Aanmelden is niet mogelijk wanneer de stationsaanduiding van de opstartpartitie is gewijzigd

Belangrijk Dit artikel bevat informatie over het bewerken van het register. Maak eerst een back-up van het register voordat u dit gaat bewerken. Ga eerst na of u weet hoe u het register kunt herstellen als er een probleem optreedt. Als u meer informatie wilt over het maken van een back-up van het register en het herstellen of wijzigen van het register, klikt u op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:
256986 Beschrijving van het Microsoft Windows-register

Symptomen

Als u zich met een geldige gebruikersnaam en een geldig wachtwoord probeert aan te melden op een computer met Windows 2000, wordt het dialoogvenster Uw persoonlijke instellingen worden geladen weergegeven gevolgd door het dialoogvenster De instellingen worden opgeslagen. Het bureaublad wordt echter niet weergegeven en het aanmeldingscherm Welkom bij Windows wordt nogmaals weergegeven.

Opmerking Als het wisselbestand zich in de systeem- of opstartpartitie bevindt, ziet u tevens de volgende waarschuwing voordat u terugkeert naar het aanmeldingscherm Welkom bij Windows:
[Beperkt virtueel geheugen]
Het systeem heeft geen wisselbestand of het wisselbestand is te klein.

Oorzaak

Dit probleem treedt op als de stationsletter van uw Windows 2000-opstartpartitie niet overeenkomt met de stationsletter die is toegewezen tijdens de oorspronkelijke installatie van Windows 2000. In Windows 2000 worden stationsletters bijgehouden in een database in het register en worden stationsletters opnieuw toegewezen op basis van GUID's (Globally Unique Identifiers) die voor elk volume worden vastgelegd. Als de GUID van het volume verandert of wordt gedupliceerd (door software voor het klonen van vaste schijven), wordt de oorspronkelijke stationsletter niet opnieuw toegewezen aan het opstartvolume.

Dit doet zich ook voor als u een systeem-/opstartmirror verbreekt en u vervolgens probeert op te starten naar het oude schaduwstation als het oorspronkelijke primaire station ontbreekt of niet toegankelijk is. De reden hiervoor is dat de volume-GUID van het schaduwstation anders is dan die van het oorspronkelijke primaire station en niet dezelfde stationsletter krijgt toegewezen.

Oplossing

Waarschuwing Er kunnen zich ernstige problemen voordoen als u het register met de Register-editor of met een andere methode foutief wijzigt. Wellicht moet u door deze problemen het besturingssysteem opnieuw installeren. Microsoft kan niet garanderen dat deze problemen kunnen worden opgelost. Het wijzigen van het register is dan ook voor uw eigen risico.

Opmerking Als de computer op een netwerk is aangesloten, maar geen deel uitmaakt van een domein, moet u wellicht een verbinding toewijzen aan de IPC$-share van de computer door gebruik te maken van de referenties van lokale beheerder voor de computer om Regedit.exe of Regedt32.exe te kunnen uitvoeren zoals hierna beschreven om wijzigingen aan te brengen.

Ga op een van de volgende manieren te werk om een aanmelding toe te staan en/of de stationsletter van het opstartvolume te wijzigen in de oorspronkelijk toegewezen letter:
net use \\naam_van_externe_machine\IPC$ /gebruiker:beheerder *
U kunt een van de volgende procedures gebruiken voor reparaties:
 1. Verwijder eventuele gekloonde vaste schijven die aan de computer zijn toegevoegd nadat de aanmeldingen mislukten, start de computer opnieuw op en probeer u nogmaals aan te melden.
 2. Als de computer deel uitmaakt van een netwerk, voert u Regedit.exe uit op een andere computer om het register te wijzigen van de computer waarop de aanmelding mislukt. Gebruik de informatie in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base om de stationsletter te wijzigen in de oorspronkelijke letter die aan de opstartpartitie is toegewezen:
  223188 De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows
 3. Als de computer deel uitmaakt van een netwerk, voert u Regedt32.exe of Regedit.exe uit op een andere computer om het register te wijzigen van de computer waarop de aanmelding mislukt. Wijzig de volgende vermelding om het volledige pad naar de vermelding Userinit.exe te verwijderen:

  Wijzig:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:C:\WINNT\system32\userinit.exe
  In:
  HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\Current Version\Winlogon\Userinit:Reg_SZ:userinit.exe
  Als u de voornoemde registervermelding hebt gewijzigd en zich kunt aanmelden, voert u de stappen uit die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base om de juiste stationsletter weer toe te wijzen aan de opstartpartitie en opnieuw op te starten:
  223188 De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows
 4. Maak een namaakmapstructuur voor Winnt\System32 op het station waarvan u vermoedt dat deze de oorspronkelijke stationsletter van de opstartpartitie krijgt toegewezen en kopieer het bestand Userinit.exe van de cd-rom van Windows 2000 naar de map Winnt\System32 op dat station.

  U kunt hiervoor de herstelconsole gebruiken, mits in lokaal beveiligingsbeleid de beveiligingsoptie 'Herstelconsole: kopiëren vanaf diskette en toegang tot alle stations en mappen toestaan' is ingeschakeld. In dat geval werkt de volgende opdracht van de herstelconsole, zodat u onbeperkte toegang hebt tot alle stations en paden: SET allowallpaths = TRUE U kunt dit implementeren als beleid op een domeincontroller dat wordt toegepast op de lokale computer aan de hand van de informatie in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base:
  235364 Beschrijving van de opdracht SET in de herstelconsole
  Nadat u de voornoemde procedure hebt uitgevoerd en zich kunt aanmelden, voert u de stappen uit die worden beschreven in het volgende artikel in de Microsoft Knowledge Base om de juiste stationsletter weer toe te wijzen aan de opstartpartitie en opnieuw op te starten:
  223188 De aanduiding van het systeem- of opstartstation terugzetten in Windows
 5. Als alleen het systeem-/opstartstation aanwezig is in het systeem of is ingeschakeld, start u op naar een DOS- of Windows 9X-opstartdiskette met het bestand fdisk.exe en voert u de volgende opdracht uit:
  FDISK /MBR
  Hiermee wordt de hoofdopstartrecord overschreven en wordt de schijfhandtekening gewist die is gekoppeld aan de volume-GUID. In Windows 2000 worden nu standaardstationsletters toegewezen en u kunt zich aanmelden. Klik op het onderstaande artikelnummer voor meer informatie over FDISK:
  69013 FDISK /MBR herschrijft de MBR

Status

Microsoft heeft bevestigd dat dit probleem zich kan voordoen in de Microsoft-producten die aan het begin van dit artikel worden vermeld.

Meer informatie

Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer in de Microsoft Knowledge Base:

234048 De manier waarop Windows 2000 stationsletters toewijst, reserveert en opslaat
Eigenschappen

Artikel-id: 249321 - Laatst bijgewerkt: 17 jul. 2008 - Revisie: 1

Feedback