Beschrijving van Svchost.exe in Windows 2000

Voor een Microsoft Windows XP-versie van dit artikel raadpleegt u 314056 .

Samenvatting

Svchost.exe is een naam voor algemene hostprocessen voor services die worden uitgevoerd vanuit DLL's (Dynamic Link Libraries). Het bestand Svchost.exe bevindt zich in de map %SystemRoot%\System32. Tijdens het opstarten controleert Svchost.exe de sectie met services van het register. Op basis daarvan wordt een lijst samengesteld met services die moeten worden geladen. Er kunnen meerdere sessies van Svchost.exe tegelijkertijd worden uitgevoerd. Elke Svchost.exe-sessie kan een verzameling services bevatten, waarvan afzonderlijke services kunnen worden uitgevoerd, afhankelijk van hoe en waar Svchost.exe wordt gestart. Daardoor kunnen beheer en foutopsporing beter worden uitgevoerd.

Svchost.exe-groepen zijn opgenomen in de volgende registersleutel:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost
Elke waarde onder deze sleutel geeft een afzonderlijke Svchost-groep aan. Deze wordt weergegeven als een afzonderlijk item wanneer u actieve processen weergeeft. Elke waarde is een REG_MULTI_SZ-waarde waarin de services zijn opgenomen die onder die Svchost-groep worden uitgevoerd. Elke Svchost-groep kan een of meer servicenamen bevatten. Deze worden opgehaald uit de volgende registersleutel, waarvan de sleutel Parameters een ServiceDLL-waarde bevat:

HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Service

Meer informatie

U kunt als volgt de lijst met services weergeven die in Svchost worden uitgevoerd:

  1. Vanuit het bestand Support.cab dat zich in de map Support\Tools op de installatie-cd-rom van Windows 2000 bevindt, pakt u het hulpprogramma Tlist.exe uit.
  2. Open het menu Start, klik op Uitvoeren en typ cmd.
  3. Ga naar de map waar u het hulpprogramma Tlist.exe hebt uitgepakt.
  4. Typ tlist -s.
Tlist.exe geeft een lijst met actieve processen weer. Met de schakeloptie -s wordt de lijst met actieve services in elk proces weergegeven. Voor meer informatie over de procedure typt u tlist pid.

Het onderstaande voorbeeld van Tlist-uitvoer heeft betrekking op twee gelijktijdig uitgevoerde sessies van Svchost.exe:

0 Systeemproces
8 Systeem
132 smss.exe
160 csrss.exe Titel:

180 winlogon.exe Titel: NetDDE Agent
208 services.exe Svcs: AppMgmt,Browser,Dhcp,dmserver,Dnscache,Eventlog,lanmanserver,LanmanWorkstation,LmHosts,Messenger,PlugPlay,ProtectedStorage,seclogon,TrkWks,W32Time,Wmi
220 lsass.exe Svcs: Netlogon,PolicyAgent,SamSs
404 svchost.exe Svcs: RpcSs
452 spoolsv.exe Svcs: Spooler
544 cisvc.exe Svcs: cisvc
556 svchost.exe Svcs: EventSystem,Netman,NtmsSvc,RasMan,SENS,TapiSrv
580 regsvc.exe Svcs: RemoteRegistry
596 mstask.exe Svcs: Schema
660 snmp.exe Svcs: SNMP
728 winmgmt.exe Svcs: WinMgmt
852 cidaemon.exe Titel: OleMainThreadWndName
812 explorer.exe Titel: Programmabeheer
1032 OSA.EXE Titel: Herinnering
1300 cmd.exe Titel: D:\WINNT5\System32\cmd.exe - tlist -s
1080 MAPISP32.EXE Titel: WMS Idle
1264 rundll32.exe Titel:
1000 mmc.exe Titel: Apparaatbeheer
1144 tlist.exe
De registerinstellingen voor de twee verzamelingen in dit voorbeeld zijn als volgt:

HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Svchost:
netsvcs: Reg_Multi_SZ: EventSystem Ias Iprip Irmon Netman Nwsapagent Rasauto Rasman Remoteaccess SENS Sharedaccess Tapisrv Ntmssvc
rpcss :Reg_Multi_SZ: RpcSs
Eigenschappen

Artikel-id: 250320 - Laatst bijgewerkt: 11 jan. 2004 - Revisie: 1

Feedback