Microsoft-beveiligingsadvies: Microsoft Office-bestandsvalidatie voor Office 2003, Office 2007 en Office 2010 van 12.04.11

Van toepassing: Office Home and Business 2010Office Home and Student 2010Office Professional 2010 Meer

Inleiding


Office-bestandsvalidatie is een beveiligingsfunctie die is geïntroduceerd in Microsoft Office 2010. Met Office-bestandsvalidatie wordt gecontroleerd of een bepaald binair bestand voldoet aan de verwachtingen van de toepassing. Office-bestandsvalidatie helpt u voorkomen dat door binaire bestanden met een onbekende indeling aanvallen worden uitgevoerd op bestandsindelingen van Microsoft Office 97-2003.

Wanneer u een binair Microsoft Office 97-2003-bestand (bijvoorbeeld .DOC) opent, wordt het bestand vergeleken met een binair schema. Als het bestand niet door de validatie komt, wordt u gewaarschuwd dat het document geïnfecteerd kan zijn. In Office 2003 en in 2007 Office system kunt u vervolgens besluiten het bestand niet of wel te openen.

Meer informatie


Het is aan te raden geen bestanden te openen die u als bijlagen bij een e-mailbericht ontvangt, vooral als het bericht onverwacht komt. Verder is het aan te raden geen bestanden te openen die u als bijlagen ontvangt, als deze bestanden van een onbekende komen.

Zakelijke klanten kunnen terecht op de volgende TechNet-webpagina:

Office-bestandsverificatie installeren

Vereisten

Als u Office-bestandsverificatie wilt installeren, moet aan de volgende vereisten zijn voldaan:

Office-bestandsvalidatie installeren

U kunt het volgende bestand downloaden via het Microsoft Downloadcentrum:

Downloaden Het Office-bestandsverificatiepakket nu downloaden.

Releasedatum: 12.04.11

Als u meer informatie wilt over het downloaden van Microsoft-ondersteuningsbestanden, klikt u op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
119591 Microsoft-ondersteuningsbestanden downloaden via online services
Microsoft heeft dit bestand op virussen gecontroleerd. Hiervoor is de meest actuele software voor virusdetectie gebruikt die beschikbaar was op de datum dat het bestand werd gepubliceerd. Het bestand is opgeslagen op beveiligde servers om onbevoegde wijzigingen aan het bestand te voorkomen.

Bekende problemen met Office-bestandsvalidatie

  • Bestanden die zijn gemaakt in Microsoft Excel 2.0, Microsoft Excel 3.0 of Microsoft Excel 4.0 komen niet door de validatie wanneer u Office-bestandsvalidatie in Office 2003 gebruikt.
  • Solver.xla komt niet door de validatie wanneer u Office-bestandsvalidatie in Office 2003 gebruikt.
  • Wanneer u veel grafieken of gegevenspunten in een Office 2003-document plakt, kan het lang duren voordat de nieuwe gegevens door Office-bestandsvalidatie zijn gevalideerd en het plakproces is voltooid.
  • Het openen van bestanden met veel grafieken of gegevenspunten van een netwerkshare duurt langer in Office 2003.

    Klik voor meer informatie over dit probleem op het volgende artikelnummer, zodat het desbetreffende Microsoft Knowledge Base-artikel wordt weergegeven:
    2570623 Met Excel 2003 Office-bestandsvalidatie worden werkmappen langzamer geopend via het netwerk

Standaardgedrag

Als u probeert een Word-, Excel-, PowerPoint- of Publisher 97-2003-bestand te openen en als dat bestand niet door de Office-bestandsvalidatie komt, wordt de volgende waarschuwing weergegeven:Fix it for me

For Office 2010

To prevent files from being opened that have failed validation, you can use the following Fix it solutions.

Disable Edit in Protected View
Excel 2010
PowerPoint 2010
Word 2010
Bewerken inschakelen in beveiligde modus
Excel 2010
PowerPoint 2010
Word 2010
Voor Office 2003 en het 2007 Office-systeem

U kunt voorkomen dat bestanden worden geopend die niet door de validatie komen door gebruik te maken van de volgende Fix it-oplossingen.

Openen van documenten uitschakelen
Excel 2003 en 2007Word 2003 en 2007
PowerPoint 2003 en 2007Enable the editing of documents
Excel 2003 and 2007
Word 2003 en 2007
PowerPoint 2003 en 2007
Dit probleem zelf oplossen

Voor Office 2010

U kunt de registervermeldingen handmatig instellen door de volgende waarden te gebruiken:
Waarde: DisableEditFromPV
Type: REG_DWORD
Standaardwaarde: 0
Beschrijving: Wanneer een bestand niet door de Office-bestandsvalidatie komt
0 = Bewerken in beveiligde weergave inschakelen.
1 = Bewerken in beveiligde weergave uitschakelen.
Voeg DisableEditFromPV REG_DWORD toe aan een van de of alle volgende registersubsleutels om bewerken in beveiligde weergave uit te schakelen in Office 2010:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\PowerPoint\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Office\14.0\Word\Security\FileValidation

Voor 2007 Microsoft Office system en Office 2003

U kunt de registervermeldingen handmatig instellen door de volgende waarden te gebruiken:

Waarde: InvalidFileUIOptions
Type: REG_DWORD
Standaardwaarde: 0
Beschrijving: Wanneer een bestand niet door de Office-bestandsvalidatie komt
0 = Gebruiker waarschuwen dat de bestandsvalidatie is mislukt. De keuze geven om het bestand wel of niet te laden.
1 = Gebruiker waarschuwen dat de bestandsvalidatie is mislukt. Geen optie om het bestand te laden.
Voor het 2007 Microsoft Office system
Voeg InvalidFileUIOptions REG_DWORD toe aan een van de of alle volgende registersubsleutels voor Office-bestandsverificatie in 2007 Microsoft Office system:

HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\Word\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\12.0\PowerPoint\Security\FileValidation
Voor Office 2003
Voeg de InvalidFileUIOptions REG_DWORD toe aan de volgende registersubsleutels van uw keuze voor Office-bestandsvalidatie in Office 2003:
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Excel\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\Word\Security\FileValidation
HKEY_CURRENT_USER\Software \Microsoft\Office\11.0\PowerPoint\Security\FileValidation