Disc. Amount to Invoice" := 0;
  UpdateAmounts;
  UpdateUnitCost;

  // Add the following line.
  CheckExciseRegister;

  END;

  CaptionML=ENU=Line Discount %;
  DecimalPlaces=0:5;
  MinValue=0;
  ...
  Bestaande code 2
  ..."Line Discount %" := 0;
  "Inv. Discount Amount" := 0;
  "Inv. Disc. Amount to Invoice" := 0;
  UpdateAmounts;
  UpdateUnitCost;
  END;

  CaptionML=ENU=Line Discount Amount;
  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  ...
  Vervangende code 2
  ..."Line Discount %" := 0;
  "Inv. Discount Amount" := 0;
  "Inv. Disc. Amount to Invoice" := 0;
  UpdateAmounts;
  UpdateUnitCost;

  // Add the following lines.
  GetPurchHeader;
  CheckExciseRegister;
  // End of the lines.

  END;

  CaptionML=ENU=Line Discount Amount;
  AutoFormatType=1;
  AutoFormatExpr="Currency Code" }
  ...
 2. Voeg een nieuwe globale variabele in de tabel Inkoopregel (39) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: Text16510
  • Gegevenstype: TextConst
  • Waarde: ENU =RG Registreer al gemaakt voor de ontvangsten. Om de wijzigingen in de registers RG weerspiegelen, gebruikt u de functie '' ontvangstregels ophalen '' van de factuur en boek vervolgens.

 3. De code in de functie UpdateStruOrdLineDetails in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...BEGIN
  GetPurchHeader;
  PurchHeader.TESTFIELD(Structure);
  StructureDetail.SETRANGE(Code, PurchHeader.Structure);
  StructureDetail.SETRANGE(Type,StructureDetail.Type::Excise);
  IF StructureDetail.FIND('-') THEN BEGIN
  StrOrderLineDetails.GET(StrOrderLineDetails.Type::Purchase,StructureDetail."Calculation Order",
  "Document Type","Document No.","No.","Line No.",StructureDetail.Type,'','EXCISE');
  ...
  Nieuwe code
  ...BEGIN
  GetPurchHeader;
  PurchHeader.TESTFIELD(Structure);

  // Add the following line.
  CheckExciseRegister;

  StructureDetail.SETRANGE(Code, PurchHeader.Structure);
  StructureDetail.SETRANGE(Type,StructureDetail.Type::Excise);
  IF StructureDetail.FIND('-') THEN BEGIN
  StrOrderLineDetails.GET(StrOrderLineDetails.Type::Purchase,StructureDetail."Calculation Order",
  "Document Type","Document No.","No.","Line No.",StructureDetail.Type,'','EXCISE');
  ...
 4. De code in de functie ShowSubOrderRcptForm in de tabel Inkoopregel (39) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...FORM.RUNMODAL(FORM::"Order Subcon Details Receipt",PurchaseLine)
  ELSE
  FORM.RUNMODAL(FORM::"Ord. Subcon Details Rcpt. List",PurchaseLine)
  END;

  // Delete the following line.
  BEGIN

  END.
  }
  }
  ...
  Nieuwe code
  ...FORM.RUNMODAL(FORM::"Order Subcon Details Receipt",PurchaseLine)
  ELSE
  FORM.RUNMODAL(FORM::"Ord. Subcon Details Rcpt. List",PurchaseLine)
  END;

  // Add the following lines.
  PROCEDURE CheckExciseRegister@1102601000();
  BEGIN

  IF ((("Document Type" = "Document Type" ::"Return Order") OR ("Document Type" ="Document Type" ::Order)) AND
  ("Quantity Received" <> 0 ) AND ("Excise Amount" <> 0 ))
  THEN BEGIN
  IF NOT PurchHeader.Trading THEN
  IF ("Direct Unit Cost" <> xRec."Direct Unit Cost") OR ("Line Amount" <> xRec."Line Amount") OR
  ("Line Discount %" <> xRec."Line Discount %") OR ("Line Discount Amount" <> xRec."Line Discount Amount") OR
  ("BED Amount" <> xRec."BED Amount") OR ("AED(GSI) Amount" <> xRec."AED(GSI) Amount") OR
  ("SED Amount" <>xRec."SED Amount") OR ("SAED Amount" <> xRec."SAED Amount") OR
  ("CESS Amount" <> xRec."CESS Amount") OR ("NCCD Amount" <> xRec."NCCD Amount") OR
  ("eCess Amount" <> xRec."eCess Amount") OR ("ADET Amount" <> xRec."ADET Amount") OR
  ("ADE Amount"<> xRec."ADE Amount") OR ("SHE Cess Amount" <> xRec."SHE Cess Amount") OR
  ("AED(TTA) Amount" <> "AED(TTA) Amount")
  THEN
  ERROR(Text16510);
  END;
  // End of the lines.

  END;}
  }
  ...
 5. De sleutels in de tabel II, onderdeel A, RG 23 (13720) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...{ ;Entry No. ;Clustered=Yes }
  { ;Document No.,Posting Date }
  { ;Type }
  { ;Location E.C.C. No. ;SumIndexFields=BED Credit,AED(GSI) Credit,SED Credit,SAED Credit,NCCD Credit,eCess Credit,CESS Debit,ADC VAT Credit,SHE Cess Credit }
  { ;Posting Date,Location E.C.C. No.,Type }

  // Delete the following line.
  { ;Excise as Service Tax Credit,Closed,Remaining Excise Amount,Location E.C.C. No. }

  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Closed,Remaining Excise Amount,Excise as Service Tax Credit,Cenvat Cr. Receivable Account;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit,Posting Date;
  ...
  Code Repalcement
  ...{ ;Entry No. ;Clustered=Yes }
  { ;Document No.,Posting Date }
  { ;Type }
  { ;Location E.C.C. No. ;SumIndexFields=BED Credit,AED(GSI) Credit,SED Credit,SAED Credit,NCCD Credit,eCess Credit,CESS Debit,ADC VAT Credit,SHE Cess Credit }
  { ;Posting Date,Location E.C.C. No.,Type }

  // Add the following line.
  { ;Excise as Service Tax Credit,Closed,Location E.C.C. No. }

  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Closed,Remaining Excise Amount,Excise as Service Tax Credit,Cenvat Cr. Receivable Account;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit,Posting Date;
  ...
 6. De sleutels in de tabel RG 23 C deel II (13722) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...{ ;Entry No. ;Clustered=Yes }
  { ;Document No.,Posting Date }
  { ;Type }
  { ;Location E.C.C. No. ;SumIndexFields=BED Credit,AED(GSI) Credit,SED Credit,SAED Credit,CESS Credit,NCCD Credit,eCess Credit,SHE Cess Credit,ADC VAT Credit }
  { ;Posting Date,Location E.C.C. No.,Type }

  // Delete the following line.
  { ;Excise as Service Tax Credit,Closed,Remaining Excise Amount,Location E.C.C. No. }

  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Closed,Remaining Excise Amount,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit,Posting Date;
  ...
  Nieuwe code
  ...{ ;Entry No. ;Clustered=Yes }
  { ;Document No.,Posting Date }
  { ;Type }
  { ;Location E.C.C. No. ;SumIndexFields=BED Credit,AED(GSI) Credit,SED Credit,SAED Credit,CESS Credit,NCCD Credit,eCess Credit,SHE Cess Credit,ADC VAT Credit }
  { ;Posting Date,Location E.C.C. No.,Type }

  // Add the following line.
  { ;Excise as Service Tax Credit,Closed,Location E.C.C. No. }

  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Closed,Remaining Excise Amount,Excise as Service Tax Credit;
  SumIndexFields=Remaining BED Credit,Remaining AED(GSI) Credit,Remaining SED Credit,Remaining SAED Credit,Remaining NCCD Credit,Remaining eCess Credit,Remaining ADET Credit,Remaining AED(TTA) Credit,Remaining ADE Credit,Remaining ADC VAT Credit,Remaining SHECess Credit }
  { ;Location E.C.C. No.,Excise as Service Tax Credit,Posting Date;
  ...
 7. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie CheckExciseInvoiceDiff in de Ink.-boeken codeunit (90) en geeft u de variabele als volgt:
  • Naam: PurchRcptHead
  • Gegevenstype: Record
  • Subtype: Ink. Ontvangstvolgnr kop (120)
 8. Wijzig de code in de functie CheckExciseInvoiceDiff in de Ink.-codeunit (90) als volgt boeken:
  Bestaande code 1
  ...EXIT;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) AND ("Receipt No." = '') THEN
  EXIT;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo") AND ("Return Shipment No." = '') THEN
  EXIT;

  // Delete the following lines.
  IF (NOT (Type IN[2,3])) THEN
  EXIT;
  // End of the lines.

  TempPurchLine.INIT;
  TempPurchLine.TRANSFERFIELDS(PurchLine);
  TempPurchLine.INSERT;

  IF ("Receipt No." <> '') THEN BEGIN
  ...
  Nieuwe code 1
  ...EXIT;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::Invoice) AND ("Receipt No." = '') THEN
  EXIT;
  IF ("Document Type" = "Document Type"::"Credit Memo") AND ("Return Shipment No." = '') THEN
  EXIT;

  // Add the following lines.
  IF (NOT (Type IN[1,2,3])) THEN
  EXIT;
  // End of the lines.

  TempPurchLine.INIT;
  TempPurchLine.TRANSFERFIELDS(PurchLine);
  TempPurchLine.INSERT;

  IF ("Receipt No." <> '') THEN BEGIN
  ...
  Bestaande code 2
  ...TempPurchLine.INSERT;

  IF ("Receipt No." <> '') THEN BEGIN
  RcptHeader.GET("Receipt No.");
  RcptLine.GET("Receipt No.","Receipt Line No.");
  "BED Amount" -= RcptLine."BED Amount";
  "ADET Amount" -= RcptLine."ADET Amount";
  "ADE Amount" -= RcptLine."ADE Amount";
  "AED(GSI) Amount" -= RcptLine."AED(GSI) Amount";
  "AED(TTA) Amount" -= RcptLine."AED(TTA) Amount";
  ...
  Vervangende code 2
  ...TempPurchLine.INSERT;

  IF ("Receipt No." <> '') THEN BEGIN
  RcptHeader.GET("Receipt No.");
  RcptLine.GET("Receipt No.","Receipt Line No.");

  // Add the following lines.
  IF RcptHeader."Currency Code" <> '' THEN BEGIN
  "BED Amount" := ("BED Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."BED Amount";
  "ADET Amount" := ("ADET Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."ADET Amount";
  "ADE Amount" := ("ADE Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."ADE Amount";
  "AED(GSI) Amount" := ("AED(GSI) Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."AED(GSI) Amount";
  "AED(TTA) Amount" := ("AED(TTA) Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."AED(TTA) Amount";
  "CESS Amount" := ("CESS Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."CESS Amount";
  "NCCD Amount" := ("NCCD Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."NCCD Amount";
  "SAED Amount" := ("SAED Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."SAED Amount";
  "SED Amount" := ("SED Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."SED Amount";
  "eCess Amount" := ("eCess Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."eCess Amount";
  "ADC VAT Amount" := ("ADC VAT Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."ADC VAT Amount";
  "SHE Cess Amount" := ("SHE Cess Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."SHE Cess Amount";
  "Custom eCess Amount" := ("Custom eCess Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."Custom eCess Amount";
  "Custom SHECess Amount" := ("Custom SHECess Amount" * RcptHeader."Currency Factor") - RcptLine."Custom SHECess Amount";
  END ELSE BEGIN
  // End of the lines.

  "BED Amount" -= RcptLine."BED Amount";
  "ADET Amount" -= RcptLine."ADET Amount";
  "ADE Amount" -= RcptLine."ADE Amount";
  "AED(GSI) Amount" -= RcptLine."AED(GSI) Amount";
  "AED(TTA) Amount" -= RcptLine."AED(TTA) Amount";
  ...
  Bestaande code 3
  ..."eCess Amount" -= RcptLine."eCess Amount";
  "ADC VAT Amount" -= RcptLine."ADC VAT Amount";
  "SHE Cess Amount" -= RcptLine."SHE Cess Amount";
  "Custom eCess Amount" -= RcptLine."Custom eCess Amount";
  "Custom SHECess Amount" -= RcptLine."Custom SHECess Amount";

  IF (("BED Amount" <> 0) OR ("ADET Amount" <> 0) OR ("AED(GSI) Amount" <> 0) OR ("AED(TTA) Amount" <> 0) OR
  ("CESS Amount" <> 0) OR("NCCD Amount" <> 0) OR ("SAED Amount" <> 0) OR ("SED Amount" <> 0) OR ("eCess Amount" <> 0) OR
  ("ADE Amount" <> 0) OR ("ADC VAT Amount" <> 0) OR ("SHE Cess Amount" <> 0) OR ("Custom eCess Amount" <> 0) OR
  ("Custom SHECess Amount" <> 0))
  AND ("Excise Loading on Inventory" = FALSE)
  ...
  Vervangende code 3
  ..."eCess Amount" -= RcptLine."eCess Amount";
  "ADC VAT Amount" -= RcptLine."ADC VAT Amount";
  "SHE Cess Amount" -= RcptLine."SHE Cess Amount";
  "Custom eCess Amount" -= RcptLine."Custom eCess Amount";
  "Custom SHECess Amount" -= RcptLine."Custom SHECess Amount";

  // Add the following line.
  END;

  IF (("BED Amount" <> 0) OR ("ADET Amount" <> 0) OR ("AED(GSI) Amount" <> 0) OR ("AED(TTA) Amount" <> 0) OR
  ("CESS Amount" <> 0) OR("NCCD Amount" <> 0) OR ("SAED Amount" <> 0) OR ("SED Amount" <> 0) OR ("eCess Amount" <> 0) OR
  ("ADE Amount" <> 0) OR ("ADC VAT Amount" <> 0) OR ("SHE Cess Amount" <> 0) OR ("Custom eCess Amount" <> 0) OR
  ("Custom SHECess Amount" <> 0))
  AND ("Excise Loading on Inventory" = FALSE)
  ...
  Bestaande code 4
  ...THEN BEGIN
  "Qty. to Receive (Base)" := RcptLine.Quantity;
  "Line No." := RcptLine."Line No.";
  IF (((Type = Type::Item) AND ("Capital Item" = TRUE)) OR (Type = Type::"Fixed Asset")) THEN
  ExciseInsertRGRegister.InsertRG23CPartIIPurchase(PurchLine,RcptHeader,ReturnShptHeader,TRUE)

  // Delete the following lines.
  ELSE
  ExciseInsertRGRegister.InsertRG23APartIIPurchase(PurchLine,RcptHeader,ReturnShptHeader,TRUE);
  // End of the lines.

  RcptLine."BED Amount" := TempPurchLine."BED Amount";
  RcptLine."ADET Amount" := TempPurchLine."ADET Amount";
  RcptLine."ADE Amount" := TempPurchLine."ADE Amount";
  RcptLine."AED(GSI) Amount" := TempPurchLine."AED(GSI) Amount";
  RcptLine."AED(TTA) Amount" := TempPurchLine."AED(TTA) Amount";
  ...
  Vervangende code 4
  ...THEN BEGIN
  "Qty. to Receive (Base)" := RcptLine.Quantity;
  "Line No." := RcptLine."Line No.";
  IF (((Type = Type::Item) AND ("Capital Item" = TRUE)) OR (Type = Type::"Fixed Asset")) THEN
  ExciseInsertRGRegister.InsertRG23CPartIIPurchase(PurchLine,RcptHeader,ReturnShptHeader,TRUE)

  // Add the following lines.
  ELSE BEGIN
  IF (PurchLine."Receipt No." <> '') AND (PurchHeader."Currency Code" <> '') THEN BEGIN
  PurchRcptHead.GET(PurchLine."Receipt No.");
  IF PurchRcptHead."Currency Code" <> '' THEN
  ExciseInsertRGRegister.InsertRG23APartIIPurchase(PurchLine,RcptHeader,ReturnShptHeader,TRUE);
  END ELSE
  ExciseInsertRGRegister.InsertRG23APartIIPurchase(PurchLine,RcptHeader,ReturnShptHeader,TRUE);
  END;
  // End of the lines.

  RcptLine."BED Amount" := TempPurchLine."BED Amount";
  RcptLine."ADET Amount" := TempPurchLine."ADET Amount";
  RcptLine."ADE Amount" := TempPurchLine."ADE Amount";
  RcptLine."AED(GSI) Amount" := TempPurchLine."AED(GSI) Amount";
  RcptLine."AED(TTA) Amount" := TempPurchLine."AED(TTA) Amount";
 9. De code in de functie InsertRG23APartIIPurchase in de codeunit accijns invoegen RG registreert (13701) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...RG23APartII."Remaining Excise Amount" := RG23APartII."Remaining BED Credit" + RG23APartII."Remaining AED(GSI) Credit" +
  RG23APartII."Remaining SED Credit" + RG23APartII."Remaining SAED Credit" + RG23APartII."Remaining NCCD Credit" +
  RG23APartII."Remaining eCess Credit" + RG23APartII."Remaining ADET Credit" + RG23APartII."Remaining AED(TTA) Credit" +
  RG23APartII."Remaining ADE Credit" + RG23APartII."Remaining ADC VAT Credit" +
  RG23APartII."Remaining SHECess Credit";

  END ELSE BEGIN
  RG23APartII."Posting Date" := ReturnShptHeader."Posting Date";
  RG23APartII."Document No." := ReturnShptHeader."No.";
  IF NOT ExciseDifference THEN BEGIN
  RG23APartII."BED Debit" :=
  ...
  Nieuwe code
  ...RG23APartII."Remaining Excise Amount" := RG23APartII."Remaining BED Credit" + RG23APartII."Remaining AED(GSI) Credit" +
  RG23APartII."Remaining SED Credit" + RG23APartII."Remaining SAED Credit" + RG23APartII."Remaining NCCD Credit" +
  RG23APartII."Remaining eCess Credit" + RG23APartII."Remaining ADET Credit" + RG23APartII."Remaining AED(TTA) Credit" +
  RG23APartII."Remaining ADE Credit" + RG23APartII."Remaining ADC VAT Credit" +
  RG23APartII."Remaining SHECess Credit";

  // Add the following lines.
  IF ExciseDifference THEN
  AdjustCrEntriesRG23A(RG23APartII);
  // End of the lines.

  END ELSE BEGIN
  RG23APartII."Posting Date" := ReturnShptHeader."Posting Date";
  RG23APartII."Document No." := ReturnShptHeader."No.";
  IF NOT ExciseDifference THEN BEGIN
  RG23APartII."BED Debit" :=
  ...
 10. Voeg een nieuwe lokale variabele in de functie InsertRG23CPartIIPurchase in de codeunit accijns invoegen RG registreert (13701) en geef de variabele als volgt:
  • Naam: TempRG23CPartII2
  • Gegevenstype: tijdelijke Record
  • Subtype: RG 23 C deel II (13722)
 11. De code in de functie InsertRG23CPartIIPurchase in de codeunit accijns invoegen RG registreert (13701) als volgt wijzigen:
  Bestaande code
  ...RG23CPartII."Remaining Excise Amount" := RG23CPartII."Remaining BED Credit" + RG23CPartII."Remaining AED(GSI) Credit" +
  RG23CPartII."Remaining SED Credit" + RG23CPartII."Remaining SAED Credit" + RG23CPartII."Remaining NCCD Credit" +
  RG23CPartII."Remaining eCess Credit" + RG23CPartII."Remaining ADET Credit" + RG23CPartII."Remaining AED(TTA) Credit" +
  RG23CPartII."Remaining ADE Credit" + RG23CPartII."Remaining ADC VAT Credit" +
  RG23CPartII."Remaining SHECess Credit";

  END ELSE BEGIN
  RG23CPartII."Posting Date" := ReturnShptHeader."Posting Date";
  RG23CPartII."Document No." := ReturnShptHeader."No.";
  IF NOT ExciseDifference THEN BEGIN
  RG23CPartII."BED Debit":=
  ...
  Nieuwe code
  ...RG23CPartII."Remaining Excise Amount" := RG23CPartII."Remaining BED Credit" + RG23CPartII."Remaining AED(GSI) Credit" +
  RG23CPartII."Remaining SED Credit" + RG23CPartII."Remaining SAED Credit" + RG23CPartII."Remaining NCCD Credit" +
  RG23CPartII."Remaining eCess Credit" + RG23CPartII."Remaining ADET Credit" + RG23CPartII."Remaining AED(TTA) Credit" +
  RG23CPartII."Remaining ADE Credit" + RG23CPartII."Remaining ADC VAT Credit" +
  RG23CPartII."Remaining SHECess Credit";

  // Add the following lines.
  IF ExciseDifference THEN BEGIN
  TempRG23CPartII2.INIT;
  TempRG23CPartII2.TRANSFERFIELDS(RG23CPartII);
  TempRG23CPartII2."BED Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."BED Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."AED(GSI) Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."AED(GSI) Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."SAED Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."SAED Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."NCCD Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."NCCD Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."eCess Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."eCess Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."SED Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."SED Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."ADET Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."ADET Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."AED(TTA) Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."AED(TTA) Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."ADE Debit":= ROUND(TempRG23CPartII2."ADE Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."SHE Cess Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."SHE Cess Debit" * 0.5);
  TempRG23CPartII2."ADC VAT Debit" := ROUND(TempRG23CPartII2."ADC VAT Debit" * 0.5);
  AdjustCrEntriesRG23C(TempRG23CPartII2);
  END;
  // End of the lines.

  END ELSE BEGIN
  RG23CPartII."Posting Date" := ReturnShptHeader."Posting Date";
  RG23CPartII."Document No." := ReturnShptHeader."No.";
  IF NOT ExciseDifference THEN BEGIN
  RG23CPartII."BED Debit":=
  ...
 12. De code in de functie AdjustCrEntriesRG23A in de codeunit accijns invoegen RG registreert (13701) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...BEGIN
  WITH RG23APartII2 DO BEGIN
  RG23APartII3.RESET;

  // Delete the following line.
  RG23APartII3.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Remaining Excise Amount","Location E.C.C. No.");

  IF "Excise Credit Availed as ST" THEN BEGIN
  RG23APartII3.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  NextEntryNo := 0;
  ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  ...
  Nieuwe code 1
  ...BEGIN
  WITH RG23APartII2 DO BEGIN
  RG23APartII3.RESET;

  // Add the following line.
  RG23APartII3.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Location E.C.C. No.");

  IF "Excise Credit Availed as ST" THEN BEGIN
  RG23APartII3.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  NextEntryNo := 0;
  ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  ...
  Bestaande code 2
  ...IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  NextEntryNo := ExciseAsSTUtilisation2."Entry No.";
  END;

  RG23APartII3.SETRANGE(Closed,FALSE);

  // Delete the following line.
  RG23APartII3.SETFILTER("Remaining Excise Amount",'>%1',0);

  RG23APartII3.SETRANGE("Location E.C.C. No.","Location E.C.C. No.");
  IF RG23APartII3.FINDSET THEN
  REPEAT
  RG23APartII4 := RG23APartII3;
  CompareAmt(RG23APartII4."Remaining BED Credit","BED Debit",RG23APartII4."Remaining Excise Amount");
  ...
  Vervangende code 2
  ...IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  NextEntryNo := ExciseAsSTUtilisation2."Entry No.";
  END;

  RG23APartII3.SETRANGE(Closed,FALSE);

  RG23APartII3.SETRANGE("Location E.C.C. No.","Location E.C.C. No.");
  IF RG23APartII3.FINDSET THEN
  REPEAT
  RG23APartII4 := RG23APartII3;
  CompareAmt(RG23APartII4."Remaining BED Credit","BED Debit",RG23APartII4."Remaining Excise Amount");
  ...
 13. De code in de functie AdjustCrEntriesRG23C in de codeunit accijns invoegen RG registreert (13701) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...BEGIN
  WITH RG23CPartII2 DO BEGIN
  RG23CPartII3.RESET;

  // Delete the following line.
  RG23CPartII3.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Remaining Excise Amount","Location E.C.C. No.");

  IF "Excise Credit Availed as ST" THEN BEGIN
  RG23CPartII3.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  NextEntryNo := 0;
  ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  ...
  Nieuwe code 1
  ...BEGIN
  WITH RG23CPartII2 DO BEGIN
  RG23CPartII3.RESET;

  // Add the following line.
  RG23CPartII3.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Location E.C.C. No.");

  IF "Excise Credit Availed as ST" THEN BEGIN
  RG23CPartII3.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  NextEntryNo := 0;
  ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  ...
  Bestaande code 2
  ...ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  NextEntryNo := ExciseAsSTUtilisation2."Entry No.";
  END;
  RG23CPartII3.SETRANGE(Closed,FALSE);

  // Delete the following line.
  RG23CPartII3.SETFILTER("Remaining Excise Amount",'>%1',0);

  RG23CPartII3.SETRANGE("Location E.C.C. No.","Location E.C.C. No.");
  IF RG23CPartII3.FINDSET THEN
  REPEAT
  RG23CPartII4 := RG23CPartII3;
  CompareAmt(RG23CPartII4."Remaining BED Credit","BED Debit",RG23CPartII4."Remaining Excise Amount");
  ...
  Vervangende code 2
  ...ExciseAsSTUtilisation2.RESET;
  IF ExciseAsSTUtilisation2.FINDLAST THEN
  NextEntryNo := ExciseAsSTUtilisation2."Entry No.";
  END;
  RG23CPartII3.SETRANGE(Closed,FALSE);

  RG23CPartII3.SETRANGE("Location E.C.C. No.","Location E.C.C. No.");
  IF RG23CPartII3.FINDSET THEN
  REPEAT
  RG23CPartII4 := RG23CPartII3;
  CompareAmt(RG23CPartII4."Remaining BED Credit","BED Debit",RG23CPartII4."Remaining Excise Amount");
  ...
 14. De code in de functie PostRegEntries in de codeunit Service Tax Management (16471) als volgt wijzigen:
  Bestaande code 1
  ...GenJnlLine.RESET;
  GenJnlLine.SETRANGE("Document No.",DocNo);
  IF GenJnlLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  CheckAvailableRGCredit(GenJnlLine);;
  RG23APartII.RESET;

  // Delete the following lines.
  RG23APartII.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Remaining Excise Amount","Location E.C.C. No.");
  RG23APartII.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  RG23APartII.SETRANGE(Closed,FALSE);
  RG23APartII.SETFILTER("Remaining Excise Amount",'>%1',0);
  // End of the lines.

  RG23APartII.SETRANGE("Location E.C.C. No.",GenJnlLine."E.C.C. No.");
  IF RG23APartII.FINDFIRST THEN BEGIN
  GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23APartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23APartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23APartII."Cenvat Cr. Receivable Account");
  ...
  Nieuwe code 1
  ...GenJnlLine.RESET;
  GenJnlLine.SETRANGE("Document No.",DocNo);
  IF GenJnlLine.FINDFIRST THEN BEGIN
  CheckAvailableRGCredit(GenJnlLine);;
  RG23APartII.RESET;

  // Add the following lines.
  RG23APartII.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Location E.C.C. No.");
  RG23APartII.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  RG23APartII.SETRANGE(Closed,FALSE);
  // End of the lines.

  RG23APartII.SETRANGE("Location E.C.C. No.",GenJnlLine."E.C.C. No.");
  IF RG23APartII.FINDFIRST THEN BEGIN
  GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23APartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23APartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23APartII."Cenvat Cr. Receivable Account");
  ...
  Bestaande code 2
  ...GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23APartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23APartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23APartII."Cenvat Cr. Receivable Account");
  END ELSE BEGIN
  RG23CPartII.RESET;

  // Delete the following lines.
  RG23CPartII.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Remaining Excise Amount","Location E.C.C. No.");
  RG23CPartII.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  RG23CPartII.SETRANGE(Closed,FALSE);
  RG23CPartII.SETFILTER("Remaining Excise Amount",'>%1',0);
  // End of the lines.

  RG23CPartII.SETRANGE("Location E.C.C. No.",GenJnlLine."E.C.C. No.");
  IF RG23CPartII.FINDFIRST THEN BEGIN
  GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23CPartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23CPartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23CPartII."Cenvat Cr. Receivable Acc.");
  ...
  Vervangende code 2
  ...GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23APartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23APartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23APartII."Cenvat Cr. Receivable Account");
  END ELSE BEGIN
  RG23CPartII.RESET;

  // Add the following lines.
  RG23CPartII.SETCURRENTKEY("Excise as Service Tax Credit",Closed,"Location E.C.C. No.");
  RG23CPartII.SETRANGE("Excise as Service Tax Credit",TRUE);
  RG23CPartII.SETRANGE(Closed,FALSE);
  // End of the lines.

  RG23CPartII.SETRANGE("Location E.C.C. No.",GenJnlLine."E.C.C. No.");
  IF RG23CPartII.FINDFIRST THEN BEGIN
  GenJnlLine."Excise Bus. Posting Group" := RG23CPartII."Excise Bus. Posting Group";
  GenJnlLine."Excise Prod. Posting Group" := RG23CPartII."Excise Prod. Posting Group";
  GenJnlLine.VALIDATE("Account No.",RG23CPartII."Cenvat Cr. Receivable Acc.");
  ...

Vereisten

U moet de Indiase versie van Microsoft Dynamics NAV 2009 Service Pack 1 is geïnstalleerd om deze hotfix te kunnen hebben.

Informatie over verwijderen

U kunt deze hotfix niet verwijderen.

Status


Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem kan optreden in de Microsoft-producten die worden vermeld in de sectie 'Van toepassing op'.
Opmerking Dit is een 'Snel publiceren' artikel dat rechtstreeks door het ondersteuningsteam van Microsoft is gemaakt. De informatie wordt geleverd zoals het is in reactie op de opkomende problemen. Omdat het artikel snel beschikbaar moest zijn, kunnen de materialen typografische fouten bevatten en op elk gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Zie de Gebruiksvoorwaarden voor andere overwegingen.